Lemurien

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lemurien är dels en tänkt kontinent, som antogs ha legat någonstans i Indiska oceanen och som också återfinns i framtidsspekulationer om denna region, och det är dels det samma som ett förhistoriskt civilisationsområde i och omkring Stilla havet vilket alternativt benämns med kortformen Mu. Det förstnämnda är en teori om ett problem, som senare anses löst på annat sätt, det sistnämnda en del av ett ännu inofficiellt område av det vetenskapliga utforskandet av vår världs officiellt okända förhistoria, vilket sakta börjat uppenbara sig i form av uppmärksammade fynd som till exempel fynden av lämningar av "dvärgmänniskor", "dvärgelefanter" med mera på indonesiska Flores, Homo floresiensis.

Zoologisk hypotes[redigera | redigera wikitext]

Kontinentens existens var i det första fallet en hypotes framförd 1864 av den brittiske zoologen Philip Lutley Sclater för att förklara att lämningar efter djurarten lemurer återfunnits både på Madagaskar (där de fortfarande lever) och på den indiska halvön (subkontinent), men inte i de afrikanska och asiatiska områdena däremellan. Sclater antog att det mellan Madagaskar och Indien måste ha funnits en landmassa som senare försvunnit, och döpte därför denna hypotetiska kontinent till Lemurien efter djuret. Att förklara arters geografiska förekomst med sjunkna landmassor var på den tiden en vanlig lösning. Behovet av, och stödet för, hypotesen försvann dock helt sedan plattektonik under 1900-talet anses ha kunnat förklara lemurproblemet i termer av kontinentaldrift.

Förhistorisk region[redigera | redigera wikitext]

I bland annat den nära 1000-sidiga arkeologibaserade boken Forbidden Archeology - The Hidden History of the Human Race (Michael A. Cremo och Richard L. Thompson, 1993/1998) beskrivs en stor mängd arkeologiska fynd, som man inte kunnat placera in i den officiella historieskrivningen och vilka därför ligger undangömda eller bortglömda i museer och vetenskapliga institutioners arkiv och förråd, och en stor mängd böcker om stillahavsregionens förhistoriska Lemurien/Mu har utkommit runt om i världen genom åren.

I populärkultur och esoterik beskrivs Lemurien ofta som ett rike vars öde delas med Atlantis - ett plötsligt och katastrofalt sjunkande i djupet. Helena Petrovna Blavatsky, en av grundarna av Teosofiska Samfundet, hävdade att Lemurien var den världsdel där den så kallade "tredje rotrasen" utvecklades, på samma sätt som den "fjärde rotrasen" i huvudsak utgjordes av atlantiderna.

Afrikansk framtidshypotes[redigera | redigera wikitext]

Begreppet Lemurien används också som namnet på den kommande kontinentmassa, som antas skapas när delar av Östra Afrika enligt kontinentaldriften kommer att brytas av och glida ut i Indiska Oceanen, och uppskattas att ske om ca 30 miljoner år, vilket bland annat beskrivs i boken Efter Oss (Dougal Dixon).