Kritisk diskursanalys

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av "social praktik" som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Inriktningen skapades av den brittiske lingvisten Norman Fairclough och lanserades med boken Language and Power från 1989.

Kritisk diskursanalys ingår i den kritiska teorin, en riktning inom marxismen som växte fram under 1900-talet, genom att den ser som sin uppgift att klarlägga diskursernas roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. I den kritiska diskursanalysen ingår även att aktivt ta ställning mot de grupper som bedöms som överordnade enligt marxistisk maktanalys. Resultaten av kritisk diskursanalys har som syfte att kunna användas för att åstadkomma social förändring.

Enligt Fairclough är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse med tre dimensioner:

  1. den är text (tal och skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella)
  2. den är diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter
  3. den är social praktik, det vill säga en handling inom ramen för en verksamhet

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Fairclough, Norman (2010): Critical Discourse Analysis - The Critical Study of Language, Second edition, Pearson Education.
  • Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur.