Lista över ärkebiskopar och biskopar i Lunds stift

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en lista över ärkebiskopar och biskopar i Lunds stift.

Biskopar i Skåne före stiftsindelningen[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Gotebald Okänt år; troligen från England. Sent 900-tal Tidigt 1000-tal Cinthio 2002.
Bernhard Okänt år; kom närmast från England, dock möjligen ursprungligen från Frankrike eller Tyskland. Tidigt 1000-tal. Cirka 1030 i Lund (?). Cinthio 2002, Bricka 1887–1905.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Biskopar och ärkebiskopar i Lunds stift före och under reformationen[redigera | redigera wikitext]

1000-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Henrik Okänt år; från England. 1060, ej vigd. Cirka 1065 Förste biskopen i Lunds stift sedan detta avskiljts från Roskilde stift. Skall tidigare ha varit biskop på Orkneyöarna. Green 1973.
Egino Sentida skulptur av Egino i Dalby kyrka. Okänt år; från Italien eller möjligen Tyskland. Cirka 1065 19 oktober 1072 i Lund. Var från 1060 biskop i Dalby stift, vilket efter biskop Henriks död förenades med Lunds stift under Egino. Green 1973.
Ricwald Okänt år; från Tyskland. Hösten 1072 26 maj 1089 Invigde den stenkyrka som var föregångare till dagens Lunds domkyrka. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1100-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Ascer (Asser Svendsen) Cirka 1055; från Danmark (Jylland?). Vigd 18 november 1089 5 maj 1137 Utsedd till Danmarks (och Nordens) förste egne ärkebiskop 1103. Påbörjade byggandet av Lunds domkyrka och invigde altaret i dess krypta 1123. Längsta ämbetstiden på posten. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Eskil Cirka 1100 1137 Avsade sig ämbetet 1177 6 september 1182 Brorson till Ascer. Hade tidigare varit biskop i Roskilde 1134–1137. Invigde Lunds domkyrka 1145. Drog sig efter biskopstidden tillbaka till klostret i Clairvaux. Green 1973.
Absalon Hvide Absalons gravhäll i Sorø (detalj). Oktober 1128 i Fjenneslev. Troligen i februari-mars 1178. 21 mars 1201 i Sorø. Var sedan 1158 biskop i Roskilde och behöll detta ämbete parallellt till 1191. Green 1973, Weibull 1940.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1200-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Anders Sunesen 1800-talsbild av Anders Sunesen i slaget vid Lindanäs 1219. Cirka 1166–1167; från Danmark. 1201 Begärde att få avgå på grund av sjukdom 1222 men fortsatte att verka ännu någon tid. 24 juni 1228Ivö (eventuellt i spetälska) Krönte Valdemar Sejr. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Peder Saxesen Vald troiligen i början av 1223, valet ej godkänt av påven av formella skäl; denne utnämnde likväl Peder Saxesen 11 januari 1224. 10 juli 1228 Green 1973, Bricka 1887–1905.
Uffe Thrugotsen Okänt år 1228, vigd 1229 av biskopen i Viborg. 15 eller 16 december 1252 Krönte Erik Plogpenning. Återuppbyggde Lunds domkyrka efter branden 1234. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Jacob Erlandsen Jacob Erlandsens sigill. Okänt år Valet bekräftat av påven i augusti 1253, tillträdd 5 april 1254. 19 februari 1274Rügen. Tidigare biskop i Roskilde 1249–1254. Befann sig från 1265 i landsflykt i Rom till följd av konflikt med kungamakten. Avled på vägen hem till Lund, eventuellt mördad. Green 1973.
Erland Erlandsen Okänt år Vald 15 april 1274, valet hann ej bekräftas av påven före Erlands död. 23 augusti 1276 Bror till Jacob Erlandsen. Green 1973.
Trugot Torstensen Okänt år Vald 1276, vigd av påven i Rom den 27 december samma år, tillträdde 1277 (höll sin första mässa 2 maj detta år). 11 maj 1280 Den förste lundabiskopen att åka till Rom för att vigas direkt av påven. Green 1973. Bricka 1887–1905.
Jens Dros Okänt år Vald 1280, valet bekräftat av påven april 1282. 29 januari 1289 i Århus. Green 1973. Bricka 1887–1905.
Jens Grand Jens Grands sigill. Okänt år Vald 17 april 1289, valet bekräftat av påven april 18 mars 1290, vigd i Rom. Förflyttad till ärkebiskopsämbetet i Riga 30 mars 1302. 29 maj 1327 Fängslad av Erik Menved 1294–1295. Formellt ärkebiskop i Riga 1302–1304 men tillträdde ej. Ärkebiskop i Hamburg 1310–1327 fast i praktiken avsatt härifrån 1316. Green 1973. Bricka 1887–1905.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1300-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Isarnus Okänt år; från Frankrike (möjligen Fontiès-d'Aude). Utnämnd av påven 13 april 1302, vigd i Rom. 12 juni 1310 för att i stället tillträda som biskop i Salerno 18 september 1310 i Avignon. Hade tidigare varit biskop i Riga 1300–1302. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Esger Juul Okänt år; troligen från Jylland. Utnämnd av påven 15 juni 1310, vigd av påven i Vienne i oktober 1311. 17 januari 1325 Tidigare biskop i Århus 1306–1310. Under en period i landsflykt i Rom efter att ha deltagit i uppror mot Erik Menved. Krönte Kristoffer II. Green 1973.
Karl Eriksen
("Karl den röde")
Sentida minnestavla över Karl Eriksen i Lunds domkyrka. Okänt år; eventuellt från Skåne. Vald 1325, vigd av påven i Avignon i oktober samma år. 16 maj 1334 Erbjöd den skånska kronan åt Magnus Eriksson 1333. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Peder Jensen (Galen) Okänt år; från Skåne. Vald sommaren 1334, valet bekräftat av påven 27 februari 1336, vigd av påven i mars samma år. 16 april 1355; hans grav anger dock 15 april. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Jacob Kyrning (Thott) Okänt år; från Skåne. Vald 1355, valet ej bekräftat av påven som dock ändå på eget beslut utnämnde Kyrning 5 oktober samma år, vigd samma månad i Avignon. 23 januari 1361Hammershus. Var under slutet av sin biskopstid i praktiken suspenderad genom en påvlig bulla. Green 1973.
Niels Jensen (Bild) Okänt år. Vald 14 mars 1361, valet bekräftat av påven 25 oktober samma år; eventuellt vigd i Avignon. 5 februari 1379, eventuellt på Hammershus. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Magnus Nielsen Okänt år; från Lolland. Vald 1379, vigd av påven i Rom, tillträdd 1380 (höll sin första mässa 4 mars detta år). 2 mars 1390 i Åhus socken. Avled genom fall från en vindbrygga på sitt slott, Åhus borg. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Peder Jensen Okänt år; troligen från Skåne. Vald 1390, vigd av påven i Rom samma år. 31 december 1391 i Helsingborg. Green 1973.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1400-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Jacob Gertsen (Ulfstand) Detalj från Jacob Gertsens gravhäll i Lunds domkyrkas krypta. Okänt år 1392, vigd av påven i Rom. 18 april 1410 i Lund. Krönte Erik av Pommern och vigde senare denne och Filippa av England. Var med och undertecknade unionsbrevet för Kalmarunionen 1397. Green 1973.
Peder Mickelsen Kruse Okänt år; från Lund. Vald 1410, tillträdd sommaren 1411. 1418 Green 1973.
Peder Lykke (Bille) 1359 Vald 1418, valet bekräftat av påven 7 oktober samma år, vigd kort därefter, tillträdd april 1419. Beviljad avsked till följd av ålderdom 21 maj 1436. 1436 Tidigare biskop i Ribe från 1409. Green 1973, Bricka 1904
Hans Laxmand Okänt år. Utnämnd av påven 21 maj 1436. 30 maj 1443 i Flyinge. Krönte Kristoffer av Bayern. Green 1973.
Tuve Nielsen (Juul) Detalj från Tuve Nielsens gravhäll i Lunds domkyrka. Okänt år i Viborg. Vald 7 juni 1443, valet troligen bekräftat av påven hösten samma år, tillträdd i april 1444. 7 april 1472 i Lund. Försvarade Lund vid Karl Knutsson Bondes anfall 1452. Green 1973.
Jens Brostrup Detalj från Jens Brostrups gravhäll i Lunds domkyrka. Okänt år på Själland. Vald 10 april 1472, valet bekräftat av påven först i april 1474. 3 juni 1497 i Flyinge. Utfärdade de första statuterna för Köpenhamns universitet. Green 1973.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Birger Gunnersen Detalj från Birger Gunnersens grav i Lunds domkyrka. Cirka 1440–1445, troligen i Halland. Vald 7 juni 1497, utnämnd av påven 9 maj 1498, vigd kort därefter av biskopen i Odense. 10 december 1519 i Lund. Den siste vigde ärkebiskopen i Lund. Green 1973
Aage Jepsen Sparre Cirka 1462, eventuellt i Skurup Vald 1519 men ej tillträdd då eftersom Kristian II ogillade valet. Slutligen tillträdd 1526 (1523?); se nedan. Green 1973.
Jørgen Skodborg Okänt år, eventuellt i Kolding. Vald 5 januari 1520, ej vigd. Flydde ur landet under 1520. Räknas dock formellt som biskop till 1523. 15 december 1551 i Köln. Ursprungligen ej accepterad av påven, vilken önskade se kardinal Paulus de Cesis som ny biskop. Flydde landet efter att ha råkat i konflikt med Kristian II. Blev slutligt utnämnd av påven 29 november 1525 men kunde då i praktiken aldrig tillträda. Green 1973, Lunds domkyrkoförsamling.
Didrik Slagheck Okänt år; från Westfalen. Utnämnd av påven 12 juli 1521, ej vigd. 24 januari 1522 i Köpenhamn. Avrättad genom bränning på bål. Green 1973
Johan Weze Johan Wezes vapen som biskop av Konstanz. 1489 i Wesel Februari 1522, ej vigd. Gick i landsflykt i april 1523. 12 januari (?) 1548 i Augsburg; varierande uppgifter om dödsdatum finns. Ej erkänd av påven. Blev senare furstbiskop av Konstanz 1538–1548. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Aage Jepsen Sparre Tilldelad ärkebiskopsdömet som förläning av Fredrik I 19 augusti 1526, ej vigd. Juli 1532 Hösten 1540 i Lund (?). Urspringligen vald men ej tillträdd 1519 (se ovan). Ej godkänd av påven. Av Green betecknad som "skenbiskop". Lunds domkyrkoförsamlings biskopslängd angiver ingen biskop alls för perioden 1523–1532. Green 1973, Bricka 1887–1905, Lunds domkyrkoförsamling.
Torben Bille Detalj från Torben Billes gravhäll i Lunds domkyrka. Okänt år 1532. Avsatt 30 oktober 1536 27 december 1552 i Lund. Avsatt jämte alla övriga katolska biskopar i Danmark med anledning av reformationen. Blev därefter dekan och föreståndare för Bosjökloster. Green 1973, Bricka 1878–1905.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Superintendenter och biskopar i Lunds stift efter reformationen[redigera | redigera wikitext]

1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Frans Vormordsen Detalj från Frans Vormordsens gravhäll i Lunds domkyrka. 1491 i Amsterdam. 2 september 1537. 19 november 1551. Förste superintedenten efter reformationen. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Niels Palladius 1510 i Ribe. Vald 19 november 1551, vigd i Lund. 17 september 1560. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Tyge Asmundsen 1522, troligen i Lund. Vald 17 oktober 1560, utnämnd 28 oktober samma år, vigd 7 november samma år. Beviljad avsked 12 november 1577, höll avskedspredikan 25 december samma år. 25 april 1586 i Lund. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Niels Hvid 18 mars 1535 i Köpenhamn. Vald januari 1578, utnämnd 22 mars samma år, vigd andra söndagen efter påsk samma år. 12 juni 1589. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Mogens Madsen 28 september 1527 i Helsingborg. Utnämnd 9 juli 1589, vigd 3 augusti samma år. 6 mars 1611. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1600-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Poul Aastrup 1576 i Åstrup. Vald och utnämnd i april 1611. 4 november 1619. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Mads Jensen Medelfar Mads Jensen Medelfar avbildad på sitt epitafium i Lunds domkyrka. 25 april 1579 i Middelfart. Avlade tjänsteed 23 februari 1620, vigd den 2 april samma år i Lund. 14 maj 1637. Superintendent. Green 1973, Bricka 1887–1905.
Peder Winstrup Peder Winstrup på en samtida gravyr. 30 april 1605 i Köpenhamn. Vald före 10 februari 1638, utnämnd 26 mars samma år, vigd 27 maj samma år i Lund. 28 december 1679 i Lund. Förste stiftschefen efter reformationen att bära biskopstitel. Biskop då Skåne blev svenskt. Initiativtagare till Lunds universitet och den förste biskopen att vara dess prokansler. Green 1986, Bricka 1887–1905.
Canutus Hahn 13 november 1633 i Uråsa socken. Utnämnd 23 februari 1680, vigd sommaren samma år i Uppsala. 29 december 1687 i Karlskrona. Hade 5 september 1687 utnämnts till biskop i Växjö men hann inte tillträda före sin död. Green 1986, SBL.
Enevald Svenonius 24 december 1627 (?) i Annerstads socken. Utnämnd hösten 1687, ej tillträdd. 17 eller 28 april 1688 i Åbo. Electus; hann ej tillträda före sin död. Green 1986, NF 1904–1926 (som anger födelseåret till 1617).
Christian Papke 22 december 1634 i Greifswald. Utnämnd 15 december 1688, vigd 31 januari 1689 i Stockholm. 9 mars 1694 i Åhus. Green 1986, SBL.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1700-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Mattias Steuchius Mattias Steuchius. 26 oktober 1644 i Fogdö socken. Utnämnd 14 juni 1694, vigd 12 juni 1695 i Uppsala. 4 december 1714 (utnämnd till ärkebiskop i Uppsala). 2 augusti 1730 i Uppsala. Tidigare superintendent i Härnösand, sedan Sveriges ärkebiskop 1714–1730. Green 1986.
Jonas Petri Linnerius Jonas Petri Linnerius. 2 mars 1653 i Skellefteå Vald mars 1715, utnämnd 14 december samma år, vigd 15 mars 1719 i Uppsala. 10 februari 1734 i Lund. Green 1986.
Andreas Rydelius Andreas Rydelius. 24 augusti 1671 i Linköping. Vald 1734, utnämnd 18 december samma år, troligen ej vigd. 1 maj 1738 i Osby. Green 1986.
Carl Papke Carl Papke. 1 oktober 1687 i Lund. Utnämnd 9 november 1738, vigd 1 januari 1739 i Uppsala. 1 februari 1740. Green 1986.
Henric Benzelius Henric Benzelius. Litografi från 1847. 7 augusti 1689 i Strängnäs. Vald 4 juni 1740, utnämnd 18 augusti samma år, vigd 12 september 1742 i Stockholm. Utnämnd till ärkebiskop 16 september 1747, i praktiken dock kvar i Lund ända till maj 1749. 20 maj 1758 i Uppsala. Sveriges ärkebiskop 1747–1758. Green 1986.
Johan Engeström Johan Engeström. 21 november 1699 i Lilla Slågarp. Utnämnd 11 mars 1748, vigd 30 april 1749 i Lund. 16 maj 1777 i Lund. Green 1986, SBL.
Olof Celsius den yngre Olof Celsius d y. 15 december 1716 i Uppsala. Vald 18 juli 1777 (fjärde förslagsrummet), utnämnd 12 augusti samma år, vigd 14 september samma år i Uppsala. 15 februari 1794 i Lund. Green 1986, SBL.
Petrus Munck Petrus Munck porträtterad av M.D. Roth. 3 juli 1732 i Trolle-Ljungby. Vald 1 juni 1794, utnämnd 19 juni samma år, vigd 7 september samma år i Uppsala. 18 juli 1803 i Ramlösa. Green 1986, SBL.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1800-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Nils Hesslén Nils Hesslén. 2 september 1728 i Visseltofta Vald 15 oktober 1803, utnämnd 1 mars 1805, vigd 11 juni samma år i Lund. 13 april 1811 Green 1986.
Wilhelm Faxe Wilhelm Faxe 1840. 18 maj 1767 i Kvistofta Vald 26 juni 1811 (3:e förslagsrummet), utnämnd 12 augusti samma år, vigd 13 oktober samma år i Uppsala. 22 september 1854 i Lund. Green 1986, SBL.
Henrik Reuterdahl Henrik Reuterdahl. 11 september 1795 i Malmö Vald 6 december 1854, utnämnd 9 mars 1855, vigd 20 maj samma år i Uppsala. 12 juni 1856 (för att tillträda som ärkebiskop) 28 juni 1870 i Uppsala Sveriges ärkebiskop 1856–1870. Green 1986.
Johan Henrik Thomander Johan Henrik Thomander. 16 juni 1798 i Fjälkinge socken Vald 16 april 1856, utnämnd 6 juni samma år, vigd 6 juli samma år i Lund. 9 juli 1865 i Lund. Green 1986.
Wilhelm Flensburg Wilhelm Flensburg. 3 augusti 1819 i Södra Rörums socken Utnämnd 21 december 1865, vigd 28 januari 1866. 31 oktober 1897 i Lund. SBL.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1900-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Gottfrid Billing Gottfrid Billing. 29 april 1841 i Önnestads socken 11 mars 1898 14 januari 1925 i Lund Tidigare biskop i Västerås 1884–1898. SBL
Edvard Magnus Rodhe Edvard Rodhe. 17 december 1878 i Lund Utsedd 17 april 1925, vigd 16 augusti samma år i Uppsala. 31 december 1948 (pension) 12 april 1954 i Skara Den siste lundabiskopen att även vara prokansler för Lunds universitet. SBL
Anders Nygren Anders Nygren. 15 november 1890 Utsedd 5 november 1948, tillträdd 1 januari 1949. 1 oktober 1958 (pension) 20 oktober 1978 i Lund SBL
Nils Bolander Nils Bolander 1933. 18 juli 1902 i Västerås 1958 7 december 1959 i Lund
Martin Lindström 10 november 1904Kållandsö 1960 1970 (pension) 6 maj 2000
Olle Nivenius 26 september 1914Kållandsö Vald april 1970, utsedd maj samma år 1980 (pension) 26 september 2002 Lagerlöf Nilsson 2010.
Per-Olof Ahrén Per-olof Ahrén som emeritus. 21 januari 1926 i Forserum Vald 1979, tillträdd 1980 1992 (pension) 22 mars 2004 i Lund
K.G. Hammar K.G. Hammar. 18 februari 1943 i Hässleholm 1992 Februari 1997 (för att tillträda som ärkebiskop) Sveriges ärkebiskop 1997–2006. Pressmeddelande från LU 2006-03-28
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Christina Odenberg Christina Odenberg. 26 mars 1940 i Stockholm Utsedd 5 juni 1997, vigd 5 oktober samma år i Uppsala. 31 mars 2007 (pension) Första kvinnan att utnämnas till biskop i såväl Lunds stift som i Sverige.
Antje Jackelén Antje Jackelén 2011. 4 juni 1955 i Herdecke Vald 17 oktober 2006, vigd 15 april 2007 i Uppsala. 9 juni 2014 (nedlade insignierna i Lund inför tillträdet som ärkebiskop) Sveriges ärkebiskop från 2014; första kvinnan i Sverige på denna post.
Johan Tyrberg Johan Tyrberg. 20 juni 1963 Vald 1 april 2014; vigd 24 augusti samma år i Uppsala. Presentation av Tyrberg hos Lunds stift
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Källor[redigera | redigera wikitext]