Hoppa till innehållet

Kvartil

Från Wikipedia

Inom statistik är kvartilerna de tre punkter som delar upp ett sorterat datamaterial i fyra lika delar. En fjärdedel av observationerna är mindre än första kvartilen, som betecknas och ibland kallas undre kvartilen. Den andra kvartilen är samma sak som medianen (), eftersom två fjärdedelar är samma sak som hälften. Tre fjärdedelar av observationerna är mindre än den tredje kvartilen , som ibland kallas övre kvartilen.

Kvartiler används exempelvis vid presentation av lönestatistik, om man vill presentera fler detaljer än enbart median eller medelvärde.

Kvartiler är ett specialfall av kvantiler. Kvartilerna uttrycks ibland som percentiler, med beteckningarna för , för och för .

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Åldern för tolv personer är, i stigande ordning:

Hälften av 12 (antal personer) är 6 och medianen blir alltså värdet mittemellan det 6:e och 7:e värdet. . Innebörden av värdet är att hälften av personerna är mindre än 19 år gamla, och hälften är mer än 19 år gamla.

På motsvarande sätt blir som är mittemellan det 3:e och 4:e värdet. Innebörden av värdet är att en fjärdel av personerna är mindre än 15 år gamla, och tre fjärdedelar är mer än 15 år gamla.

Slutligen hamnar övre kvartilen mellan det 3:e och 4:e värdet räknat från det högsta; . Innebörden av värdet är att tre fjärdelar av personerna är mindre än 22 år gamla, och en fjärdedel är mer än 22 år gamla.

Alternativ definition av kvartiler[redigera | redigera wikitext]

Ibland definieras undre kvartilen () som det värde som har rangtalet , där är antal datapunkter i datamaterialet, och övre kvartilen () som det värde som har rangtalet . Med den definitionen blir i exemplet ovan rangtalet och rangtalet . Interpolering ger och .

Skillnaden mellan de två definitionerna blir i de flesta fall liten.