Hoppa till innehållet

Kopplingsschema

Från Wikipedia
Enkelt kopplingsschema: två brytare för samma lampa
Faskontrollkrets som till exempel kan användas för en dimmer
Exempel på 4-bits räknare. En typ av tillståndsmaskin

Ett kopplingsschema är en grafisk representation av en elektrisk krets. Ett illustrerat kopplingsschema använder enkla bilder av komponenter, medan en schematisk bild visar komponenterna och förbindelserna i kretsen med hjälp av standardiserade symboliska representationer. Presentationen av sammankopplingar mellan kretskomponenterna i schemat motsvarar inte nödvändigtvis de fysiska arrangemangen i den färdiga anordningen. Till skillnad från ett blockschema eller layoutdiagram, visar ett kopplingsschema elanslutningens faktiska krets.

Kretsscheman används för konstruktion (kretskonstruktion, kretskortskonstruktion) och för underhåll av elektrisk och elektronisk utrustning. Inom datavetenskap är kopplingsscheman användbara för att visualisera logiska uttryck skrivna med boolesk algebra.

För design av kopplingsscheman används oftast EDA-datorprogram, exempelvis KiCad, som automatiserar mycket av uppgiften.