Kronisk smärta

Från Wikipedia
Version från den 3 maj 2016 kl. 12.42 av Skivsamlare (Diskussion | Bidrag) (Samma referens flera gånger + formatering källor)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kronisk smärta
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R52.1-R52.2
ICD-9338.2
eMedicinearticle/310834 
MeSHsvensk engelsk

Kronisk smärta eller långvarig smärta är, till skillnad från akut smärta, smärta som varar längre tid, vare sig den under den tiden är ständig eller episodiskt återkommande eller utlöses av ett särskilt stimuli.[1] Kronisk smärta kan utgöras av huvudvärk, ledvärk, smärta från skador eller sår, ryggsmärta, muskelvärk, med mera. Smärtan kan bero på en initial infektion, förslitning, överbelastning eller skada som fortsätter göra ont, eller bero på en pågående sjukdom eller tillstånd.[2]

Definition

Smärta är en subjektiv upplevelse. Tidsrymden som smärtan ska ha pågått under för att tillståndet ska kallas kroniskt skiljer sig åt, allt från 12 veckor[3] till sex månader.[2] Somliga menar att all smärta ska definieras som kronisk om den varar längre tid än vad normalt läkande eller återhämtning skulle ha gjort.[4] Den kroniska smärtan är med andra ord resistent mot behandling eller så saknas (känd) behandling.[1]

Orsaker

De vanligaste orsakerna till kronisk smärta är muskuloskeletal ryggsmärta såsom ryggskott, artrit, huvudvärk, MS, fibromyalgi, bältros, och nervskador (neuropati).[5] Bäckensmärta kan ofta vara kronisk och bero på sjukdomar som endometrios, interstitiell cystit,[6] ovarialcysta (eller äggstockscancer),[7] eller prostatodyni. Magont kan vara kronisk och bero på exempelvis kronisk bukspottkörtelinflammation, cancer i mag- och tarmkanalen, mag- och tarminfektioner, ämnesomsättningssjukdomar (som porfyri), eller innehåll i födointaget (förgiftningar, födoämnesintolerans).[7]

Ibland är orsaken okänd.[3] Kronisk smärta kan i vissa fall bero på somatisering och bestå av en somatoform smärta.[8]

Patofysiologi

Faktorer som kan orsaka kronisk smärta är ständig retning av smärtreceptorer, så kallad sensitisering (när något stimuli i centrala nervsystemet leder till bl.a. sänkt smärttröskel), sömnproblem, med mera. Ofta finns både fysiska, psykiska och sociala orsaker till kronisk smärta.[9] Studier på idrottare har visat att god fysik och regelbunden fysisk aktivitet leder till högre smärttröskel. Upplevelsen av smärta kan därför och av andra anledningar skilja sig åt.[8]

Följder

Kronisk smärta leder ofta till följdsjukdomar, såsom trötthet, depression, sömnproblem, muskelförtvining och muskelsvaghet (för att smärtan leder till inaktivitet),[3] substansmissbruk och läkemedelsberoende, och kan utmynna i en självmordskris.[4]

Referenser

  1. ^ [a b] ”Definition of Chronic pain” (på engelska). medicinenet.com. http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22430. 
  2. ^ [a b] ”What Is Chronic Pain?” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/guide/understanding-pain-management-chronic-pain. 
  3. ^ [a b c] ”Chronic Pain: Symptoms, Diagnosis, & Treatment” (på engelska). MedlinePlus. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring11/articles/spring11pg5-6.html. 
  4. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview. 
  5. ^ ”Living With Chronic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/pain-management/chronic-pain-11/causes-pain. 
  6. ^ ”Causes and Symptoms of Chronic Pelvic Pain” (på engelska). webmd.com. http://www.webmd.com/women/guide/causes-symptoms-chronic-pelvic-pain. 
  7. ^ [a b] ”Chronic and Recurrent Abdominal Pain” (på engelska). merckmanuals.com. http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/symptoms-of-gi-disorders/chronic-and-recurrent-abdominal-pain. 
  8. ^ [a b] ”Chronic Pain Syndrome Clinical Presentation” (på engelska). Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/310834-clinical. 
  9. ^ ”Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta”. Praktisk Medecin. http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/langvarig-nociceptiv-smartakronisk-smarta/.