Likformig konvergens

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inom matematiken sägs en följd av funktioner konvergera likformigt mot en funktion på en mängd om följande villkor uppfylls:

  • För varje så finns ett så att för alla så gäller att medför

Detta skall jämföras med villkoret att följden endast konvergerar (punktvis konvergens), som lyder enligt följande:

  • För varje och så finns ett så att medför

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  1. Följden konvergerar likformigt mot .
  2. Följden konvergerar mot för alla i , men inte likformigt
  3. Följden konvergerar, men inte likformigt, mot funktionen på intervallet där är funktionen som har värdet i punkten och värdet annars.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Likformig konvergens är ett viktigt begrepp i analysens grunder, eftersom det används för att sluta sig till egenskaper hos en funktion som är gränsvärdet av en följd utifrån egenskaper hos funktionerna . Till exempel gäller att en om en följd av kontinuerliga funktioner konvergerar likformigt mot en funktion, är även denna funktion kontinuerlig. Som exempel 3 ovan visar behöver detta inte vara sant så följden inte konvergerar likformigt.

Ofta används supremumnormen för att avgöra likformig konvergens, då man först bestämmer det punktvisa gränsvärdet av en funktionsföljd och sedan kontrollerar att konvergensen är likformig genom att kontrollera gränsvärdet:

som ska vara om konvergensen är likformig.

Ett annat bra sätt att ta reda på om en funktionsserie konvergerar är med Weierstrass majorantsats.

Gränsövergång under integraltecknet[redigera | redigera wikitext]

Om vi har en funktionsföljd som konvergerar likformigt på intervallet [a,b] så gäller det att:

Detta är långt ifrån självklart och därför en viktig motivering till begreppet likformighet

Bevis[redigera | redigera wikitext]

Låt oss teckna . Vidare ger oss kravet på likformighet att:

och

Vi undersöker vårt påstådda gränsvärde:

Vilket bekräftar vår tes

Funktionsserie[redigera | redigera wikitext]

Vi kan även betrakta en funktionsserie där och som konvergerar likformigt då där är konvergensområdet. Med denna notation fås att:

Bevis[redigera | redigera wikitext]

Vilket skulle visas.