Lead

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom försäljning är lead potentiella kunder, vilka kan se olika ut för olika branscher, till exempel: Försäljning via leadslistor (som kan köpas in eller finns till exempel på nätet), namn på personer som har kontaktat företaget för att få mer information om en produkt eller tjänst. Leads kan genereras exempelvis genom annonsering. Med lead förstås även kontakter som ett företags egna säljare kan ha tagit och som eventuellt kan leda till att en affär genomföres. Inom försäljningsteknik brukar ett lead skiljas från prospekt, genom att vara mer kvalificerad. Ett lead anses alltså vara närmare att bli kund än vad ett prospekt är.