Komplement (lingvistik)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Komplement är en syntaktisk term med ett betydelseomfång som delvis sammanfaller med termen objekt. I båda fallen är det fråga om starkt styrda satsled. Men medan objekt traditionellt förknippas med transitiva verb står komplement gärna vid andra ordklasser, till exempel adjektiv: rik på olja, full av tillförsikt, men också vid adverb: långt från hemmet. Termen komplement kan lämpligen också användas om jämförelseled vid komparativer: bättre än förr, och kanske också om bestämningen till en preposition (som ett alternativ till det nyinförda bruket av termen rektion).

Den syntaktiska skillnaden mellan objekt och komplement har sin motsvarighet i en semantisk: komplementet associeras inte på samma sätt som objektet med föremålet för en handling. Objekt sätts ofta i motsats till subjekt, komplement, däremot, snarare till fritt adverbial (jfr i eng. grammatik motsatsparet complement - adjunct).