Hoppa till innehållet

Kongenital muskulär torticollis

Från Wikipedia
Torticollis leder hit. Akut torticollis, se nackspärr
Kongenital muskulär torticollis
Latin: torticollis congenita
Klassifikation och externa resurser
ICD-10M43.6
ICD-9723.5
DiseasesDB31866
Medlineplus000749
eMedicineemerg/597 
MeSHsvensk engelsk

Kongenital muskulär torticollis (benämns ofta enbart torticollis). Torticollis betyder "sned hals" och innebär en felställning av huvudet, där barnet ofta lutar huvudet åt en sida och roterar (vrider) det åt motsatta sidan. Muskel sternocleidomastoideus är påverkad, antingen förkortad eller kontraherad (sammandragen), den påverkade muskeln blir oftast starkare än den andra sidans muskel. Kongenital torticollis drabbar ca 0.3- 2,0 % av alla spädbarn (1). Orsaken har diskuterats under en lång tid, trolig orsak är att barnet legat trångt under graviditeten, vanligast är att det drabbar förstfödda barnet. Förlossningskomplikationer nämns också ofta som orsak men det är frågan vad som är effekt och vad som är orsak, för flertalet av barnen med torticollis har förlossningen inte varit komplicerad, det är dock vanligare med ex. sätesbjudning, höftluxation för dessa barn än för populationen generellt (2).

Kongenital torticollis behandlas med sjukgymnastik, hantering för att stimulera symmetri, töjning för ökad rörlighet och styrketräning för att minska muskelimbalansen.

Viktigt är att barnet undersöks av läkare för att utesluta andra mer ovanliga orsaker som kan ge en felställning av huvudet ex. kotmissbildning, skelnings torticollis mm

För barn med torticollis finns ökad risk för att få en sned skalldeformitet s.k. plagiocephaly, att variera barnets huvudställning i ryggliggande samt att ge mycket vakentid på mage förebygger och kan minska asymmetrin (3, 4).

  • Cheng J.C.Y., Wong M.W.N., Tang S.P., Chen T.M.K., MPhil, Shum S.L.F., Wong E.M.C. Clinical determinants of the outcome of manual stretching in the treatment of congenital muscular torticollis in infants. Bone Joint Surg. 2001;83:679-687.
  • Jones P.G. Torticollis in infancy and childhood, Sternomastoid fibrosis and the sternomastoid "tumor". USA, Springfield, Illinois. Publisher Charles C Thomas.
  • van Vlimmeren L.A., va der Graaf Y., Boere-Bonnekamp M.M., L'Hoir M.P., Helders P.J.M., Rngelbert R.H.H. Risk factors for deformational plagyocephaly at birth and at 7 weeks of age: Prospective cohort study. Pediatrics. 2007;119(2):e408-e418.
  • Glasgow T.S., Siddiq F., Hoff C., Young P.C. Deformational plagiocephaly: development of an objective measure and determination of its prevalence in primary care. J Craniofac surg. 2007;18(1):85-91.