Kompensation

Från Wikipedia

Kompensation kan avse:

  • Frekvenskompensering – en teknik i operationsförstärkare
  • Kompensationsnivå – den gräns i en sjö eller ett hav där solljuset är tillräckligt svagt för att en viss planktonalgs cellandning ska gå lika snabbt som dess fotosyntes
  • Kompensationspunkt – den ljusstyrka då fotosyntes och cellandning är i balans med varandra
  • Kompensationspendel – en konstruktion som kompenser för pendelns värmeutvidgning