Landshövdingar i Stockholms län

Från Wikipedia
Landshövding i Stockholms län
Nuvarande
Anna Kinberg Batra
sedan 1 mars 2023
Länsstyrelsen i Stockholms län
TitelLandshövding
ResidensTessinska palatset
SäteKungshuset, Stockholm
Utses avRegeringen
(1975-)
Kungl. Maj:t
(1641-1974)
UnderställdRegeringen
(1975-)
Kungl. Maj:t
(1641-1974)
Förste innehavareTure Oxenstierna af Eka och Lindö
Inrättat1641
StällföreträdareLänsöverdirektören
WebbplatsLänsstyrelsen i Stockholms län.

Landshövdingen i Stockholms län är chef för Länsstyrelsen i Stockholms län och fungerar som regeringens representant för den statliga länsförvaltningen.

Landshövdingen har ingen direkt koppling till Region Stockholm, som är den region vars gränser sammanfaller med länets.

Först 1968 införlivades Stockholms stad i Stockholms län, efter att under lång tid ha stått utanför länsindelningen för att i stället ha lytt under överståthållarämbetet (ÖÄ).

Lista över landshövdingar i Stockholms län[redigera | redigera wikitext]

Stockholms län ingick 1634–1641 i Upplands landshövdingedöme. Under åren 1641–1654 var Stockholms och Uppsala län uppdelade på två landshövdingedömen för att sedan återförenas till ett Upplands hövdingedöme. År 1714 gjordes en ny, slutgiltig indelning i två län.

Landshövding i Uppland 1634–1641[redigera | redigera wikitext]

Landshövdingar i Stockholms län 1641–1654[redigera | redigera wikitext]

Landshövdingar i Uppland 1654–1714[redigera | redigera wikitext]

Landshövdingar i Stockholms län 1714–1968[redigera | redigera wikitext]

Tessinska palatsetSlottsbacken är residens för landshövdingen i Stockholms län. Före 1968 var det överståthållarens residens.
Bild Namn Ämbetstid Not
Tillträdde Avgick
Ture Stensson Bielke 1714 1717
Axel Claesson Banér 1718 1718
Olof Törnflycht 1719 1727
Frans Joachim Ehrenstrahl 1727 1733
Gustaf Palmfelt 1733 1737
Otto Magnus Wolffelt 1737 1743
Theodor Ankarcrona 1743 1750
Adolf Mörner af Morlanda 1750 1751
Carl C:son Broman 1751 1762
Carl Fredrik Nordenstam 1762 1768
Carl Gustaf von Liewen 1768 1770
Jacob Johan Gyllenborg 1770 1778
Samuel af Ugglas 1788 1802
Evert Georgii 1802 1808
Erik Adolf af Schenbom 1808 1810
Daniel Edelcreutz 1810 1828
Claes Hans Rålamb 1830 1842
Clas Fredrik Horn af Åminne 1842 1849
Gustaf Fredrik Liljencrantz 1849 1867
Wilhelm Stråle af Ekna 1867 1888 [1]
Robert Themptander 1888 1896 [1]
Lennart Groll 1896 1896 [1]
Paul Isberg 1896 1908 [1]
Mauritz Sahlin 1908 1919 Tillförordnad till 1915[1]
Daniel Ekelund 1919 1920 Tillförordnad[1]
Alfred Petersson 1920 1920 Tillträdde aldrig tjänsten pga sin egen död
Nils Edén 1920 1938 [1]
Karl Levinson 1938 1952
Gunnar Danielson 1952 1958
Erik Westerlind 1958 1968

Landshövdingar i Stockholms län sedan 1968[redigera | redigera wikitext]

Efter att överståthållarämbetet (ÖA) avvecklades, tillträdde den siste överståthållaren som landshövding och chef för länsstyrelsen i Stockholms län, som därefter även inkluderade Stockholms stad.

Bild Namn Ämbetstid Not
Tillträdde Avgick
Allan Nordenstam 1968 1971
Hjalmar Mehr 1971 1977
Gunnar Helén 1977 1984
Lennart Sandgren 1985 1991
Ulf Adelsohn 1992 2001
Mats Hellström 2002 2006
Per Unckel 1 januari 2007 20 september 2011 † [2][3]
Katarina Kämpe 20 september 2011 31 januari 2012 Tillförordnad
(i egenskap av länsöverdirektör)
Chris Heister 1 februari 2012 31 augusti 2017 [4]
Åsa Ryding 1 september 2017 31 januari 2018 Tillförordnad[5]
Sven-Erik Österberg 1 februari 2018 2023 [6]
Anna Kinberg Batra 1 mars 2023 [7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]