Kommunal väg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommunal väg är en väg där en kommun är väghållare d.v.s. kommunen ansvarar för byggande av väg och drift av väg.

Byggande av vägar regleras i Väglagen. Fram till 1992 utgick statsbidrag från Vägverket för byggandet av vissa kommunala vägar, främst huvudleder inom tätorter som Ängöleden i Kalmar och Härlövsängaleden i Kristianstad.

En gata är inte en väg då gator regleras av Plan- och bygglagen.

Kommunala vägar har ett namn men normalt inget nummer, inte ens internt inom kommunen.

I Finland finns inte kommunala vägar annat än i städernas områden med gator. Staten handhar alla vägar genom de regionala myndigheterna.