Landsförräderi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Landsförräderi är ett förräderibrott som utgör angrepp på en stats rätt eller säkerhet i förhållande till en främmande makt, till skillnad från högförräderi som utgör angrepp på statens bestånd i sig. Vid lindrigare brott används brottsrubriceringen landssvek. Landsförräderi regleras i brottsbalkens 22:a kapitel, medan högförräderi och spioneri hanteras i kaptiel 19, "Om brott mot rikets säkerhet".

Enligt svensk rätt (i modern tid) kan landsförräderi endast begås då Sverige är i krig. Landsförräderi innebär enligt svensk lag att man hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet alternativt förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret alternativt åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster eller begår annan liknande förrädisk gärning (Brottsbalken 22 kap. 1 §).

Man kan urskilja dels militäriskt landsförräderi, dels diplomatiskt landsförräderi, beroende på om handlingen utförts i samband med befintligt eller förestående krig med främmande makt, respektive om brottet begåtts i fredstid. Vanligen förutsätts att förbrytaren är undersåte till det land mot vilken förbrytelsen begås eller att någon annan orsak till nationell lojalitet finns för handen.

Landsförräderi har traditionellt bestraffats mycket hårt. I Sverige är det lägsta straffet fyra års fängelse, och det högsta livstids fängelse.[1] Landsförräderi i krigstid av militär personal kallades tidigare i svensk strafflag krigsförräderi och kunde i svåra fall bestraffas med döden, även efter avskaffandet av dödsstraffet i fredstid 1921. Bestämmelsen kvarstod som gällande lag fram till 1973, men kom aldrig att tillämpas, sedan avskaffades dödsstraffet för brott begångna i krigstid i enlighet med lag 1973:17-20. 1975 förbjöds dödsstraffet i grundlagen, se 2 kap 4 § regeringsformen.[2]

Jämför[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Brottsbalk SFS 1962:700, 22 kap.
  2. ^ Riksdagen: Regeringsformen med SFS 2010:1408