Kvarteret Herden

Kvarteret från sydost med Sankt Görans församlingshus.

Kvarteret Herden är ett kvarterKungsholmen i Stockholm. Kvarteret begränsas i norr av Fleminggatan, i öster av Arbetargatan, i söder av Sankt Göransgatan och i väster av Mariebergsgatan. Kvarteret bestod ursprungligen av fyra fastigheter: Herden 1, 3, 5 och 6. I dag är kvarteret uppdelat i fem fastigheter: 3, 5, 7, 8 och 9. Äldsta byggnaden är före detta Kungsholms folkskola från 1889 på nuvarande Herden 9. Den nyaste bebyggelsen uppfördes i början av 1990-talet på nuvarande Herden 8.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret började anläggas på 1880-talet som ett resultat av Lindhagenplanen och stadens utvidgning av bostadsbebyggelsen på Kungsholmen västerut. På platsen fanns innan dess Stadshagens kyrkogård. Strax öster därom låg Igeldammen, där Apotekarsocieteten hade sin odling av blodiglar. Igeldammsgatan påminner fortfarande om verksamheten. I närheten hade även Stockholms nya Tändsticksfabrik sina lokaler, för övrigt var området obebyggt. Kvartersnamnet Herden anknyter till kvarteren Vallgossen och Väktaren, belägna söder om Herden.

Bebyggelsen (urval)[redigera | redigera wikitext]

Herden 1[redigera | redigera wikitext]

Kvarterets nordvästra del började bebyggas 1889 med Kungsholms folkskola som ritades av arkitektkontoret Isæus & Sandahl. [1] I en andra etapp bebyggdes kvarterets sydvästra del med en utökning av folkskolan, ritad av Ernst Haegglund.

När skolkomplexets båda delar stod färdigt var det Stockholms och en av världens största folkskolor med plats upp till 4 000 elever.[2] I dag existerar bara skolhusets norra del som bland annat inhyser Kulturskolan. Fastigheten (nuvarande Herden 9) är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär "särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[3]

Herden 5[redigera | redigera wikitext]

Herden 5 är ett flerbostadshus i kvarterets nordöstra hörn, Fleminggatan / Arbetargatan. Det byggdes 1910 med AB Stockholms Arbetarehem som byggherre och Anders Gustaf Forsberg som byggmästare och arkitekt.[4] Fastigheten är grönmärkt av Stadsmuseet.[3]

Herden 7[redigera | redigera wikitext]

På kvarterets sydvästra del (Herden 7) märks Sankt Görans församlingshus som uppfördes 1928–1929. Byggherre var Kungsholmens församling. Arkitektuppdraget gick efter en arkitekttävling till Cyrillus Johansson.[5] Fastigheten är blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att bebyggelsen har "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[3]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]