Konsthögskolan Valand

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konsthögskolan Valand har gått samman med tidigare Filmhögskolan, Högskolan för fotografi och Litterär gestaltning och bildar sedan 1 juli 2012 Akademin Valand, en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet. Konsthögskolan Valand hette ursprungligen Göteborgs Musei Rit- och Målarskola och grundades 1865.

Historia

När Göteborgs Musei Rit- och Målarskola invigdes den 4 oktober 1865 av landshövdingen Albert Ehrensvärd låg den i Ostindiska Kompaniets lokaler, nuvarande Göteborgs stadsmuseum. Skolan grundades på förslag av Styrelsen för föreläsningars hållande där bland andra redaktören S A Hedlund ingick. Redan från start hade man cirka 170 elever per år, med en jämn könsfördelning. År 1869 inrättades den första klassen i måleri. På grund av antalet elever och på grund av att inriktningen på skolan gick från att ha fungerat som en kompletterande stödundervisning för elever i stadens skolor, till att inrikta sig mer på en utbildning för blivande professionella konstnärer, så bytte man namn till Göteborgs Musei-, Rit- och Målarskola. År 1886 flyttade man in i Aktiebolaget Valands lokaler (Göteborgs Konstförenings byggnad) i hörnet Kungsportsavenyn och Vasagatan 41, där festvåningen Valand ligger idag. Det var i och med denna flytt som namnet Valand kom att förknippas med skolan.

Vid sekelskiftet undervisade bland andra Carl Larsson, Bruno Liljefors, Georg Pauli, Hanna Hirsch Pauli och Carl Wilhelmson vid konstskolan.

Driften av fastigheten krävde stora belopp, vilket inte hyrorna täckte, och på 1915-20-talet hade flera av mecenaterna gått ur tiden som tidigare stöttat verksamheten. Göteborgs stad kunde inte skjuta till medel, varför ordenssällskapet Göta Par Bricole gick in och köpte Valandshuset i april 1922 för cirka 300 000 kronor.[1]

År 1925 flyttades verksamheten från Valandhuset till lokaler bakom Göteborgs konsthallEkmansgatan. Dessa lokaler var före detta utställningslokaler från Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Under denna period var Tor Bjurström lärare och han hade elever som Inge Schiöler, Ivan Ivarson, Nils Nilsson och Ragnar Sandberg, konstnärer som senare skulle få epitetet Göteborgskoloristerna. Bjurström efterträddes 1929 av Sigfrid Ullman som hade elever som Alf Lindberg och Torsten Billman.

Valands konstskola

Skolan flyttade till nya lokaler vid Doktor Saléns gata i Guldheden den 17 november 1950 och bytte samtidigt namn till Valands konstskola. Terrängförhållandena vid Doktor Saléns gata, där HSB skulle bygga, utgjorde en nivåskillnad på 7,5 meter mellan husets båda fasader. Det bästa utnyttjandet av terrängen befanns vara att bygga ateljélokaler, som erbjöds konstskolan. Skolan fick därmed 686 kvadratmeter ändamålsenliga lokaler. Från den 1 februari 1951 utökades skolan med en avdelning för skulptur, ledd av konstnären Palle Pernevi.[2] År 1970 togs skolan över i kommunal regi och flyttade till fastigheten LindholmsskolanLindholmenHisingen. År 1977 förstatligades skolan och fick högskolestatus under Göteborgs universitet och döptes därför om till Konsthögskolan Valand.

På 1990-talet flyttade konsthögskolan tillbaka till Vasagatan, men denna gång till huset snett mitt emot Valandhuset på Vasagatan 50 i Chalmers tekniska högskolas gamla skolbyggnad, senare Polhemsgymnasiets. Hösten 2012 flyttar Akademin Valand med sina fyra ämneskollegier fri konst, film, fotografi och litterär gestaltning in i lokalerna.

Föreståndare, prefekter och rektorer

Göteborgs musei ritskola

Göteborgs musei rit- och målarskola

Valands konstskola

Konsthögskolan Valand

 • Georg Suttner 1979-81
 • Thord Tamming 1981
 • Jan Brauner 1982-83
 • Birger Mörck 1983-84
 • Svenrobert Lundquist 1984-87
 • Birger Boman 1988-90
 • Bo Sällström 1991-93
 • Håkan Carlsson 1993-96
 • Annika Öhrner 1996-2000
 • 2000-2004 var först Hans Hedberg och sedan Susann Brännström vikarierande rektorer.[4]
 • Leslie Johnson 2004-2011
 • Mats Olsson 2011-12

Akademin Valand

 • Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist 2012 - (enhetschef för fri konst)

Se även

Litteratur

 • Kjell Hjern: Valands Konstskola, Rundqvists bokförlag, Göteborg 1972
 • Irja Bergström: Valand. Från ritskola till konsthögskola, Göteborgs universitet, Göteborg 1991

Referenser

Noter

 1. ^ Göteborg berättar, Bengt A. Öhnander, Tre Böcker Förlag, Göteborg 1988 ISBN 91-7029-010-5, s. 83f
 2. ^ Göteborg av idag, [Gruppkorsband] nr 1, red. Hubert Lärn, Stadskollegiet, Göteborg 1951 ISSN 0039-7237, s. 22
 3. ^ Kring Göteborgs Museum, Folke Elfving, Tre böcker förlag, Göteborg 1996 ISBN 91 7029 303 1, s. 102
 4. ^ DN.se Rektorsstolen står fortfarande tom på Valand

Källor

 • Bergström Irja, red (1991). Valand: från ritskola till konsthögskola. Göteborgs universitet 1891-1991, 99-1317685-9. Göteborg: Informationsavd., Univ. Libris 7637633. ISBN 91-7360-187-X (inb.) 
 • Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982, Agne Rundqvist, Ralf Scander, Anders Bothén, Elof Lindälv, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982, s. 138f

Externa länkar