Kvarteret Skravelberget mindre

Skravelberget mindre vy från Nybroplan, "porten" till Birger Jarlsgatan, Hamngatan går till vänster, januari 2020.

Kvarteret Skravelberget mindre ligger på Norrmalm i Stockholm. Det mycket centralt belägna kvarteret omges av Birger Jarlsgatan i öster, Hamngatan i söder, Norrmalmstorg i väster och Smålandsgatan i norr. Kvarteret består idag av fem fastigheter: Skravelberget mindre 9, 11, 12, 23 och 15.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kvartersnamnet ”Skravelberget” omnämns redan på 1660-talet i stadsingenjören Anders Torstenssons tomtbok som ”Skraffelberget”. Troligen fanns här ett berg som var skrovligt eller en kulle med lössten – skravel – och namnet påminner om de geografiska förhållanden som på 1600-talet rådde vid Packaretorget (nuvarande Norrmalmstorg). På 1700-talets början och Petrus Tillaeus tid var dagens Skravelberget mindre (karta 1733, nr 23: Skrafwelberget mindre) till sin största del ett vattenområde av Packaretorgsviken.

Genom torrläggningar och omfattande utfyllningar skapades under 1700- och 1800-talen mark för nya gator, torg och kvarter och Skravelberget mindre sträckte sig österut ända fram till Nybrogatan. Under slutet av 1800-talet delades Skravelberget mindre i en östra och en västra del när Birger Jarlsgatan, Stockholms nya praktgata, drogs fram rakt över kvarteret och dess bebyggelse. Den östra delen kom därefter att utgöra ett eget kvarter (se kvarteret Matrosen).

Bebyggelsen[redigera | redigera wikitext]

Allmänt[redigera | redigera wikitext]

Under slutet av 1880- och början av 1890-talet revs den äldre bebyggelsen och kvarteret indelades i sex tomter med nummer 7, 9, 11, 12, 13+14 (hopslaget) och 15. Bebyggelsen mot Norrmalmstorg bestod av stenhus i två våningar. Vid Hamngatan 4 låg värdshuset ”Norrmalmskällaren” och i anslutning till den några fallfärdiga trälängor som kallades ”Hammerska rucklen”. De hade sitt namn efter den förmögne juveleraren och konstsamlaren Christian Hammer som förvärvat området på spekulation för 170 000 kronor. Han hade köpt flera tomter med strategiskt läge längs den planerade Birger Jarlsgatan och Skravelberget mindre var en av dem. När Birger Jarlsgatan sedan anlades fick Stockholms stad betala 750 000 kronor för marken.[1]

Mellan 1883 och 1898 uppfördes kvarterets mycket exklusiva stenhus ritade av dåtidens kända arkitekter. Skravelberget mindre 12 ligger längst ut i kvarterets sydöstra hörn och bildade tillsammans med Matrosen 2 den nya och kraftfulla porten till Birger Jarlsgatan.[2] Tre fastigheter (11, 12 och 15) anses av Stadsmuseet i Stockholm representerar "synnerligen höga kulturhistoriska värden" och är blåmärkta. Två fastigheter (9 hus 2 och 13) är grönmärkta vilket innebär "särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[3]

Kvarterets fastigheter[redigera | redigera wikitext]

Skravelberget mindre 12 presenteras i Ny Illustrerad Tidning, 25 november 1893.
  • Skravelberget mindre 9 (hus nr 2) (Norrmalmstorg 4 / Smålandsgatan 9): uppfört 1890-1892 efter ritningar av arkitekt Johan Laurentz. Byggherre var brukspatronen Johan August Bång som några år tidigare även lät bygga det Bångska palatset vid Stureplan.[4] Byggnaden är ett exempel på 1890-talets tegelgotik med detaljer i kalksten. Mellan 1897 och 1919 låg på hörnan Taverna degli artisti, även kallad Bellios taverna, en vinstugan med italiensk mat, musik och specialimporterade viner som stuckatören Antonio Bellio drev tillsammans med hustrun Margherita. Det var Stockholms första italienska restaurang. Sedan 2010 inryms i byggnaden (tillsammans med grannhuset) Nobis Hotel. Grönmärkt av Stadsmuseet.
  • Skravelberget mindre 11 (Hamngatan 4), även kallat Hallwylska palatset: uppfört 1893-1898 efter ritningar av arkitekt Isak Gustaf Clason. Beställare var Walther och Wilhelmina von Hallwyl som skulle ha sitt privatpalats här och blev ett av Stockholms sista i sitt slag. Arkitekten inspirerades av spansk och venetiansk 1500-talsarkitektur. Fasadmaterialet består av röd Gävlesandsten och Vätögranit i en intressant blandning. Fastigheten testamenterades 1908 till Stockholms stad för att bevaras i orört skick. Det skänktes efter Wilhelmina von Hallwyl död 1930 till svenska staten för att bli museum vilket öppnade 1938. Fastigheten är skyddad som byggnadsminne sedan 2015.[6] Blåmärkt av Stadsmuseet.
  • Skravelberget mindre 12 (Birger Jarlsgatan 1, Hamngatan 2): uppfört 1892-1893 efter ritningar av arkitektkontoret Ullrich & Hallquisth.[7] 1895 var ägare Svenska Lifförsäkringsbolaget och 1917 försäkringsbolaget Fylgia som båda sedermera uppgick i Trygg-Hansa. I bottenvåningen hade restaurangen Bäckahästen sin verksamhet mellan 1920-talets mitt och fram till omkring 2002. Fastigheten ägas idag av Vasakronan (tillsammans med grannfastigheten Skravelberget mindre 13).[8] Blåmärkt av Stadsmuseet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]