Lex Sarah

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sarah Wägnert 2006.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen, som föreskriver att var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Lagen föreskriver också att den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild genast ska anmäla detta till socialnämnden. Denna anmälningsskyldighet gäller också yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelsen har sedan dess skärpts. Den senaste ordalydelsen är från den 1 juli 2011[1].

Historia[redigera | redigera wikitext]

Namnet Lex Sarah kommer av undersköterskan Sarah Wägnert, som arbetade vid vårdhemmet Polhemsgården i Solna. I oktober 1997 uttalade sig den då 23-åriga undersköterskan i TV-programmet Rapport om att det förekom vanvård på hemmet. Detta ledde till stor uppmärksamhet i massmedia och föranledde att bestämmelsen inrättades.

Lagen[redigera | redigera wikitext]

Lagparagrafen har[2] följande lydelse:

3 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs
  1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten,
  2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och
  3. i övrigt till berörd socialnämnd.

Enskilda, anhöriga och allmänhet kan inte göra en lex Sarah-anmälan.

Anställda ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för det ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lagen kan också sägas förpliktiga de anställda att inte göra som Sarah Wägnert.

För landstingets sjukvårdspersonal finns en motsvarande reglering i den s.k. Lex Maria, dvs. 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (f.o. m 1 januari 2011 Patientsäkerhetslagen).

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar Socialutskottets Betänkande 2009/10:SoU19 - Riksdagen” (på sv). www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lex-sarah-och-socialtjansten--forslag-om-vissa_GX01SoU19. Läst 2 februari 2018. 
  2. ^ Lag 2010:429

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]