Kvicksilver(I)oxid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kvicksilver(I)oxid

Övriga namn Kvicksilveroxidul
Kemisk formel Hg2O
Molmassa 417,18 g/mol
Utseende Svart/brunt pulver
CAS-nummer 15829-53-5
Egenskaper
Densitet 9,8 g/cm³
Löslighet (vatten) Olösligt g/l
Smältpunkt 100 °C
Faror
Huvudfara Mycket giftigt
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kvicksilver(I)oxid är en förening mellan kvicksilver och syre, som kan framställas genom fällning av ett kvicksilversalt med natriumhydroxid, samt tvättning och torkning av fällningen. Hela processen ska ske noggrant avskiljt från ljus.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Ämnet är ett svart, luktlöst pulver, som är mycket svårt att erhålla i rent tillstånd, då det nästan alltid innehåller både metalliskt kvicksilver och kvicksilver(II)oxid.

Vid upphettning till smältpunkt sönderfaller ämnet till elementärt kvicksilver. Det är olösligt i vatten, men lösligt i olika syror. Saltsyra omvandlar det till kvicksilver(I)klorid.

Ämnet är kemiskt ostabilt och konverterar till kvicksilver(II)oxid och kvicksilver.

Källor[redigera | redigera wikitext]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia