Komplement (biologi)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Komplement är namnet på en uppsjö av olika plasmaproteiner som existerar löst i blodet och är en del av det ospecifika immunförsvaret. Det finns olika vägar varigenom komplementsystemet kan aktiveras. Exempelvis kan systemet aktiveras genom att blodlösta plasmaproteiner känner igen specifika mönster hos främmande mikroorganismer (patogener). Aktivering av komplementsystemet leder till bildandet av ett attack-komplex bestående av flertalet olika komplementproteiner, som därefter borrar hål i den främmande mikroorganismens cellmembran. Mikroorganismen går under på grund av osmotiska krafter som spränger sönder cellmembranet.

Komplementproteiner utgör även en länk till andra delar av immunförsvaret bl.a. förenkla fagocytosen av mikroorganismen. Aktiverade komplementproteiner kan i sin tur aktivera makrofager via ytreceptorer, makrofager kan i sin tur aktivera det adaptiva immunförsvaret och därigenom kan mikroorganismen elimineras.