Kontinentaleuropa

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Det geografiska kontinentaleuropa.

Kontinentaleuropa eller Kontinenten är ett begrepp som i grunden syftar på den del av Europa som utgörs av fastland. Ordet kommer av kontinent som hör ihop med världsdel.

Island, Irland, Storbritannien, Malta samt Cypern ingår inte i kontinentaleuropa. Halvöar som den Skandinaviska halvön, Balkanhalvön och den Iberiska halvön kan också ibland uteslutas. Av mer kulturella och/eller politiska skäl utesluts ibland även östligare delar, såsom den europeiska delan av Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Finland och Baltikum, som är belägna utanför Europas historiska kärnområde. Emellertid, efter Sovjetunionens fall och Warsawapaktens upphörande, inräknas dessa områden allt oftare.

I nordisk tradition utesluts i vissa fall hela eller delar av Norden från kontinentaleuropa. Motsvarande finns också ibland på Balkan eller på den Iberiska halvön. I brittisk tradition utesluts endast Brittiska öarna samt Island. Klarheten av vad som är kontinentaleuropa är alltså växlande.

Ibland används kontinentaleuropa som ett kulturellt begrepp, där vissa områden räknas som mer kontinentala än andra. I Sverige har "Kontinenten" då ofta uppfattats som mer stadsmässig och möjligen mer sofistikerat än vad hemlandet är. Denna uppfattning har blivit mindre vanlig efter att Sverige gick med i den Europeiska unionen(EU), vilket har lett till att fler ser sig själva som européer.