Löderups kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Löderups kyrka
Kyrka
Löderups kyrka i september 2017
Löderups kyrka i september 2017
Land Sverige Sverige
Län Skåne län
Ort Löderup
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Lunds stift
Församling Löderups församling
Koordinater 55°25′41″N 14°6′39″Ö / 55.42806°N 14.11083°Ö / 55.42806; 14.11083
Invigd 1100-talet
Bebyggelse-
registret
21300000004889

Löderups kyrka är en kyrkobyggnad i Löderup. Den är församlingskyrka i Löderups församling i Lunds stift. De äldsta delarna, långhuset och det breda västtornet, härstammar från 1100-talet. Kyrkan välvdes på 1400-talet. Under C.G. Brunius ledning revs 1860 det gamla koret och absiden. I stället tillades två korsarmar och ett nytt tresidigt kor. Slutligen tillades en sakristia 1929.

Dopfunt

Dopfunten är från omkr. 1160 och är utförd av Trydemästaren, som även gjorde dopfunten i Valleberga kyrka. Denna dopfunt liknar Vallebergas men föreställer delar ur Kristi lidande och legender om Sankt Olof.

Predikstolen, som tillverkades 1604, är gjord av Jacob Kremberg. Carl Bloch har målat altartavlan, som sedan kopierats på flera håll. Det finns även en äldre altaruppsats från 1735 som innehåller delar av en ännu äldre altaruppsats, även den tillverkad av Kremberg.

Till kyrkan hör även en fristående kastal som troligen uppfördes på 1400-talet.

Historiska händelser i och kring Löderups kyrka[redigera | redigera wikitext]

Källa: Löderups födelse och dödbok, 1833-1856.

"Söndagen den 7 juli omkring kl.2 ef.m. började det i trakten af Löderup att åska och starkt regna, hvarföre en mängd folk efter slutad gudstjenst stannat qvar dels i kyrkan och dels i vapenhuset då åskan slog ner med en förfärlig knall på vestra tornet, hvarunder en del af kyrkan sträcker sig och hvarintill vapenhuset är nära beläget. Från torntaket följde strålen 2ne stora jernankare fästade i tornmuren afref der någon späckning, föll sedan ner på kyrktaket der den å nyo spridde sig. En del föll ut öfver norra vapenhuset, hvarest någon kalk och späckning är afslagen utanpå muren och en del af sjelfva hvalhvet inuti.

Starkaste slaget träffade södra vapenhuset, der strålen gjort en remna i kyrkomuren mitt öfver vapenhuset, derpå sprungit ned på flera ställen å sidorna, afslagit kalken både utanpå och inuti vapenhuset. En ung mjölnare från Tuemöllan i Löderup/ Pål Andersson/ som stod på en murad bänk ini vapenhuset just vid en öppning på gafveln, föll genast död ned, och kunde oaktat använd åderlåtning och frotteringar icke återfås till lif; den enda åkomma, som syntes på kroppen, var en stor blå fläck i sjelfva brösthålan. En hustru (husm Ola Anderssons under nr 11 Löderup) som stod vid västra vapenhusväggen, der ett stort stycke späckning blifvit afslagen föll ock ned och bars ut orörlig, men återficks till sans, kräkte opp blod och kände en svår tryckning i bröstet. Ifrån det ställe der denna hustru stod, syntes strålen ha följt stången af en liten brandhake, som hängde på vapenhusväggen, hoppat bort på en kopparspruta som ock hängde der, och slagit på 2ne ställen späckningen så hårt af väggen, att flisstenarna, hvaraf den består gått sönder. Strax inom dörren i kyrkan hade en stråle trängt in genom ett litet hål i väggen, plöjt en stor fåra i kanten av ett bräde, som utgör skiljevägg mellan stolarna och hvarest funnos flera spik afslagne och träffade en Åbo / Hans Nilsson på nr 45 Hagestad/ att han måtte bäras ut, var ganska svag och hade ett hål bränt på ena foten och strumpan. Flera människor utleddes ur vapenhuset, som hade fått mer och mindre svåra slag i fötter och sidor. I hela vapenhuset var fullpackat af folk, af hvilka en mängd dånade; eld skall hafa synts öfverallt; de, som icke dånade, kände en stark slitning i hela kroppen - den vanliga känslan af ett elektriskt slag. I vapenhuset och kyrkan var länge en stark lukt af svafvel -

Vid norra fönstret af kyrkan, som är strax vid Predikstolen, hade en stråle sprungit ned åt kyrktaket, afrifvit späckning ur kyrkmuren och ett spån utaf fönsterbågen bredvid fönsterjernet. På de grafstenar, som ligga utanför vapenhusdörren, var en mängd skärfvor afslagna såsom med ett huggjern. Icke minsta skada fans å blytaket, hvarmed tornet och kyrkan är täckt, som visar att blytak måtte i vist afseende vara skyddande mot åskeld.

Löderup d. 10 Juli 1833 M. Bruzelius"

Observera att 1833 hade kyrkan annat utseende än idag. Det fanns 2 vapenhus ett på norra sidan och ett på södra sidan av kyrkan.

Orgel[redigera | redigera wikitext]

Ryggpositiv I Huvudverk II Svällverk III Pedal Koppel
Gedackt 8' Principal 8' Kvintadena 8' Subbas 16´ I/P
Principal 4' Koppelflöjt 8' Nachthorn 4' Octavbas 8' II/P
Gemshorn 2' Octava 4' Waldflöjt 2' Octava 4' III/P
Sesquialtera 2 chor Rörflöjt 4' Octava 1' Kvintadena 2' I/II
Scharf 3 chor Octava 2' Terscymbel 3 chor Trumpet 16'
Krumhorn 8' Mixtur 5 chor Skalmeja 8' Klarino 4'
Dulcian 16' Crescendosvällare

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]