Lönespridning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lönespridning är ett arbetsmarknadspolitiskt begrepp som innebär spridning på lönesättning. Lönenivåerna bestäms lokalt oavsett vad parterna centralt har kommit överens om. I politisk debatt används vanligtvis inte ett enda, konsekvent definierat spridningsmått i diskussioner kring lönespridning, utan flera olika förekommer. På nationell nivå mäts inkomstspridning däremot vanligtvis med måttet ginikoefficient.