Ligand (biokemi)

Från Wikipedia
För betydelsen inom kemi, se ligand.

Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.