Hoppa till innehållet

Lista över biskopar i Uppsala stift

Från Wikipedia

Denna artikel är en lista över ärkebiskopar och biskopar som haft säte i Uppsala.

För katolska biskopar inom katolska kyrkan i Sverige specifikt, se Lista över katolska biskopar i Sverige.

Ärkebiskopar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ärkebiskop av Uppsala

Listan över ärkebiskopar omfattar de personer som har innehaft titeln ärkebiskop i Uppsala stift sedan 1164. Det nuvarande Sverige, liksom övriga Norden, kom att ingå i ärkestiftet Hamburg-Bremen, när det upprättades 831, efter att Ansgar hade återvänt till Tyskland efter sin missionsresa till Birka. Han blev också dess förste ärkebiskop. 1104 avstyckades Norden från Hamburg-Bremen och fick sin egen ärkebiskop med säte i Lund, vars biskopar därmed blev ärkebiskopar över en nordisk kyrkoprovins, där Sverige ingick. I mitten av 1100-talet rasade emellertid en strid inom västkyrkan, då det fanns flera påvar samtidigt, vilka vardera försökte knyta så många ärkebiskopar och världsliga ledare till sig som möjligt. Eftersom ärkebiskop Eskil i Lund stödde den ena sidan i kampen, medan den danske kungen Valdemar den store stödde den andra, blev Eskil landsförvisad. För att påven skulle kunna knyta fler områden till sig lösgjordes Norge 1153 och bildade en egen kyrkoprovins med ärkebiskop i Nidaros (nuvarande Trondheim). Det gjordes vid samma tid försök att likaså lösgöra Sverige, men det misslyckades eftersom man inte kunde enas om var ärkebiskopssätet skulle ligga. 1164 bildades emellertid Uppsala ärkestift och den 5 augusti detta år vigdes Stefan till den svenska kyrkoprovinsens första ärkebiskop. Sätet låg då i det som nu kallas Gamla Uppsala. Ärkebiskopen i Lund fortsatte att vara primas också över den svenska provinsen, vilket innebar att ärkebiskopen i Uppsala inte lydde direkt under påven i Rom, utan under Lundabiskopen. Denna ordning bestod formellt fram till reformationen1500-talet, även om svenskarna vid ett flertal tillfällen gjorde försök att ändra den. 1273 flyttades biskopssätet från Gamla Uppsala till det nuvarande Uppsala.

1523 tillträdde Johannes Magnus som Uppsalas katolska kyrkoprovins siste katolska ärkebiskop, men tvingades gå i exil redan tre år senare. Han levde sedan i Rom och upprätthöll titeln som titulärärkebiskop till sin död 1544. Den övertogs av hans bror Olaus Magnus och han upprätthöll den till sin död 1557. Som titulärärkebiskopar hade de dock inget inflytande över Uppsalas katolska kyrkoprovins. I stället tillträdde Laurentius Petri Nericius 1531 som den första svenska protestantiska ärkebiskopen (svenska kyrkan blev en av få protestantiska kyrkor som behöll systemet med biskopar och ärkebiskopar, förutom kortare tid av superintendentur). Han blev därmed också den förste svenske ärkebiskop som valdes av prästeståndets ledamöter (clerus comitialis).

Svenska kyrkan hade kvar sin ställning som statskyrka fram till 1 januari 2000, varefter den är ett trossamfund i Sverige bland andra (med viss särskild lagstiftning). K.G. Hammar blev den sista ärkebiskopen som utnämnts av Sveriges regering (1997).

Ärkebiskopar under påven i Rom för Uppsala kyrkoprovins[redigera | redigera wikitext]

Listan nedan upptar personer som burit titel ärkebiskop före och under reformationen, i kronologisk följd.

1100-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Stefan Ärkebiskops Stefans sigill Okänt 5 augusti 1164 18 juli 1185 Första ärkebiskopen med säte i Sverige.
Johannes Okänt 1185 14 juli eller 12 augusti 1187 i Almare-Stäket Dödad av estniska sjörövare i Almare-Stäket.
Petrus Okänt 1187 18 september 1197
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1200-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Olof Lambatunga Okänt 1198 11 november senast 1206 Möjligen var det Olof som fick kung Sverker den yngre att 1200 utfärda särskilda privilegier åt Uppsalas katolska kyrkoprovins.
Valerius Okänt 1207 7 april något år mellan 1219 och 1224 Stod på sverkerska ättens sida i kampen om den svenska kungakronan. Utförde den första säkerställda svenska kungakröningen 1210.
Vakans från Valerius död till 1224.
Olof Basatömer
(Olaus)
(båstömmaren)
Okänt 29 januari 1224 19 eller 29 mars 1234
Vakans 12341236
Jarler
(Jarlerius)
Ärkebiskops Jarlers sigill Okänt 1236 22 augusti 1255
Laurentius
(Lars)
Okänt 1255 3 eller 4 mars 1267
Vakans 12671274.
Folke Johansson (Ängel)
(Fulco)
Okänt Fungerade som administrerande ärkebiskop från Laurentius död 1267, men valdes först 1274 3 mars 1277 Biskopssätet flyttades från Gamla Uppsala till Uppsala den 24 januari 1273.
Jakob Israelsson Okänt Omtalad som vald i januari och vigd i augusti 1278 25 oktober 1281
Johan Odulfsson Okänt Vald i december 1281 eller januari 1282, men aldrig vigd Avsade sig ämbetet 1284 21 maj 1290
Magnus Bosson Okänt 5 augusti 1285 15 juni 1289
Johan Ärkebiskops Johans sigill Antingen i Polen eller Uppsala. 1289 8 eller 15 september 1291 i franska Provence Dog under en resa för att ta emot palliet (ärkebiskopens värdighetstecken) av påven.
Nils Allesson Okänt 1292 3 eller 4 februari 1305
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1300-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Vakans 13051308
Nils Kettilsson Okänt Juli 1308 30 maj 1314 Var den som 1311 dömde Botulf, det enda kätterifallet i Sverige under medeltiden.
Olov Björnsson
(Olaus Beronis)
Okänt 1314 13 mars 1332
Peter Filipsson
(Petrus Philippi)
Okänt 3 oktober 1332 12 augusti 1341
Heming Nilsson Ärkebiskop Heming Nilssons sigill Okänt 18 oktober 1341 15 maj 1351
Peter Tyrgilsson eller Torkelsson
(Petrus Thyrgilli)
Troligen i Skänninge 17 november 1351 18 oktober 1366
Birger Gregersson Troligen 1327 6 november 1366 10 mars 1383 (troligen på slottet Arnö i Mälaren) Skrev en helgonlegend om heliga Birgitta.
Henrik Karlsson
(Henricus Caroli)
Okänt 27 mars 1383 20 mars 1408
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1400-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Jöns Gerekesson
(Johannes Gerechini)
Troligen i Danmark 8 juni 1408 Avsatt 23 september 1421 18 augusti 1433Island
Johan Håkansson
(Johannes Haquini)
Okänt 23 september 1421 9 februari 1432
Olov Larsson
(Olaus Laurentii)
Okänt 12 februari 1432 25 juni 1438
Arnold Klementsson eller Arend Klementssøn Okänt 1433 Våren 1434 Insatt av kung Erik av Pommern i opposition mot Olov Larsson, men aldrig vigd.
Nils Ragvaldsson
(Nicolaus Ragvaldi)
Senast i början av 1380-talet 25 juni 1438 17 februari 1448
Jöns Bengtsson Jöns Bengtssons sigill Omkring 1417 30 juni 1448 15 december 1467 Även Sveriges riksföreståndare 1457 och 14651466.
Tord Pedersson Bonde
Okänt Vald i april 1468, men aldrig vigd Andra halvan av maj 1470 (efter 15 maj)
Jakob Ulvsson Staty över Jakob Ulvsson vid Uppsala domkyrka Troligen 1435 18 december 1469 Oktober 1514 Våren 1521 (”före midsommar”) Den som har innehaft ämbetet längst (45 år).
Den drivande kraften bakom grundandet av Uppsala universitet.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Gustav Trolle Gustav Trolle på Blodbadsplanschen September 1488 Oktober 1514 Avsatt av riksföreståndaren Sten Sture den yngre 23 november 1517
Vakans 15171520
Gustav Trolle Gustav Trolle på Blodbadsplanschen Återinsatt av kung Kristian II hösten 1520 Ånyo avsatt och tvingad i landsflykt under befrielsekriget 1521 Några veckor efter slaget vid Öxnebjerg den 11 juni 1535 (där han sårades dödligt) En av de ansvariga bakom Stockholms blodbad den 79 november 1520.
Vakans 15211523.
Johannes Magnus
(Johannes Magni)
(Johan Månsson)
1800-talsavbildning av Johannes Magnus i 1600-talsdräkt 19 mars 1488 i Linköping 15 augusti 1523 Tvingad i landsflykt 1526 undan reformationen, som han var motståndare till. Fortsatte vara titulärärkebiskop till sin död. 22 mars 1544 i Rom Sista katolska ärkebiskopen som haft säte i Sverige.
Olaus Magnus
(Olof Månsson)
Början av oktober 1490 i Östergötland Utsedd av påven till titulärärkebiskop 26 oktober 1544 efter Johannes Magnus död 1 augusti 1557 i Rom Bror till Johannes Magnus. Den sista katolska biskopen innan fullbordad luthersk reformation av Uppsala katolska ärkestift.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Ärkebiskopar för Svenska kyrkan[redigera | redigera wikitext]

1500-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Laurentius Petri Nericius
(Lars Petersson från Närke)
Avbildning av Laurentius Petri i Svenskt Biografiskt Handlexikon 1499 i Örebro Vald i augusti 1531
Vigd 22 september 1531
26 oktober 1573 Den första protestantiska ärkebiskopen. Svärfar till efterträdaren.
Laurentius Petri Gothus
(Lars Petersson från Östergötland)
1529 eller 1530 i Söderköping Vald i december 1574
Vigd 14 juli 1575
12 februari 1579 Gift med föregångarens dotter.
Vakans 15791583.
Andreas Laurentii Björnram
(Bothniensis Bureus)
(Anders Larsson)
1520 8 september 1583 1 januari 1591
Vakans 15911593.
Abrahamus Andreae Angermannus
(Abraham Andersson från Ångermanland)
Omkring 1540 i Sidensjö i Ångermanland 15 mars 1593 Avsatt 7 februari 1599 December 1607
Nicolaus Olai Bothniensis
(Nils Olausson från Västerbotten)
Omkring 1550 i Piteå Vald 25 juli 1599, men aldrig vigd 18 maj 1600
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1600-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Olaus Martini
(Olof Mårtensson)
1557 i Uppsala 8 juli 1600 17 mars 1609 i Uppsala
Petrus Kenicius
(Peter Königsson)
Avbildning av Petrus Kenicius i Svenskt Biografiskt Handlexikon 1555 i Baggböle i Västerbotten 2 juli 1609 3 februari 1636 i Uppsala
Laurentius Paulinus Gothus
(Lars Pålsson från Östergötland)
10 november 1565 i Söderköping 5 juli 1637 29 november 1646 i Uppsala
Johannes Canuti Lenaeus
(Johan Knutsson från Länna)
29 november 1573 i Länna 14 mars 1647 23 april 1669 i Uppsala
Laurentius Matthiæ Stigzelius Angermannus
(Lars Mattsson från Stigsjö i Ångermanland)
27 oktober 1598 i Stigsjö i Ångermanland 22 februari 1670 31 augusti 1676 i Uppsala
Johannes Baazius d.y. 13 juli 1626 i Jönköping i Småland 23 maj 1677 12 maj 1681 i Stockholm
Olov Svebilius
(Olof från Svensby)
Avbildning av Olov Svebilius i Svenskt Biografiskt Handlexikon 1 januari 1624 i Ljungby socken i Småland 8 september 1681 29 juni 1700 i Uppsala
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1700-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Ericus Henrici Benzelius Bothniensis
(Erik Henriksson från Bensbyn i Västerbotten)
16 december 1632 i Bensbyn utanför Luleå i dåvarande Västerbotten 29 september 1700 17 februari 1709 i Uppsala Far till Erik d.y., Jakob och Henric Benzelius.
Vakans 17091711.
Haquin Spegel
(Håkan Danielsson Spegel)
14 juni 1645 i Ronneby i det då danska Blekinge 21 april 1711 17 april 1714 i Uppsala
Mattias Steuchius
(Mattias Stök)
26 oktober 1644 i Fogdö i Uppland 4 december 1714 2 augusti 1730 i Uppsala
Johannes Steuchius
(Jöns Stök)
3 januari 1676 i Härnösand 20 november 1730 21 juni 1742 i Uppsala
Erik Benzelius d.y. 27 januari 1675 i Uppsala Utsedd 20 september 1742, men hann aldrig tillträda 23 september 1743 i Linköping Son till Erik Benzelius d.ä. och bror till Jakob och Henric Benzelius.
Jakob Benzelius 25 februari 1683 i Uppsala 8 mars 1744 19 juni 1747 i Stockholm Son till Erik Benzelius d.ä. och bror till Erik d.y. och Henric Benzelius.
Henric Benzelius 7 augusti 1689 i Strängnäs i Västmanland 16 september 1747 20 maj 1758 i Uppsala Son till Erik Benzelius d.ä. och bror till Jakob och Erik d.y. Benzelius.
Samuel Troilius Samuel Troilius 22 maj 1706 i Stora Skedvi i Dalarna 8 november 1758 18 januari 1764 i Uppsala
Magnus Olai Beronius 18 oktober 1692 i Uppsala 26 juni 1764 18 maj 1775 i Uppsala
Carl Fredrik Mennander 19 juli 1712 i Stockholm 31 augusti 1775 22 maj 1786 i Uppsala
Uno von Troil 24 februari 1746 i Stockholm 30 augusti 1786 27 juli 1803 vid Sätra brunn i Uppland
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1800-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Vakans 18031805.
Jacob Axelsson Lindblom 27 juli 1746 i Skeda utanför Linköping 1 mars 1805 15 februari 1819 i Uppsala
Carl von Rosenstein 13 maj 1766 i Uppsala 28 maj 1819 2 december 1836 i Uppsala
Johan Olof Wallin 15 oktober 1779 i Stora Tuna socken utanför Borlänge i Dalarna 17 mars 1837 30 juni 1839 i Uppsala
Carl Fredrik af Wingård 26 september 1781 i Stockholm 28 september 1839 19 september 1851 i Uppsala
Hans Olov Holmström 15 oktober 1784 i Ösmo i Södermanland 17 januari 1852 27 augusti 1855 i Uppsala
Henrik Reuterdahl 11 september 1795 i Uppsala 31 januari 1856 28 juni 1870 i Uppsala
Anton Niklas Sundberg 27 maj 1818 i Uddevalla 11 november 1870 2 februari 1900 i Uppsala
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

1900-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Johan August Ekman 26 november 1845 i Hjälstad 29 juni 1900 30 november 1913 i Uppsala
Nathan Söderblom 15 januari 1866 i Trönö i Hälsingland 20 maj 1914 12 juli 1931 i Uppsala Mottog Nobels fredspris 1930.
Erling Eidem 23 april 1880 i Göteborg Utnämnd 18 december 1931
Tillträdd 25 maj 1932
1 maj 1950 14 april 1972 i Vänersborg Förste ärkebiskop sedan reformation som avgått istället för att dö i ämbetet.
Yngve Brilioth 12 juli 1891 i Västra Ed i Småland Utnämnd 24 februari 1950
Tillträdd 1 maj 1950
1 oktober 1958 27 april 1959 i Uppsala
Gunnar Hultgren 19 februari 1902 i Eskilstuna Utnämnd 28 juli 1958
Tillträdd 1 oktober 1958
1 oktober 1967 13 februari 1991 i Uppsala
Ruben Josefson 25 augusti 1907 i Svenljunga Utnämnd 18 maj 1967
Tillträdd 1 oktober 1967
19 mars 1972 i Uppsala Den senaste ärkebiskopen som har dött i ämbetet.
Olof Sundby 6 december 1917 i Karlskoga Utnämnd 8 september 1972
Tillträdd 1 oktober 1972
30 juni 1983 6 december 1996 i Lund Förrättade 19 juni 1976 vigseln mellan kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.
Bertil Werkström 9 juni 1928 i Lund Utnämnd 23 februari 1983
Tillträdd 1 juli 1983
1 oktober 1993 10 juli 2010 i Stockholm
Gunnar Weman 25 februari 1932 i Uppsala Utnämnd 31 mars 1993
Tillträdd 1 oktober 1993
26 januari 1997 24 februari 2024 i Sigtuna Son till domkyrkoorganisten Henry Weman i Uppsala.
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Karl Gustav Hammar 18 februari 1943 i Hässleholm Utnämnd 12 december 1996
Tillträdd 26 januari 1997
1 augusti 2006 Den siste ärkebiskopen som utnämnts av Sveriges regering.
Anders Wejryd 8 augusti 1948 i Falköping 29 augusti 2006 14 juni 2014 Förrättade 19 juni 2010 vigseln mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling
Antje Jackelén 4 juni 1955 i Herdecke i Västtyskland 15 juni 2014 30 oktober 2022 Sveriges första kvinnliga ärkebiskop.
Martin Modéus
1 mars 1962 i Jönköping 4 december 2022
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Övriga biskopar i Uppsala[redigera | redigera wikitext]

År 1990 införde Svenska kyrkan ytterligare en biskopsbefattning för Uppsala stift. Denna är tänkt att vara biskop enbart för stiftet och ska därmed avlasta ärkebiskopen.

Namn Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor
Tord Harlin 30 maj 1935 i Luleå i Norrbotten 7 oktober 1990 7 maj 2000 [1]
Ragnar Persenius 27 juni 1952 i Uppsala i Uppland 7 maj 2000 24 februari 2019 [2]
Karin Johannesson 8 december 1970 i Filipstad i Värmland 3 mars 2019 [3]
Namn Bild Född Tillträde Avgång Död Anmärkning Källor

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Åsbrink, Gustav & Westman, Knut B., Svea rikes ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 1935
  • Norrman, Ragnar, Biskopar i Uppsala 1594–2014: Porträtt och korta biografier, Stiftshistoriska kommittén i Uppsala, Uppsala 2014 ISBN 91-86024-18-3