Kyrkhärbret i Älvdalen

Kyrkhärbret
Dörrarna på kyrkhärbret med ornamentike

Kyrkhärbret i Älvdalen (älvdalska: Tjyörtjbaureð) är ett timmerhus vid prästgården söder om Älvdalens kyrka, som är dendrokronologiskt daterat till år 1285.

Kyrkhärbret var Sveriges äldsta daterade profana träbyggnad till 2008, då tiondeboden i Ingatorp i Småland visade sig vara ett halvsekel äldre. Sedermera har även eldhuset på Zorns gammelgård kunnat dateras (1237), varvid Kyrkhärbret i Älvdalen numera är den tredje äldsta bevarade och daterade "profana" timmerbyggnaden i Sverige och den näst äldsta i Dalarna. I härbret förvarades tiondet från församlingen.