Hoppa till innehållet

Laterit

Från Wikipedia
Indien: tillverkning av byggnadsblock i laterit.

Laterit, även kallad järnsten, är en jordart som kan vara röd, brun eller gul. Dessa jordar är rika på järn- och aluminiumoxider. Laterit innehåller även kaolinit men endast låga halter av kisel.[1] Laterit bildas främst i tropiska eller andra varma/fuktiga områden. Jorden bildas genom kemisk vittring av andra jordlager och berg,[2] bland annat vulkaniska bergarter.

I fuktigt tillstånd är laterit plastisk, men den hårdnar under luftens och solstrålningens inverkan och kan därför brukas som byggnadsmaterial.

Laterit anses numera ofta som en speciell form inom den större jordmånsgruppen latosol.[3] Den är näringsfattig och inte särskilt lämpad för jordbruk.

Laterit förekommer bland annat i medelhavsområden och runt ekvatorn vid Afrikas västkust och österut till Sudan, Uganda och Tanzania. Det förekommer även längre söderut på Madagaskar.

  1. ^ http://www.ne.se/laterit - Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - sökord:laterit sökdatum:1okt 2013
  2. ^ Bonniers Naturguider - Bergarter och mineral/sid:36/Förlag: Albert Bonniers Förlag AB, 2005, ISBN 91-0-010458-2 /Originalets titel: Rocks and Minerals (Doring Kindersley Ltd)
  3. ^ Bra Böckers lexikon, 1977