Komplex

Från Wikipedia

Komplex kan syfta på:

  • Komplex (kemi) – en sammansatt jon
  • Komplex (psykologi) – en samlingsterm för förhållanden inom en individs psyke som påverkar individens tankar och beteende
  • Komplexa tal – en utvidgning av de reella talen
  • Komplex fråga – en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla
  • Komplexitet – ett filosofiskt begrepp som anger nivån på oöverskådlighet
  • Komplexitet (matematik) – hur resurskrävande en algoritm eller en funktion är inom matematik