LABC

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

LABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är mest akut.

LABC står för:

 • L - livsfarligt läge
 • A - andning
 • B - blödning
 • C - chock eller cirkulationssvikt

L Livsfarligt läge[redigera | redigera wikitext]

Den drabbade befinner sig i omedelbar närhet av exempelvis

 • risk för brand
 • risk för explosion
 • risk för ras
 • risk för nedfallande elledning
 • vatten
 • trafikerad vägbana (mitt på vägbanan)

och måste flyttas omedelbart för att förhindra ytterligare skada.

A Andning[redigera | redigera wikitext]

Kontrollera personens andning och hjärtrytm. Om personen inte andas gäller det att skapa öppna luftvägar. Detta sker genom att huvudet försiktigt förs bakåt-uppåt för att lyfta upp tungans bakre del från luftstrupen. Om det behövs utförs konstgjord andning med mun mot mun-metoden. Saknas även Andning ska hjärt/lungräddning påbörjas.

Om personen uppges att ha normal andning ska denne personen läggas i stabilt sidoläge för att underlätta andning.

Det är bra att ha första hjälpen-utbildning, men ALLA livräddningsförsök räknas.

Behandlingen utförs genom växelvis 30 st kompressioner av personens bröstkorg (hjärtkompressioner)och växelvis 2 st inblåsningar i personens mun eller näsa, den så kallade mun-mot-mun-metoden. Bröstkorgen ska tryckas ner 5-6 cm varje gång med en hastighet av 100-120 kompressioner per minut. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar. Behandlingen fortsätter oavbrutet tills ambulanspersonal tar över behandlingen -- även om personen inte uppvisar synliga tecken på andning eller puls.

Är du ensam på platsen försök göra det du kan, det kan rädda liv. 112 kan även hjälpa med guide hur du gör.

B Blödning[redigera | redigera wikitext]

Efter att fria luftvägar är säkerställda så skall större blödningar stoppas. Detta sker genom att, om möjligt, hålla blödande kroppsdel högt och sätta press i såret med handen. Har man tillgång appliceras även ett Första förband ovanpå. Detta gäller även vid avhuggen kroppsdel, avsnörande förband används enbart om inget annat hjälper.

C Chock/Cirkulationssvikt[redigera | redigera wikitext]

Om personen förlorat mycket blod kan denne drabbas av cirkulationssvikt. För att förhindra detta placeras personen i stabilt sidoläge och/eller med benen i högt läge. Detta för att så mycket blod som möjligt ska försörja hjärnan med syre.

Du förebygger chock på ett enkelt sätt genom vila, värme, varsamhet.

*Vila - Låt den drabbade ligga ner och höj fotändan något.

*Värme - Kan du få en filt under den drabbade så minskar du nedkylningen mot underlaget. Lägg även gärna en filt över den drabbade.

*Varsamhet - Uppträd alltid lugn och stressa inte personen mer än han redan är. Försök att avlägsna personer omkring som ser på eller stressar situationen. Lyssna på den drabbade. Tala om vem du är och att du finns här för honom/henne i väntan på hjälp.

Observera att en person i chock kan vara törstig. Ge INTE vätska då detta kan medföra livsfara eftersom det kan finnas inre skador som ännu inte har upptäckts!

Glöm inte att larma 112!

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • ABCDE - vanlig engelsk förkortning som används bl.a inom sjukvården.