Konkatenering

Från Wikipedia

Inom datatekniken och teorin för formella språk innebär konkatenering att lägga ihop två strängar. Ordet härstammar från latinets catena ("kedja") och prefixet con- ("med"/"tillsammans med"), och betyder bokstavligen "hopkedjning". Några programspråk (till exempel Perl) underlättar hopkedjning av godtyckliga datatyper genom att automatiskt konvertera dem till strängar först. I andra språk måste programkoden först översätta datatypen till motsvarande strängvärde.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Strängarna "Hej " och "Kalle" kan konkateneras för att ge resultatet "Hej Kalle". I C# eller Java kan konkateneringen skrivas:

  String a = "Hej ";
  String b = "Kalle";
  String concat = a + b;

I C är det besvärligare:

  char a[] = "Hej ";
  char b[] = "Kalle";
  char concat[120];  /* buffert som tar emot den konkatenerade strängen */
  strcpy(concat, a);
  strcat(concat, b);

I Fortran konkateneras två strängar med //-operatorn.

  "Hej " // "Kalle"

I php konkateneras två strängar med en punkt.

 $var1 = "Hej ";
 $var2 = "Kalle";
 $resultat = $var1 . $var2;