Hoppa till innehållet

Kvarteret Sånglärkan

Kvarteret Lärkan 1909 med nuvarande Sånglärkan inom röd ram.

Kvarteret Sånglärkan är ett kvarter i LärkstadenÖstermalm i Stockholms innerstad. Kvarteret omges av Baldersgatan i sydost, Valhallavägen i nordost, Sköldungagatan i nordväst och av Friggagatan i sydväst där vidtar parken Balders hage.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret fastställdes i samband med stadsplaneringen för området på 1880-talet som i sin tur initierats av Lindhagenplanen. Till en början bildades ett enda stort långsmalt kvarter vid namn Lärkan med 51 fastigheter, belägna mellan Odengatan och Uggleviksgatan samt Valhallavägen och Östermalmsgatan. I en stadsplan från 1902, upprättad av arkitekt Per Olof Hallman, delades storkvarteret Lärkan upp i fyra mindre kvarter som fick namnen (från väst till öst): Tofslärkan, Trädlärkan, Sånglärkan och Piplärkan. Fastighetsstrukturen och -storleken bibehölls och finns fortfarande kvar idag. Kvartersnamnen är fågelrelaterade och anknyter till områdets andra fågelnamn som Domherren, Flugsnapparen, Lövsångaren, Näktergalen, Skatan, Sädesärlan, Trasten och Vakteln.

Kvarteren Sånglärkan och Trädlärkan sedda från Engelbrektskyrkans torn omkring 1911. Längst ut till vänster skymtar Tofslärkan och till höger Piplärkan, framför syns parken Balders hage under anläggandet. Fotograf: Axel Swinhufvud.

Kulturhistorisk bedömning[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Sånglärkan består idag av nio fastigheter, ursprungligen elva men tre fastigheter är sammanslagna till en. Inom kvarteret finns två av Stadsmuseet blåklassade fastigheter; Sånglärkan 1 och Sånglärkan 6 vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Resterande är grönklassade och anses av Stadsmuseet vara "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[1]

Boenden (urval)[redigera | redigera wikitext]

Sånglärkan 6 i hörnet Valhallavägen 68 / Baldersgatan 9 uppfördes 1910 för Lärkstadens planarkitekt P.O. Hallman som sin egen bostad. Andra intressanta byggherrar och boenden i kvarteret var ingenjören Hugo Theorell (Sånglärkan 2), civilingenjören Rudolf Ahlsell samt civilingenjören Wolmar Fellenius (Sånglärkan 5), film- och teatermannen Anders Sandrew (Sånglärkan 7), läkaren Nils Holmin (Sånglärkan 8), byggmästaren Frithiof Dahl (Sånglärkan 9) och affärsmannen Paul U. Bergström (Sånglärkan 10).

Förteckning över fastigheterna i kvarteret Sånglärkan [2][3][redigera | redigera wikitext]

Bild
Fastighet

Adress

Byggår

Arkitekt

Byggherre

Byggmästare
Sånglärkan 1 Sköldungagatan 2 1910 Fredrik Dahlberg Herman Palmgren Kasper Höglund
Sånglärkan 2 Sköldungagatan 4 1909–1910 Folke Zettervall Hugo Theorell C.J. Nordenström
Sånglärkan 3 Sköldungagatan 6 1912–1914 Konrad Elméus Nils Andersson Wadsjö Nils Andersson Wadsjö
Sånglärkan 4 Sköldungagatan 8 1911–1912 Sigfrid Larsson Sigfrid Larsson Sigfrid Larsson
Sånglärkan 5 Valhallavägen 66 1909–1910 Dorph & Höög Anders Törner Anders Törner
Sånglärkan 6 Valhallavägen 68 1910–1912 Per Olof Hallman Per Olof Hallman Erik Lindqvist
Sånglärkan 7 Baldersgatan 7 1911–1913 Axel Andersson Anders Andersson Sandrew Ivar Siösteen
Sånglärkan 8 Baldersgatan 5 1912–1913 Kristofer Holmin Nils Holmin Kristofer Holmin
Sånglärkan 9 Baldersgatan 3 1909–1910 Folke Zetterwall Frithiof Dahl Frithiof Dahl
Sånglärkan 10 Baldersgatan 1 1909–1910 Erik Lindqvist Paul U. Bergström Erik Lindqvist
Sånglärkan 11 Friggagatan 4 1911–1912 Ivar Engström Ivar Holmer Ivar Engström

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.
  2. ^ SSMs Byggnadsinventeringar
  3. ^ RAÄ:s bebyggelseregister för kvarteret Sånglärkan

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]