Lean

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lean har sitt ursprung från Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS).[1]

Lean är ett samlingsnamn för olika verksamhetsutvecklingsstrategier som härstammar från TPS samt Total Quality Management (Totalkvalitet, TQM). Lean syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål.

Det har sin främsta förtjänst i att det tar ett helhetsgrepp på hur en organisation kan utvecklas från toppnivå till minsta detalj. Lean bygger på 3 grundprinciper.

  1. Respekt för individen. Den som vet något om arbetsprocessen är den som utför den och skall ges möjlighet att påpeka brister.
  2. Flöde, att öka flödet av mervärde genom fabriken.
  3. Transparens, alla skall kunna se vad som händer överallt både nedströms och uppströms.

Allmänt om LEAN[redigera | redigera wikitext]

Toyotas produktionssystem TPS syftar till att erhålla högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst kostnad. TPS:s grundprinciper[2] är Just-in-time (JIT) och Jidoka.

  • Just-in-time bygger på att samtliga flöden i ett företag (produktion, information och materialhantering) ska löpa jämnt och förutsägbart efter den takt som kunden efterfrågar produkten/tjänsten. Detta passar repetitiva arbetsuppgifter speciellt väl då t.ex. planering underlättas. Värt att nämna är även de klassiska ur kundens synvinkel icke värdeadderande sju slöserierna (Muda) som ger ojämna flöden (Mura) bl a på grund av överbelastning (Muri). De är Överproduktion, Väntan, Onödiga rörelser, Transporter, Felaktiga processer, Lager och Defekter. Sedermera har de kompletterats med bl a Outnyttjad kompetens.
  • Jidoka bygger på att kvalitet byggs in i en produkt/tjänst från början så att sena kostsamma fel, t.ex. garantiåtgärder, inte uppstår.

Toyota har sedermera utvecklat TPS till det företagsgemensamma "The Toyota Way", dvs fem kärnvärderingar där Kaizen (ständig förbättring) och Respekt för individen löper som en röd tråd.

  • Inom Kaizen betonas att anta utmaningen att upprätthålla en långsiktig vision, att se problemen och använda dem som grund för lärande och förbättringar i syfte att bli bättre samt att utgå från verkliga fakta (Genchi Genbutsu - Gå och se).
  • Respekt för individen innebär att förstå att man arbetar med något som tillför värde, att respektera varandras yrkesroller genom förståelse och förtroende och ta ansvar samt att genom samarbete och lärande öka kunnandet och prestera bättre. Team-work är centralt.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Liker, J. och Morgan, J.M. (2006): ’The Toyota Way in Services: The Case of Lean product Development’, Academy of Management Perspectives, May 2006.
  2. ^ Bicheno, J., Holweg, M, Anhede, P. och Hillberg, J (2011h): Ny verktygslåda för Lean – Filosofi, transformation, metoder och verktyg för snabbt och flexibelt flöde, 4e upplagan, Revere AB.