Legostadgan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Legostadgan (även kallad Tjänstehjonsstadgan eller Legohjonsstadgan) var en lag i Sverige som reglerade förhållandet mellan husbonden och hans tjänstehjon (anställda) ute på landsbygden.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den första allmänna legostadgan kom år 1664, och ersattes med nya stadgor flera gånger. Stadgan från 1664 delade in allmogen på landet i husbönder och tjänstetagande och stadgade att de förra skulle erbjuda de senare laga försvar, dvs årstjänst. Vid denna tid hade pigor och drängar inte låg social status, tjänsten betraktades som ett sätt för unga människor att träffa partners att gifta sig med medan de lärde sig de sysslor de skulle behöva kunna till att sätta upp ett eget hushåll.[1] Genom taxesystemet 1723, där pigor och drängar förbjöds att ta emot eller begära högre än ett visst belopp som lön, vilket ledde till att statusen sjönk och det så småningom endast blev de som var ekonomiskt tvungna som tog tjänst som piga eller dräng.[1]

Den senaste stadgan år 1833 och var med revideringar officiellt gällande lag ända till den 24 oktober 1926, då den avskaffades efter att sedan länge ha spelat ut sin roll.[2] 1944 fick lagen en modern efterträdare i form av Hembiträdeslagen, som i sin tur 1971 följdes av lagen om husligt arbete.

Legostadgan reglerade även tjänstetvånget fram till 1885. Det innebar att varje arbetsför person var skyldig att arbeta för sin försörjning om han inte kunde försörja sig på annat sätt. Fram till 1919 kunde även polishämtning ske om den anställde lämnat sin arbetsgivare innan kontraktsåret var över.

Rätten att aga den anställde fick tillämpas fram till 1 oktober 1858, då den inskränktes till att omfatta pojkar under 18 och flickor under 16, vilka kunde agas fram till 1920.[3]

Exempel ur legostadgan[redigera | redigera wikitext]

Några exempel från legostadgan, ur Sveriges rikes lag, tryckt år 1877:

Ur kungl. maj:ts förnyade nådiga legostadga för husbönder och tjänstehjon; Given Stockholms slott den 23 november 1833.

10 § Tjänstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktert och sedligt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, husbonde skäligen föresätter. Är tjänstehjon försumligt, gensträvigt, eller oordentligt och låter det sig ej rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt i tjänsten, må det därifrån skiljas med förlust av hela lönen, samt erhålle sådant betyg det förtjänar; ersätte ock husbondens skada, där han därom vid domstol utförer.

52 § Aviker tjänstehjon ut tjänst förr, än tjänstetid ute eller det redo för sig gjort, have husbonde våld att hämta det åter, och blive tjänstehjon i tjänsten till flyttningsdag, samt miste halva lönen och gälde skadan.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Du Rietz, Anita, Kvinnors entreprenörskap: under 400 år, 1. uppl., Dialogos, Stockholm, 2013
  2. ^ ”Hemsyster på Skönsberg i familjen Andersson-Knuts hem på Heffners”. Skonsberg. http://skonsberg.ylm.se/sidor/historien/historia2/Forsaljning/BildForsaljning/bildsidor/hemsysterkok-SAK.html. Läst 14 december 2011. 
  3. ^ ”Husagan avskaffas (01.10.1858)”. Gevaliensis. 1 oktober 1858. http://webnews.textalk.com/se/calendar.php?id=9747&type=month&ds=20151001&list=true. Läst 25 oktober 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Legostadgan, artikel av Hallands genealogiska förening.