Landskapsarkitekt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel ingår i serien om
A R K I T E K T U R
Arkitektur
Arkitekt
Arkitekturens historia
Arkitekturteori
Arkitekturtermer
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadstyper
Landskapsarkitektur
Ljusarkitektur
Inredningsarkitektur
Fysisk planering
DesgodetzPantheon.jpg
Hitta fler artiklar i
Arkitekturportalen

En landskapsarkitekt arbetar på olika sätt med den yttre miljön. Utbildningen som är på 300 högskolepoäng (fem år) sker i Sverige vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp och Uppsala.

Landskapsarkitektur handlar om främst fysisk planering och gestaltning (utformning) av stadens platser, till exempel torg, gaturum, parkeringsplatser, parker, trädgårdar och grönområden, liksom av naturreservat, rekreationsområden, golfbanor och andra anläggningar. Gestaltande landskapsarkitekter arbetar oftast som privatpraktiserande konsulter, oftast i projekt tillsammans med arkitekter och andra tekniska experter. Större kommuner har ofta landskapsarkitekter anställda på parkförvaltningar eller motsvarande. Planerande landskapsarkitekter arbetar oftast på kommuner och länsstyrelser, men också inom privat verksamhet. Ett arbetsområde för landskapsarkitekter är utformning av vägmiljöer.