Landstingsråd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Landstingsråd är titeln på en heltidsarvoderad förtroendevald politiker i ett landsting i Sverige.

Landstingsråd har föredragningsansvar i landstingsfullmäktige och är också där skyldig att svara på frågor och interpellationer i landstingsfullmäktige. I några landsting förekommer fler än ett landstingsråd som då kan ha ett prefix framför titeln som mer tydligt visar på ansvarsområdet, exempelvis finanslandstingsråd, trafiklandstingsråd och sjukvårdslandstingsråd.

I de flesta landsting finns också arvoderade oppositionslandstingsråd som företräder oppositionen men som saknar föredragningsansvar och skyldighet att svara på frågor och interpellationer.

I Region Skåne och Västra Götalandsregionen benämns landstingsråden regionråd. Sedan nyåret 2015 har terminologin med region införts i flera ytterligare landsting.