Hoppa till innehållet

Kvarteret Beväringen

Kvarteret Beväringen sett från sydost, maj 2022.

Kvarteret Beväringen är ett kvarterÖstermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av Riddargatan i norr, av Banérgatan i väster, av Strandvägen i söder och av Narvavägen i väster. Kvarteret består av sex fastigheter, Beväringen 1–6. Fastigheterna Beväringen 1, 6 och 5 vetter mot Strandvägen och har en samkomponerad huvudfasad ritad av arkitekten Johan Albert Nordström och arkitektkontoret Ullrich & Hallquisth.

Historik[redigera | redigera wikitext]

I områdets västra del låg på 1700-talet skeppsvarvet Terra nova. Efter varvets namn bildades storkvarteret Terra Nova Större, som sträckte sig ända upp till Storgatan och mellan Grev Magnigatan i väster och ungefär fram till dagens Oxenstiernsgatan i öster. På 1800-talet hade Andra livgardet sina kaserner och exercisplats här.

En övergripande stadsplan för hela Strandvägen inklusive Nybroplan upprättades 1859 av chefen för Stockholms vattenbyggnader, arkitekt Edvard von Rothstein. Här skulle anläggas en bred, trädplanterad gata "vars make icke skulle finnas i Europa".[1] Dessutom planerades monumental och exklusiv bostadsbebyggelse längs med norra sidan av Stockholms nya paradgata.

Terra Nova Större fanns bara några få byggnader som revs i slutet av 1880-talet. Ladugårdslandsvikens oregelbundna strandlinje rätades ut genom omfattande utfyllningar och en rak stensatt kajkant. Mot Strandvägen, mellan Grev Magnigatan och Narvavägen, bildades tre nya kvarter: Korporalen, Sergeanten och Beväringen (från väst till öst) som följde Edvard von Rothsteins stadsplan. Kvartersnamnet Beväringen tillhör ett 60-tal liknande kvartersnamn vilka anknöt till den tidigare militära verksamheten och påminner idag om den långa militära epoken på Östermalm.[2]

Kvarteret genom tiden[redigera | redigera wikitext]

Beväringens fastigheter[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelsens kulturhistorisk klassificering[redigera | redigera wikitext]

Samtliga fastigheter, utom Beväringen 3, är grönmärka av Stadsmuseet i Stockholm och bedöms som "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Beväringen 3 är gulmärkt av Stadsmuseet vilket innebär att "bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde".[9]

Bilder, kvarterets fyra hörnbyggnader[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Beväringen omkring 1900.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]