LADOK

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

LADOK (ursprungligen akronym för Lokalt ADB-baserat DOKumentationssystem[1]), är ett IT-system för dokumentation[2] av registrering (matrikel över studentens närvaro vid kursstart) och resultat (betyg på examinerande kursmoment) vid högskolor och universitet i Sverige. I systemet dokumenteras studier på kursergrundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Uppgifter från Ladok rapporteras till bland annat Centrala studiestödsnämnden, utbildningsdepartementet och Statistiska centralbyrån. Uppgifterna påverkar studentens möjlighet till studiebidrag. Antal inrapporterade helårsstudenter och helårsprestationer, det vill säga volymen registreringar och poängresultat, ligger till grund för lärosätets statliga utbildningsanslag.

Ladok på webb[redigera | redigera wikitext]

Traditionellt matar institutionens administratörer (som tidigare kallades kurssekreterare) in och tar fram uppgifter ur Ladok, till exempel baserat på lärarnas resultatlistor. Flera lärosäten har emellertid börjat erbjuda studenter och lärare att själva komma åt vissa studieuppgifter online via ett antal tjänster som går under namnet Ladok på webb. Exempelvis kan studenter registrera sig på kurs, ändra sina adressuppgifter, ta fram studiemeritförteckning, registrerings- och studieintyg, kursbevis, adresslistor för kurskamrater, mm.

Ladok 3[redigera | redigera wikitext]

Ladok 3 eller Nya Ladok införs vid olika tidpunkter under 2017 och 2018 på olika lärosäten. Ladok 3 är helt webbaserad och syftar till minskad pappershantering och minskad manuell hantering för administratörerna.

Administratören kan ge kursens rättande lärare behörighet till självservice, det vill säga att själva mata in studieresultat elektroniskt i systemet istället för att e-posta eller skriva ut resultatlistor till administratören. Ännu (2017) finns inga planer på stöd för elektronisk import av resultatlistor, exempelvis i form av kalkylark från lärplattformar, utan läraren förväntas att manuellt skriva av varje enskilt studieresultat från ett system till ett annat.

Ladok 3 innebär att kursens examinator attesterar resultat elektroniskt istället för på papper. Ännu (2017) finns inga planer på stöd i ladok 3 för att bifoga och arkivera rättningsunderlag med namn på rättande lärare, betygsgränser, noteringar om färdiga deluppgifter, bonuspoäng, betygsmotivering, med mera, utan sådant förväntas överföras från rättande lärare till examinator i något parallellt system.

Ladok 3 stödjer hantering av individuella studieplaner för studenter.

Drift och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Varje lärosäte har sin egen databas vilken därför endast innehåller lokala resultat och registreringar. Ladok är även ofta benämningen på den lokala databasen vid respektive Ladok-anslutet lärosäte; vid Uppsala universitet används i stället beteckningen Uppdok.

Antagnings- och examenshandläggare på lärosätet kan läsa i övriga lärosätens databaser via en för dessa särskilt framtagen applikation kallad Ladok Ping.

Systemet utvecklas gemensamt på uppdrag av Ladokkonsortiet, medan driften av systemet sker på uppdrag av varje enskilt lärosäte (högskolor respektive universitet) på ett av de tre certifierade driftställena i Umeå, Uppsala samt Lund. Systemet ägs av Ladokkonsortiet och förvaltas av Universitets- och högskolerådet. Utvecklingen sker hos enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå Universitet.

Ladok hämtar uppgifter ur antagningssystemet NyA (Nytt Antagningssystem för högskolan).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svensk, Lina (16 september 2016). ”IT-landskap ritas om vid Sveriges universitet”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20160916-it-landskap-ritas-om-vid-sveriges-universitet. Läst 11 december 2017. 
  2. ^ ”Om Ladoktjänster”. Studentportal.gu.se. 31 maj 2012. https://studentportal.gu.se/e-tjanster/ladoktjanster/;jsessionid=qnziihirw35eivwonbu8lgk6?skipSSOCheck=true&referer=https://www.google.se/. Läst 11 december 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]