Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) är en läroplan för förskolan i Sverige som kommer införas den 1 juli 2019.

Lpfö 18 är en reviderad version av Lpfö 98. Det innebär att läroplanen fortfarande har intentionerna att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Målen riktar sig fortfarande till förskolan, och det finns inga uppnåendemål för barnen. Det har skett förändringar i innehåll, disposition och språk i både del 1 och del 2. Bland annat har vissa texter i del 1 som tidigare fanns under rubriken Förståelse och medmänsklighet i Lpfö 98 flyttats till rubriken Grundläggande värden i Lpfö 18. Så om man vid en första genomläsning tycker att det är mycket nytt så kan det bero på att texter som finns på ett ställe i Lpfö 98 finns på ett annat ställe i Lpfö 18.

Texten har också uppdaterats mot gällande lagstiftning: skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det innebär bland annat att begreppen utbildning och undervisning har förts in i läroplanen. Genom att föra in begreppen i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet.

Förändringar i strukturen[redigera | redigera wikitext]

Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Det här påverkar bland annat rubrikerna, som har förändrats jämfört med Lpfö 98 men som också har anpassats till förskolans målgrupp. Ett exempel på det är rubriken till avsnitt 2.3 som inte är exakt likadan som i Lgr11. I Lgr 11 heter den Elevernas ansvar och inflytande, medan den i Lpfö 18 istället heter Barns delaktighet och inflytande.

Förändringar i språket[redigera | redigera wikitext]

Språket i läroplanen har bearbetats för att bli mer lättläst. Texten har fått fler underrubriker i del 1 för att göra den mer lättläst och lättare att hitta i. Texten har så långt som möjligt blivit rensad från passiv form, för att det ska bli mer tydligt vem adressaten är. Exempelvis står det i Lpfö 98, under riktlinjer till förskollärare att ”förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt…” I Lpfö 18 står det istället att ”förskollärare ansvarar för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt…” Tanken är att det ska bli tydligt i riktlinjerna vad som förväntas av förskollärare. Motsvarande förändringar finns i de riktlinjer som riktar sig till arbetslaget.

Eftersom titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli 2019 används genomgående ”rektorn” i Lpfö 18.