Kyrkboden i Ingatorp

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kyrkboden med Ingatorps kyrka i bakgrunden, juni 2019.

Kyrkboden i Ingatorp står i sydvästra hörnet av Ingatorps kyrkas kyrkogård i tätorten Ingatorp, Eksjö kommun, Jönköpings län. Byggnadens virke undergick dendrokronologisk analys 2008 och visade sig då vara Sveriges äldsta daterade profana träbyggnad, byggd 1229 (+/- 10 år).[1][2] Den är således omkring 50 år äldre än kyrkhärbret i Älvdalen, som tidigare daterats till 1285. Byggnaden är ett kyrkligt kulturminne, tillkommen före utgången av år 1939.[3] Intill Kyrkboden står tiondeboden som är betydligt yngre och uppfördes 1773. Även den är ett kyrkligt kulturminne.[4]

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Kyrkboden 1908.
Laxknut i Kyrkbodens hörn.

Kyrkboden är timrad av furutimmer, som sprätthuggits med yxa. En del är frodvuxet och därmed odaterbart, men en av stockarna är från ett träd som fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Det visade en dendrokronologisk analys som utfördes år 2008 av laboratoriet för vedanatomi vid Lunds universitet.

Boden omnämns i skrift första gången 1707 och användes då som förråd för kyrkans byggmaterial och liknande. Den ursprungliga funktionen är oklar med den mest sannolika användningen var troligen kyrkans tiondebod. I bodens inre finns spår efter inredning som kan ha varit sädesförvaring och igensatta öppningar kan tolkas som ventilationshål.[5] Tiondebodens funktion övertogs 1773 när kyrkans "tiondebod" stod färdig. Kyrkboden var ursprungligen sammanbyggd med kyrkogårdsmuren men flyttades 1914 några meter till sitt nuvarande läge, när kyrkogården utvidgades.[6]

Knutarna som använts är så kallade laxknutar, det vill säga slätknutar eller knutar utan knutskallar, med raka hak och sneda bladningar. Stockarna har sammanfogats med dymlingar av ek. Väggarnas insidor var vitkalkade. Fasadernas utsidor är klädda med spån som dock inte härrör från 1200-talet.[5] Taket, som tidigare var spåntäckt, kompletterades på tidigt 1900-tal med tegel. 2017 avlägsnades takteglet för att boden åter skulle få ett spåntak. Samtidigt renoverades och nymålades fasaderna.

Sveriges äldsta kända bevarade knuttimrade byggnad är Granhults kyrka i Småland (efter 1217). Ytterligare en timmerbyggnad från förra hälften av 1200-talet, Eldhuset på Zorns gammelgård i Mora från 1237, har sedermera också daterats. Till skillnad från Granhults kyrka och eldhuset i Mora är Ingatorps kyrkbod nästan helt orörd sen medeltiden. Granhults kyrka har omgestaltats invändigt och fått stora fönsteröppningar. Eldhuset i Mora har inte kvar sitt medeltida taklag och endast en del stockar är från 1200 talet. Ingatorps kyrkbod har endast fått sina fotträn utbytta, vilket gjordes någon gång på medeltiden. De utvändiga väggspånen tillkom inom perioden 1560-1580, tidigare hade bodens timmer på utsidan varit bart och svarttjärat.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Lennart Grandelius, Fyra bodar på Ingatorps och Bellös kyrkogårdar. Rapport om provresultat genom dendrokronologi (2008)
  • Robin Gullbrandsson, Ingatorps kyrkbod. Arkivstudie (2010) Byggnadsvårdsrapport 2010:20 från Jönköpings läns museum.
  • Robin Gullbrandsson, Kyrkboden i Ingatorp - Sveriges äldsta profana träbyggnad, Fornvännen, vol. 106 (2011), sid. 342.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]