Konstruktivism

Från Wikipedia

Konstruktivism kan avse:

  • Konstruktivism (filosofi) – en kunskapsteori som säger att kunskap konstrueras och således inte är någon avbild av verkligheten
  • Konstruktivism (konst) – en konstnärlig riktning med rötterna i Ryssland, där en grupp konstnärer började nyttja termen efter revolutionens slut 1917
  • Konstruktivism (matematik) – en matematikfilosofisk inriktning som inte accepterar existensbevis grundade på lagen om det uteslutna tredje
  • Konstruktivism (pedagogik) – betonar att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden
  • Socialkonstruktivism – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra


[förtydliga]