La Barceloneta

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
På bilden syns Barceloneta nere i högra hörnet orienterat mot det stora citadellet, på bilden syns även muralles som är det befästningsverk som konstruerades runt Barcelona samtidigt som citadellet.

La Barceloneta (Lilla Barcelona) är en stadsdel vid hamnen i Barcelona. Barceloneta ritades av den nederländske militäringenjören Prosper Verboom år 1715 för att ge bostäder åt de människor som exproprierats från sina hem i stadsdelen Ribera vilka revs för att ge plats åt ett Citadell (även det ritat av Verboom). Citadellet tillsammans med ett kraftigt befästningsverk muralles färdigställdes åren 1716-1718. Barceloneta som skulle byggas på återvunnen sjöbotten mellan citadellet och Medelhavet påbörjades först 1753 av militäringenjören Juan Martín Cermeño, han hade dessförinnan varit ansvarig för uppförandet av kastelletMontjuїc. Cremeño var även ansvarig för byggandet av Las Ramblas vilket påbörjades efter att han blivit färdig med Barceloneta 1776.

Barceloneta blev det första planerade bostadsområdet i Barcelona, Verboom ritade upp ett rutnät av femton smala gator som korsades av fem bredare avenyer, mitt i bostadsområdet placerades en exercisplats samt en kyrka med tillhörande torg. Med militär närvaro skulle ordning påtvingas.

Kvarteren delades in i tomter om 50 kvadratmeter där enfamiljshus i två våningar skulle uppföras. Husen skulle alla ha samma utförande, en nedre våning med två fönster och ingång och en övre våning med två fönster och balkong. I slutet av 1800-talet började byggherrar dock att strunta i ritningen, husen byggdes på med flera våningar.

Läs mer: Barceloneta.se