Kvarteret Trädlärkan

Kvarteret Lärkan 1909 med nuvarande Trädlärkan inom röd ram.

Kvarteret Trädlärkan är ett kvarter i LärkstadenÖstermalm i Stockholms innerstad. Kvarteret bebyggdes mellan åren 1909 och 1910 och omges av Tyrgatan i nordväst, Valhallavägen i nordost, Sköldungagatan i sydost och av Friggagatan i sydväst där vidtar parken Balders hage. Inom kvarteret finns tre ambassader: Schweiz, Nigeria och Saudiarabien.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kvarterets storlek och läge fastställdes i samband med stadsplaneringen för området på 1880-talet som i sin tur initierats av Lindhagenplanen. Till en början bildades ett enda stort långsmalt kvarter vilket kallades Lärkan och som styckades i 51 fastigheter (Lärkan 2–52, nr 1 fanns inte) med storlekar mellan drygt 270 och 550 kvadratmeter, belägna mellan Odengatan och Uggleviksgatan samt Valhallavägen och Östermalmsgatan. I en stadsplan från 1902, upprättad av arkitekt Per Olof Hallman, delades storkvarteret Lärkan upp i fyra mindre kvarter som fick namnen (från öst till väst): Piplärkan, Sånglärkan, Trädlärkan och Tofslärkan. Den ursprungliga fastighetsstrukturen och -storleken bibehölls och finns fortfarande kvar idag. Kvartersnamnen är fågelrelaterade och anknyter till områdets andra fågelnamn som Domherren, Flugsnapparen, Lövsångaren, Näktergalen, Skatan, Sädesärlan, Trasten och Vakteln.

Kvarteren Trädlärkan (till vänster) och Sånglärkan (i bildmitt) sedda från Engelbrektskyrkans torn omkring 1911. Längst ut till vänster skymtar Tofslärkan och längst till höger Piplärkan, framför syns parken Balders hage under anläggandet. Fotograf: Axel Swinhufvud.

Kulturhistorisk bedömning[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Trädlärkan består idag av tio fastigheter, ursprungligen elva men Trädlärkan 1 och 11 slogs 1992 ihop till Trädlärkan 12. Inom kvarteret finns en av Stadsmuseet blåklassad fastighet, Trädlärkan 6, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Resterande är grönklassade och anses av Stadsmuseet vara "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".[1]

Ägare och boenden (urval)[redigera | redigera wikitext]

Kvarteret Trädlärkan nästan obebyggt, vy från Sköldungagatan västerut 1909.

Målgruppen för nybyggarna i Lärkan var den välbeställda borgarklassen som önskade bo i eget hem i innerstadens närhet. Bland dem fanns arkitekter, ingenjörer, byggmästare, direktörer och grosshandlare vilket även återspeglas i Trädlärkans byggherrar. Arkitekt Thor Thorén byggde sin stadsvilla på Trädlärkan 3, han ritade dessutom Trädlärkan 2 och Trädlärkan 9. Elektroingenjören Carl Rossander flyttade till Trädlärkan 4 (idag plats för Nigerias Stockholmsambassad).

Bland kända företagare och grosshandlare kan nämnas Frans Lindqvist, direktören i AB Primus, som byggde på Trädlärkan 1 och Karl Birger Lundström som byggde på Trädlärkan 2. I Trädlärkan 6 hade bland andra konstnärerna Nils Asplund, Arthur Sjögren och Endre Nemes sina ateljéer (idag plats för Schweiz Stockholmsambassad). Apotekaren Gottfrid Nygren byggde på Trädlärkan 8 (idag plats Saudiarabiens Stockholmsambassad) och kemiingenjören Axel Lagrelius byggde på Trädlärkan 9. Den senare efterlämnade en rad intressanta fotografier på sin villa i olika byggstadier där någon i familjen dokumenterat husets framväxt mellan 1909 och 1910. Bilderna visar även att hela kvarteret blev färdigbyggd inom enbart två år.

Förteckning över fastigheterna i kvarteret Trädlärkan [2][3][redigera | redigera wikitext]

Bild
Fastighet

Adress

Byggår

Arkitekt

Byggherre

Byggmästare
Trädlärkan 1 Tyrgatan 2 1909 David Lundegård Frans Lindqvist H.P. Olsson
Trädlärkan 2 Tyrgatan 4 1909–1910 Thor Thorén Hugo Theorell Karl Birger Lundström
Trädlärkan 3 Tyrgatan 6 1909-1910 Thor Thorén Thor Thorén Carl Eugen Öfverberg
Trädlärkan 4 Tyrgatan 8 1909–1910 Knut Perno Carl Rossander Andreas Nordström
Trädlärkan 5 Tyrgatan 10 /
Valhallavägen 62
1909–1910 Victor Bodin Gustaf Alfred Johansson Gustaf Alfred Johansson
Trädlärkan 6 Valhallavägen 64 /
Sköldungagatan 9
1909–1910 Erik Hahr Emilia Asplund D.E. Thorsén
Trädlärkan 7 Sköldungagatan 7 1910–1911 Carl August Carlsson Anders Andersson Sandrew Hugo Brusell
Trädlärkan 8 Sköldungagatan 5 1909–1910 Hagström & Ekman Gottfrid Nygren Martin Eriksson
Trädlärkan 9 Sköldungagatan 3 1909–1910 Thor Thorén Axel Lagrelius P.D. Larsson
Trädlärkan 10 Sköldungagatan 1 /
Friggagatan 8
1909–1910 John Bagger /
Sigurd Westholm
Helge Drangel Johan Pettersson Edlund
Trädlärkan 11 Friggagatan 10 1910–1911 Thor Thorén Gustaf Wikander Johan Bengtson

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.
  2. ^ SSMs Byggnadsinventeringar
  3. ^ RAÄ:s bebyggelseregister för kvarteret Trädlärkan

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]