Liljeholmskajen

Ej att förväxla med Liljeholmshamnen.
Höghusen i mars 2021. Från vänster: Brohuset, K7 (under uppförande), Kajplats 6, Kajen 5 och Kajen 4.

Liljeholmskajen är ett område i stadsdelen Liljeholmen, Söderort, Stockholm beläget i södra delen av Årstaviken, mellan Liljeholmsbron och Årstabron. Sedan årsskiftet 1999/2000 har byggherren JM här genomfört ett stadsbyggnadsprojekt.

Vin & Sprits bergrum[redigera | redigera wikitext]

Området var tidigare ett industri- och hamnområde kallat Årstadalshamnen. Här äger JM även drygt 230 000 kvadratmeter bergrum fördelat på fem separata underjordiska lokaler som tidigare använts av statliga Vin & Sprit för förvaring av vin och sprit. Tunnlarna är ungefär 150 meter långa, runt 20 meter breda och uppåt 20 meter höga.[1]

År 2015 förvärvade Stockholms stad två av Vin & Sprits gamla berglager för att inrätta där Stockholms stadsarkiv Liljeholmen. Den nya filialen som är ett byggnadshistoriskt center invigdes i juni 2019. Två av bergrummen är idag ombyggda till parkeringsgarage med plats för över 1 000 bilar.[2] Det femte bergrummet nyttjas av Stockholm Vatten och Avfall.

Vin & Sprits bergrum i förvandling[redigera | redigera wikitext]

Bostadsområdet Liljeholmskajen[redigera | redigera wikitext]

Efter år 2000 började områdets industrier flytta från området för att göra plats för bostadsrättsproduktion inom projektet Liljeholmskajen. Liljeholmskajen är ett stadsbyggnadsprojekt i JM:s regi som omfattar produktion och försäljning av sjönära bostäder i Årstadal och Årstaberg. Vin & Sprits stora byggnad började rivas 2008 och i september 2009 återfanns på platsen en stor hög med betongkross som var resterna av Vin & Sprits anläggning. Allt armeringsjärn från Vin & Sprits lagerbyggnad separerades ut och sändes för återvinning. Bostadsområdet beräknas vara helt klart omkring år 2022.

Den nya bebyggelsen växer fram[redigera | redigera wikitext]

Liljeholmskajens bostadshöghus[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]