Kopparacetylid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kopparacetylid
Strukturformel
Systematiskt namn Koppar(I)acetylid
Övriga namn Kopparkarbid
Kemisk formel Cu2C2
Molmassa 151,11 g/mol
Utseende Mörkröda kristaller
CAS-nummer 1117-94-8
SMILES [Cu]C#C[Cu]
Löslighet (vatten) Olöslig
Faror
Huvudfara
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kopparacetylid är ett mycket känsligt högexplosivt sprängämne. Det framställs genom att leda acetylengas genom en lösning av koppar(I)klorid i ammoniak.

Det kan också bildas spontant om man leder acetylengas genom ett kopparrör under tryck. Detta gör att kopparrör är olämpliga i svetsutrustning och petrokemisk industri.