Långlivad organisk förorening

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Långlivad organisk förorening (på engelska persistent organic pollutant eller förkortat POP) är ett samlingsnamn för organiska miljögifter som är persistenta, det vill säga motstår nedbrytning. Stockholmskonventionen är ett regelverk utformat för att försöka begränsa användningen och spridningen av de tolv farligaste föroreningarna (the dirty dozen) vilka bland annat innefattar DDT, polyklorerade bifenyler och dioxiner.