Kontrarevolution

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kontrarevolution, motrevolution, ett maktövertagande som tillintetgör något som en revolution erövrat.

Ursprungligen syftar begreppet på de i första hand kungatrogna grupper som gjorde uppror mot den franska revolutionen. Under 1800-talet syftar det på grupper som motarbetar såväl socialistiska som liberala revolutioner, men under 1900-talet kom det främst att användas som begrepp på grupper som motarbetat socialistiska revolutioner, kanske främst för att antalet liberala revolutioner minskade.

Begreppet är subjektivt och används ofta nedlåtande, av den som sympatiserar med en revolution. Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 ses av vissa som en kontrarevolution med avseende på dess motstånd mot den kommunistiska revolutionen, trots att den regim nazisterna införde innebar ett avsevärt brott med historien. Även återställandet av kapitalismen i Sovjetunionen betecknas av vissa som en kontrarevolution, då med avseende på planekonomin. På samma sätt betraktar nazister demokratins återinförande i Tyskland efter 1945 som en kontrarevolution, och kommunister demokratins återinförande i Östtyskland 1990 som ett dito.

Någon som bekämpar revolutionärer alternativt strävar efter att genomföra en kontrarevolution brukar betecknas som kontrarevolutionär. I vissa fall har ordet eller därtill närliggande ord använts av olika antikommunister själva eller deras sympatisörer, såsom av Contra (i Sverige) och om Contras (i Nicaragua).

Ordet "kontrarevolutionär" har använts flitigt i revolutionärt socialistiska stater som samlande begrepp för statsmaktens fiender.

Se även[redigera | redigera wikitext]