Kvantbit

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”Qubit” leder hit. För det historiska längdmåttet, se kubit.
Integrerad Qubit krets

Kvantbit eller qubit (från engelskans quantum binary digit) representerar den minsta enheten kvantinformation. Den fundamentala skillnaden mellan en kvantbit och en klassisk bit är att den senare bara kan ha värdet 0 eller 1.

En kvantbit motsvarar ett kvanttillstånd, en linjär superposition, s.k. kvantsuperposition,

mellan de två komponenttillstånden och . Tillstånden betecknas vanligen med Diracs bra-ket-notation. och uttalas 'kett 0' och 'kett 1'. Kettarna representerar ett kvantmekaniskt tillstånd, där den fysiska realiseringen kan skilja. Det kan till exempel vara spinn hos en elektron, där spinn-upp är och spinn-ned är .

Ett kvantbitregister är en sekvens med ett antal sammanförda kvantbitar. Kvantdatorer utför beräkningar genom att använda kvantbitar. Dessa datortyper är dock i realiteten inte konstruerade, men olika kvantalgoritmer har upptäckts vilka utnyttjar kvantegenskaper för att exempelvis sortera eller faktorisera tal i dess primtal.

Det är också möjligt att använda tre komponenter för att representera kvantinformation, s.k. qutrit, vars tillstånd betecknas , och .

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]