Latinska namn på svenska platser

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Latinska namn på svenska platser är en lista över de latinska motsvarigheter till vissa svenska ortnamn som användes från medeltiden och framåt i svensk och utländsk litteratur.

Det fanns ingen enhetlig standard för de latinska namnen. Flera latinska varianter kunde därför användas för ett och samma svenska ortnamn. Ibland lades endast en latinsk ändelse till ortnamnet, ibland ändrades också ordstammen. Tabellen redovisar först och främst de vanligare latinska namnformerna.

Källor[redigera | redigera wikitext]

I tabellen nedan är de latinska namnen hämtade från följande källor, om inget annat anges:

Tabelluppställning[redigera | redigera wikitext]

Förutom ortnamnen redovisar tabellen i den högra kolumnen dels adjektiviserade former av namnen, som Helsingicus (hälsingsk, hälsinge-) för landskapet Helsingia (Hälsingland), dels namnformer som antagits av enskilda personer och släkter som tillnamn eller regelrätta släktnamn för att uttrycka härkomst: (Helsingius eller Helsingus, hälsinge)

Posterna redovisas i standardläge per landskap eller större område. Tabellen är dock sorterbar. Genom att klicka på pilen i rubrikraden i någon av kolumnerna för Landskap/område, Svenskt namn eller Latinskt namn sorteras posterna alfabetiskt i denna kolumn.

Tabell över svenska ortnamn på latin[redigera | redigera wikitext]

Landskap/område Svenskt namn Latinskt namn Demonym
Blekinge Blekinge Blecongia (1315)[1], Blekingia[2]; Blechingia[3] Blekingensis, Blechingius
Blekinge Karlshamn Carlshamnia[4] Carlshamniensis, Carlshamnensis
Blekinge Karlskrona Caroli corona, Carolicoronia Carolicoroniensis, Carolicoronus
Blekinge Kristianopel (f.d. stad) Christianopolis Carolicoroniensis, Carolicoronus
Bohuslän Bohuslän Bahusia Bahusiensis, Bahusius
Bottnen Västerbotten, Norrbotten och Österbotten Bothnia Bothniensis
Dalarna Dalarna Dalecarlia[3]; Valles[5] Dalecarliensis; Dalecarlicus; Dalecarlius; Dalecarlus[6]; Dalicus[7]
Dalarna Falun Faluna Falunensis
Dalsland Dalsland Dalia[3] Daliensis
Dalsland Åmål Amola[8]; Amalia (enbart 1800-tal)[9] Amaliensis
Gotland Gotland Gothlandia[3] Gothus, Gothlandius
Gotland Visby Visbya (sällan Visbia) Visbyensis
Gästrikland Gästrikland Gestricia[3] Gestriciensis, personnamn Gestricius
Gästrikland Gävle Gevalia Gevalensis, personnamn Gevalius
Halland Halland Hallandia[3][10] Hallandensis (Hallandiensis), personnamn Hallandus
Halland Varberg Varburgum; Varberga[11] Varbergensis
Hälsingland Hälsingland Helsingia[3][12] Helsingicus, Helsingius, Helsingus[13]
Hälsingland Alir (medeltida land i Hälsingland) Ala, Alora[14]
Hälsingland Faxeholm (borgen) arx Faxaholmia[15]
Hälsingland Hudiksvall Hudiksvallia (Hudikswallia); Hundinsvalla[16] Hudiksvallensis
Hälsingland Nordanstig Nordanstiga[17]
Hälsingland Söderhamn Suderhamnia[18], Söderhamnia[19]
Hälsingland Sunded Sundhedia[20]
Härjedalen Härjedalen Herdalia Herdalensis, personnamn Herdalus
Jämtland Jämtland Jemtia; Jempthia[3] Jemtius[21]
Lappland Lappland Lapponia; Lapponia Occidentalis (Västra Lappland)[3]; Lapponia Orientalis (Östra Lappland)[3] Lapponiensis, personnamn Lapponius
Medelpad Medelpad Medelpadia; Middelpadia[3] Medelpad(i)ensis, personnamn Medelpad(i)us
Medelpad Sundsvall Sundsvallia Sundsvalliensis, Sundsvallensis
Norrbotten Norrbotten Norbotnia (inte vanlig); Bothnia Septentrionalis[3] Bothniensis
Norrbotten Luleå Lula[22] Lulensis
Norrbotten Piteå Pitovia, Pithoa [Hrm]
Norrland Norrland Nordlandia; Norlandia[23] Nordlandensis[24]
Närke Närke Nericia[3] Nericiensis, personnamn Nericius
Närke Örebro Oerebroa, Orebroa, Orebrogia, Örebrogia Oerebroensis, personnamn Orebrogius
Skåne Skåne Scania; Schoningia[3] Scaniensis, Scanensis
Skåne Helsingborg Helsingburgum[25], Helsinburgum[26], Helsingoburgum
Skåne Lund Lundia, Lunda [Hrm] Lundensis
Skåne Malmö Malmogia Malmogiensis, Malmogensis
Skåne Simrishamn Symbrishafnis (1378)
Skåne Ystad Ystadia, Ystada [Hrm] Ydstadiensis, Ystadiensis
Småland Småland Smolandia; Smalandia[3]; Gothia meridionalis[27]; Gothia australis[28] Smolandiensis, Smolandensis, Smolandus
Småland Eksjö Ekesio, Ekesioea
Småland Gränna Grenna Grennensis
Småland Jönköping Junecopia, Jenecopia [Hrm] Junecopiensis, Junecopensis
Småland Kalmar Calmaria Calmariensis, Calmarensis
Småland Visingsö Visingia Visingensis
Småland Värend Weringiam [ackusativ] (1178–1201)[29]; Verendia[27][30]
Småland Västervik Vestrovicum Vestrovicensis
Småland Växjö Vexio Vexionensis
Sverige Sverige Suedia[31] Suedus[32]
Södermanland Södermanland Sudermannia[3] Sudermannus
Södermanland Nyköping Nycopia, Nicopia Nycopiensis, Nycopensis
Södermanland Strängnäs Strengnesia Strengnensis
Södermanland Mariefred Pax Mariae
Södermanland Södertälje Telga [Hrm], Telga Australis Telgensis
Södermanland Torshälla Torsilia Torsiliensis
Södermanland Södertörn Toernea Meridionalis
Uppland Uppland Uplandia; Oplandia[3] Uplandensis, Uplandus, Uplandicus
Uppland Enköping Enecopia Enecopensis
Uppland Falebro Falebroënsis pons[33]
Uppland Norrtälje Nortelga [Hrm], Telga Borealis Telgensis
Uppland Sigtuna Sigtunia, Situne Sigtunensis
Uppland Stockholm Holmia, Stockholmia Holmiensis, Stockholmiensis, Stockholmensis
Uppland Uppsala Upsalia, Ubsalia, Arosia (även Västerås) Upsaliensis
Värmland Värmland Vermelandia[3] Vermelandensis, Vermelandus
Värmland Filipstad Philippistadium[34]
Värmland Karlstad Carolstadium[34] Carolstadensis[35]
Värmland Kristinehamn Christinaehamnia
Västerbotten Västerbotten Vestrobotnia[36]; Westrobotnia[37]; Bothnia Occidentalis[3] Bothniensis, Vestrobothniensis; Westro-botniensis[37]
Västerbotten Umeå Uma Umensis, Umiensis
Västergötland Västergötland Vestrogothia[3]; Westrogothia[38] Vestrogothus (Westrogothus)
Västergötland Alingsås Alingsasa[39], Alingsasia Alingsasiensis[40]
Västergötland Borås Boërosia, Borasia [Hrm]
Västergötland Falköping Falcopia [Hrm]
Västergötland Göteborg Gothoburgum, Goteburgum [Hrm] Gothoburgensis
Västergötland Lidköping Lidkopia [Hrm] Lidcopensis
Västergötland Mariestad Mariaestadium Mariaestadensis, Mariaestadius
Västergötland Skara Scara Scarensis[41]
Västergötland Skövde Schedvia Schedviensis


Västmanland Västmanland Vestmannia Vestmannus
Västmanland Arboga Arbuga (1292)[42], Arboga[43], Arbogia Argburgensis (1291)[44], Arbogiensis, Arbogensis, personnamn Arbogius
Västmanland Köping Copingia[45] (Kopingia) Copingius
Västmanland Lindesberg Linda [Hrm]
Västmanland Västerås Arosia[45] Arosiensis
Ångermanland Ångermanland Angermannia Angermannicus, Angermannus
Ångermanland Härnösand Hernoesandia Hernoesandensis, Hernoesandiensis
Öland Öland Oelandia, Olandia, Ölandia Olandensis
Östergötland Östergötland Ostrogothia[3][46] Ostrogothensis, Ostrogothus
Östergötland Linköping Lincopia Lincopiensis, Lincopensis; personnamn Lincopius
Östergötland Norrköping Norcopia Norcopensis, Norcopiensis; personnamn Norcopius
Östergötland Söderköping Sudercopia, Sudhercopia Sudercopensis, Sudhercopensis, Sudercopiensis, Sudhercopiensis
Östergötland Vadstena Vastena, Vastenium Vadsteniensis, Vadstenensis, Vastenensis; personnamn Vadstenius

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ I brev utfärdat 1315-01-11 i Lund; i Diplomatarium Svecanum med DS-nr 1998[1] (SDHK-nr 2658 i Svenskt Diplomatariums kartotek över medeltida handlingar).
 2. ^ Rydelius & Muhrbeck 1719.
 3. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] Olaus Magnus 1645, inledn., "Elenchus Regnorum".
 4. ^ Lagerbring & Hammar 1749 (titeln).
 5. ^ Helander 1994, sid. 284.
 6. ^ "... GUSTAVI & Dalecarlorum [genitiv plur., dvs. "dalkarlarnas"] desideriis ... satisfaciendum esse" (Frondin/Baelter 1735, sid. 22).
 7. ^ Helander 1994, sid. 250.
 8. ^ Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 46.
 9. ^ Enligt uppgift från 1918 av Gustaf Björlin (1845–1922) började Amalia användas som latinsk motsvarighet till Åmål först på 1800-talet: "... alldenstund staden nu var på god väg att få sig tillerkänd sin på 1850-talet usurperade härledning från latinets Amalia, det är den behagliga, den angenäma, den vänliga". (Björlin 1918)
 10. ^ "Varbergi in Hallandia ..." ("i Varberg i Halland") (Loccenius 1647, sid.87.
 11. ^ Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 82.
 12. ^ "de Helsingia" (från Hälsingland): Ericus Olai (1993), d. 1, sid. 41.
 13. ^ "Helsingi" (plur.) (Frondin/Baelter 1735, sid. 19).
 14. ^ "Ala, seu Alora" (Frondin/Baelter 1735, sid. 29).
 15. ^ "arcem Faxaholmiam [ackusativform] ... expugnarunt" (Frondin/Baelter 1735, sid. 20).
 16. ^ Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 72. Den ovanliga namnformen kan vara inspirerad av berättelsen i en av de äldre sagorna att Regner, son till sveakonungen Hunding, skulle ha förvisats till Hälsingland; se Frondin & Baelter (1735), sid. 8 f.
 17. ^ "Nordanstiga" (Frondin/Baelter 1735, sid. 28).
 18. ^ "SUDERHAMNIA" (Hermelin 2010, sid. 98).
 19. ^ "prope Söderhamniam" ("nära Söderhamn", ackusativform) (Frondin/Baelter 1735, sid. 20).
 20. ^ "in Sundhedia", för Sunded, medeltida beteckning på norra Hälsingland (Frondin/Baelter 1735, sid. 17).
 21. ^ "... auxiliis Jemtiorum [genitiv plur.", dvs. "jämtarnas"] subnixa" (Frondin/Baelter 1735, sid. 24).
 22. ^ Hermansson & Hackzell 1731 (titeln).
 23. ^ "Norlandiae" (genitiv för Norlandia) (Frondin/Baelter 1735, sid. 19).
 24. ^ "Nordlandenses" (plur., "norrlänningarna") (Frondin/Baelter 1735, sid. 19).
 25. ^ "Helsingburgum" (Frondin/Baelter 1735, sid. 18).
 26. ^ "Helsinburgum" (Hermelin, sid. 80)
 27. ^ [a b] "... Gothia meridionalis [dvs. Södra Götaland] or Smaland". (Harte 1759, sid. 169)
 28. ^ File:Scaniaemap.jpg” (på engelska). Wikipedia. 2012-07-14. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Scaniaemap.jpg&oldid=502289452. Läst 15 februari 2019. 
 29. ^ Ärkebiskopen i Lund Absalons brev till de rättsinniga som bebor Njudung, Värend och Finnveden, ca 1178–1201: "Omnibus iustis & bonis Nythingiam Weringiam finnodhuiam [ackusativformer av Nythingia, Weringia och Finnodhuia] inhabitantibus ..." (DS 89; SDHK-nr 240, Svenskt diplomatariums huvudkartotek till medeltidsbreven)
 30. ^ "... de Verendia Smolandorum" ("om smålänningarnas Värend") (Celsius & Colliander 1743, titeln).
 31. ^ Loccenius 1647, sid. 89.
 32. ^ "Quid Scythae ... ad Suedos [ackusativ plur.]?" ("Vad har skyterna med svenskarna att göra?") (Loccenius 1647, sid. 89).
 33. ^ Frondin/Baelter 1735, sid. 20.
 34. ^ [a b] Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 66.
 35. ^ Episcopus Carolstadensis ("biskop i Karlstad") i texten på medalj slagen 1866 av Vetenskapsakademien över Carl Adolph Agardh. (Bergström 2010, sid. 279)
 36. ^ Bonsdorff & Sunder 1794 (titeln).
 37. ^ [a b] Törner & Stecksenius 1731 (titeln).
 38. ^ Loccenius 1647, sid. 87.
 39. ^ Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 98.
 40. ^ Knös, Gustaf; Knös Gustaf (1813) (på klassisk grekiska). Epistola Philippi ad Athenienses et de eadem oratio Demosthenis venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Gustavo Knös ... p. p. Elias Medailleu Vermelandus in Audit. Gustav. die V Junii. MDCCCXIII. H. P. M. S., D. 2 [Elektronisk resurs]. Upsaliæ, Excudebant Stenhammar et Palmblad. Regiæ Academiæ Typographi. Libris bmzfh8fd8m106htc. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-389002 
 41. ^ "... Episcopus Scarensis" ("biskop i Skara") (Loccenius 1647, sid. 88).
 42. ^ I brev utfärdat 1292-08-01 i Frövi; i Diplomatarium Svecanum med nr DS 1737 (SDHK-nr 1573 i Svenskt Diplomatariums kartotek över medeltida handlingar).
 43. ^ Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 58.
 44. ^ I brev utfärdat 1291-04-19 i Frösshammar; i Diplomatarium Svecanum med nr DS 1041 (SDHK-nr 1514 i Svenskt Diplomatariums kartotek över medeltida handlingar).
 45. ^ [a b] Hermelin (ca 1685) 2010, sid. 60.
 46. ^ Loccenius 1647, sid. 87.

Tryckta källor och bearbetningar[redigera | redigera wikitext]

 • Bergström Cecilia, red (2010). För efterkommande: Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1747–2007. Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens historia, 0081-9956 ; 35. Stockholm: Atlantis. Libris 11899843. ISBN 978-91-7486-712-1 .
 • Bonsdorff, Jacob; Sunder Johan (1794) (på latin). Examen variarum lectionum, quas ad textum Jesaiæ Hebræum Alexandrina versio exhibet, cujus partem quintam, cons. ampl. facult. philos. Aboëns. Modeste sistunt Jacobus Bonsdorff, S. S. theol. licentiat. & adjunct. ordin. et Johannes Sunder, Vestrobotnia Sveo-Gothus. In audit. minori die II. Maji MDCCXCIV. h. a. m. s.. Aboæ, typis Frenckellianis.. Libris 11364874 
 • Celsius, Anders (preses); Colliander Erland (respondent) (1743) (på latin). Dissertatio academica, de Verendia Smolandorum, quam cum consens. ampliss. senat. philosoph. in regia academia Vpsaliensi, præside ... Andrea Celsio ... pro gradu magisterii, publicæ ventilationi modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Erlandus Colliander, Nic. fil. Verendia- Smolandus. In auditorio Gustav. maj. die XVI Maji, anno MDCCXLIII. Horis, ante meridiem, consvetis.. Upsaliæ, typis viduæ b. Höjeri.. Libris 1979166 .
 • Frondin, Elias (preses); Bælter Sven (respondent) (1735) (på latin). Specimen academicum, de Helsingia, cujus partem priorem, cum consensu ampliss. senat. philos in illustri academia Upsaliensi, sub præsidio ... Eliæ Frondin ... publicæ ventilationi modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Sveno Bælter, Helsingus, in audit. Gustav. maj. ad diem VIII. Nov. anni MDCCXXXV. Horis solitis.. Upsaliæ. Libris 2927844 
 • Ericus Olai; Heuman Ella, Öberg Jan (1993) (på tyska). Chronica regni Gothorum. [1], Textkritische Ausgabe. Studia Latina Stockholmiensia, 0491-2764 ; 35. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Libris 1963023. ISBN 91-22-01535-3 
 • Harte, Walter (1759) (på engelska). The history of the life of Gustavus Adolphus [Elektronisk resurs], King of Sweden, sirnamed, the Great. ... By the Reverend Walter Harte, .... London: printed for the author; and sold by G. Hawkins. Libris 10983039 .
 • Hermansson, Johan (preses); Hackzell Nicolaus (respondent) (1731) (på latin). Dissertatio historica de vrbe Lvla, eiqve adjacentibvs paroeciis, qvam ... cum consensu ampliss. Senatus Philosoph. in illustri Academia Vpsaliensi, praeside dn. Johanne Hermansson ... publico bonorum examini modeste sistit Nicolavs Hackzell, Westro-Botniensis. In audit. Gust. maj. ad d. 17. Maji. an. MDCCXXXI. Horis ante meridiem solitis.. Vpsaliae, literis Wernerianis.. Libris 2064240 .
 • Hermelin, Olof; Wretö Tore, Thomasson Bengt E., Helander Hans (2010 (ca 1685)) (på latin). Hecatompolis Suionum = Svenskarnas hundra städer. Stockholm: Atlantis. Libris 11779917. ISBN 978-91-7353-293-8 
 • Lagerbring, Sven (preses); Hammar Matthias F. (respondent) (1749) (på latin). Dissertatio gradualis, de Carlshamnia, urbe Blekingiæ, qvam .... sub moderamine dni. Sven Bring, ... Publicæ eruditorum disqvisitioni submittit Matthias F. Hammar, Blekingus. Die [] Maji anno æræ Christi MDCCXLIX. L.H.Q.S.. Typis Caroli Gustavi Berling, directoris officinæ typographicæ Londini Gothorum.. Libris 2319515 .
 • Loccenius, Johannes; Keyser Henrich d.ä. (1647) (på latin). ...antiquitatum sveo-gothicarum... Libri tres. Holmiæ typis & impensis Henrici Keiser.... Henrik Keyser. Libris 10176953 
 • Olaus Magnus (1645) (på latin). Olai Magni Gothi, ... Historiæ septentrionalium gentium breviarium. Libri XXII. Editio nova, & ex prioribus emendatissima.. Lugduni Batavorum, apud Adrianum Wyngaerde, et Franciscum Moiardum, M D C XLV.. Libris 2517920 
 • Rydelius, Magnus (preses); Muhrbeck Lorenz (författare och respondent) (1719) (på latin). Exercitium academicum de Blekingia: [Diss.] Auct. & resp. Laurentius Muhrbeck. Londini. Libris 3021785 .
 • Törner, Fabian (preses); Stecksenius Israel (respondent) (1731) (på latin). Dissertatio gradualis de Westrobotnia, quam consentiente ampliss. facultate philos. in illustri Academia Upsaliensi sub praesidio ... Fabiani Törner ... publico bonorum examini qua par est modestia sistit Israel D. Stecksenivs Westro-botniensis. In auditorio Gustaviano maj, ad d. XXX. Januarii anni M DCCXXXI. Horis ante meridiem solitis.. Vpsaliæ,literis Wernerianis.. Libris 2314015