Lista över Sveriges tätorter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över Sveriges tätorter enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning den 31 december 2018.[1]

I hela riket fanns det då 2 011 tätorter med en sammanlagd befolkning av 8 940 708 invånare, vilket motsvarade 87 procent av hela befolkningen.[2]

Tätorternas sammanlagda landareal uppgick till 628 285 hektar, vilket motsvarade 1,5 procent av den totala landarealen i riket.

Den genomsnittliga befolkningstätheten i tätorterna var 1 423 invånare per km².

Vid slutet av 2019 hade den sammanlagda folkmängden i tätorterna ökat till 9 025 898 och befolkningstätheten i tätorterna till 1 437 invånare per km².

För att tabellen ska vara mer lättläst och överskådlig har endast den till ytan sett huvudsakliga kommunen angetts för de tätorter som ligger i flera kommuner.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tätort Kommun Folkmängd
(31 dec 2019)
Landareal
(hektar)
Täthet
(inv./km²)
Tätorts-
kod
Abbekås Skurups kommun 821 158 520 T3300
Abborrberget Strängnäs kommun 2 948 165 1 787 T0699
Agunnaryd Ljungby kommun 206 48 429 T1802
Alberga Eskilstuna kommun 418 60 697 T0700
Alby Ånge kommun 312 149 209 T7400
Alfta Ovanåkers kommun 2 475 382 648 T7000
Algutsrum Mörbylånga kommun 879 175 502 T2092
Alingsås Alingsås kommun 27 501 1 410 1 950 T4700
Allerum Helsingborgs kommun 732 94 779 T3304
Almunge Uppsala kommun 887 149 595 T0500
Alsike Knivsta kommun 5 001 338 1 480 T0504
Alstad Trelleborgs kommun 363 54 672 T3308
Alster Karlstads kommun 777 146 532 T5596
Alsterbro Nybro kommun 439 105 418 T2100
Alstermo Uppvidinge kommun 890 175 509 T1804
Alunda Östhammars kommun 2 652 298 890 T0508
Alvesta Alvesta kommun 9 085 647 1 404 T1808
Alvhem Ale kommun 344 86 400 T4704
Alvik Leksands kommun 300 171 175 T6402
Ambjörnarp Tranemo kommun 287 103 279 T4708
Ammenäs Uddevalla kommun 613 149 411 T4296
Anderslöv Trelleborgs kommun 1 968 138 1 426 T3312
Anderstorp Gislaveds kommun 5 174 638 811 T1400
Aneby Aneby kommun 3 709 406 914 T1404
Angelstad Ljungby kommun 253 62 408 T1812
Angered Göteborgs kommun 1 462 237 617 T4294
Ankarsrum Västerviks kommun 1 328 168 791 T2104
Ankarsvik Sundsvalls kommun 1 012 208 487 T7408
Anneberg Nässjö kommun 857 117 733 T1408
Annelöv Landskrona kommun 461 68 678 T3316
Antnäs Luleå kommun 1 753 295 594 T8508
Aplared Borås kommun 442 65 680 T4716
Arboga Arboga kommun 10 932 714 1 531 T6200
Arbrå Bollnäs kommun 2 128 295 721 T7004
Ardala Skara kommun 699 65 1 075 T5200
Arentorp Vara kommun 511 82 623 T5204
Arild Höganäs kommun 718 333 216 T3320
Arjeplog Arjeplogs kommun 1 752 223 786 T8512
Arkelstorp Kristianstads kommun 801 158 507 T2800
Arninge Täby kommun 1 731 155 1 117 T0114
Arnö Nyköpings kommun 4 844 247 1 961 T0702
Arrie Vellinge kommun 217 38 571 T3324
Arvidsjaur Arvidsjaurs kommun 4 507 427 1 056 T8516
Arvidsvik Kungälvs kommun 1 019 116 878 T4506
Arvika Arvika kommun 14 051 1 169 1 202 T5604
Aröd och Timmervik Kungälvs kommun 892 265 337 T5070
Askeby Linköpings kommun 518 58 893 T1004
Askersby Örebro kommun 250 59 424 T5900
Askersund Askersunds kommun 4 157 386 1 077 T5904
Asmundtorp Landskrona kommun 1 624 118 1 376 T3328
Aspeboda Falu kommun 340 176 193 T6408
Asperö Göteborgs kommun 427 38 1 124 T4298
Aspås Krokoms kommun 484 148 327 T7800
Avan Luleå kommun 200 61 328 T8524
Avesta Avesta kommun 16 399 1 500 1 093 T6404
Axvall Skara kommun 1 134 116 978 T5208
Backa Rättviks kommun 619 355 174 T6410
Backaryd Ronneby kommun 398 71 561 T2600
Backe Strömsunds kommun 511 150 341 T7804
Baggetorp Vingåkers kommun 564 121 466 T0704
Ballingslöv Hässleholms kommun 357 66 541 T2804
Balsby Kristianstads kommun 518 69 751 T2808
Bammarboda Österåkers kommun 664 309 215 T0102
Bankekind Linköpings kommun 499 48 1 040 T1008
Bankeryd Jönköpings kommun 8 800 750 1 173 T1412
Bara Svedala kommun 3 885 174 2 233 T3332
Barkarö Västerås kommun 1 632 157 1 040 T6204
Barnarp och Odensjö Jönköpings kommun 2 942 202 1 456 T1612
Barsebäck Kävlinge kommun 909 63 1 443 T3336
Barsebäckshamn Kävlinge kommun 507 54 939 T3337
Baskemölla Simrishamns kommun 300 70 429 T2812
Bastuträsk Norsjö kommun 339 90 377 T8112
Beddingestrand Trelleborgs kommun 1 462 386 379 T3338
Bengtsfors Bengtsfors kommun 3 313 390 850 T4720
Bengtsheden Falu kommun 524 182 288 T6412
Bensbyn Luleå kommun 596 129 462 T8528
Berg Åtvidabergs kommun 305 54 565 T1012
Berg Linköpings kommun 1 294 116 1 116 T1016
Berg Gävle kommun 302 118 256 T7014
Berga Högsby kommun 769 145 530 T2108
Bergagård Falkenbergs kommun 251 86 292 T3908
Bergby Gävle kommun 1 554 467 333 T7016
Bergeforsen Timrå kommun 1 753 282 622 T7416
Berghem Marks kommun 379 86 441 T4724
Bergkvara Torsås kommun 1 231 258 477 T2112
Bergnäset Luleå kommun 3 767 299 1 260 T8532
Bergshammar Nyköpings kommun 823 66 1 247 T0708
Bergshamra Norrtälje kommun 617 262 236 T0100
Bergsjö Nordanstigs kommun 1 316 186 708 T7020
Bergströmshusen Staffanstorps kommun 401 31 1 294 T2814
Bergsviken Piteå kommun 2 313 214 1 081 T8536
Bergvik Söderhamns kommun 688 165 417 T7024
Bestorp Linköpings kommun 510 95 537 T1020
Betsede Värmdö kommun 327 56 584 T0122
Bettna Flens kommun 371 70 530 T0712
Bie Katrineholms kommun 527 63 837 T0716
Billeberga Svalövs kommun 1 089 141 772 T3340
Billinge Eslövs kommun 451 81 557 T3348
Billingsfors Bengtsfors kommun 1 147 160 717 T4728
Billsta Örnsköldsviks kommun 359 103 349 T7420
Bjurholm Bjurholms kommun 1 026 166 618 T8120
Bjursås Falu kommun 2 110 560 377 T6424
Bjuv Bjuvs kommun 10 856 967 1 123 T3352
Bjärlöv Kristianstads kommun 240 69 348 T3354
Bjärnum Hässleholms kommun 2 812 434 648 T2816
Bjärred Lomma kommun 9 944 510 1 950 T3356
Bjärsjölagård Sjöbo kommun 372 75 496 T3360
Bjästa Örnsköldsviks kommun 1 861 244 763 T7424
Björbo Gagnefs kommun 672 193 348 T6428
Björboholm Lerums kommun 1 170 255 459 T4732
Björke Gävle kommun 662 140 473 T7028
Björketorp Marks kommun 560 91 615 T4736
Björklinge Uppsala kommun 3 397 305 1 114 T0512
Björktorp och Sanda Strängnäs kommun 460 170 271 T0722
Björkvik Katrineholms kommun 452 119 380 T0720
Björköby Vetlanda kommun 321 84 382 T1420
Björlanda Göteborgs kommun 1 119 158 708 T4302
Björna Örnsköldsviks kommun 385 73 527 T7428
Björnarås Mölndals kommun 330 41 805 T4369
Björneborg Kristinehamns kommun 1 110 144 771 T5612
Björnlunda Gnesta kommun 843 116 727 T0724
Björnänge Åre kommun 784 401 196 T7810
Björnö Växjö kommun 197 15 1 313 T1818
Björsäter Åtvidabergs kommun 403 73 552 T1024
Blackstalund Uppsala kommun 262 78 336 T0650
Bleket Tjörns kommun 465 117 397 T4308
Blentarp Sjöbo kommun 1 508 254 594 T3364
Blidsberg Ulricehamns kommun 596 113 527 T4740
Blidö Norrtälje kommun 270 564 48 T0126
Blixbo Falu kommun 280 105 267 T6430
Blombacka Karlstads kommun 199 96 207 T5616
Blomstermåla Mönsterås kommun 2 378 378 629 T2120
Blåsmark Piteå kommun 295 57 518 T8540
Bläshammar och Trönningenäs Varbergs kommun 989 187 529 T4130
Blötberget Ludvika kommun 265 58 457 T6432
Bockara Oskarshamns kommun 366 101 362 T2124
Boda Rättviks kommun 515 282 183 T6436
Bodafors Nässjö kommun 2 092 242 865 T1424
Boden Bodens kommun 16 848 1 417 1 189 T8544
Bohus-Björkö Öckerö kommun 1 480 103 1 437 T4304
Boliden Skellefteå kommun 1 659 146 1 136 T8132
Bollebygd Bollebygds kommun 4 487 341 1 316 T4744
Bollnäs Bollnäs kommun 13 932 1 287 1 083 T7036
Bollstabruk Kramfors kommun 1 870 523 358 T7432
Bondstorp Vaggeryds kommun 229 56 409 T1426
Bonäs Mora kommun 372 107 348 T6440
Bor Värnamo kommun 1 300 165 788 T1428
Borensberg Motala kommun 3 101 296 1 048 T1028
Borggård Finspångs kommun 248 47 528 T1032
Borgholm Borgholms kommun 4 384 913 480 T2132
Borgstena Borås kommun 434 107 406 T4748
Borlänge Borlänge kommun 43 423 3 165 1 372 T6444
Borrby Simrishamns kommun 994 103 965 T2820
Borås Borås kommun 73 649 2 893 2 546 T4752
Bosnäs Borås kommun 467 100 467 T4310
Botsmark Umeå kommun 204 39 523 T8136
Bottnaryd Jönköpings kommun 822 87 945 T1432
Bovallstrand Sotenäs kommun 446 136 328 T4312
Boxholm Boxholms kommun 3 353 441 760 T1040
Brantevik Simrishamns kommun 364 87 418 T2824
Brastad Lysekils kommun 2 004 347 578 T4316
Braås Växjö kommun 1 757 153 1 148 T1820
Bredared Borås kommun 331 60 552 T4756
Bredaryd Värnamo kommun 1 552 223 696 T1436
Bredbyn Örnsköldsviks kommun 1 186 194 611 T7444
Bredsand Enköpings kommun 1 550 229 677 T0612
Bredviken Kalix kommun 372 57 653 T8556
Bro Upplands-Bro kommun 9 385 445 2 109 T0112
Broaryd Gislaveds kommun 299 71 421 T1440
Broby Östra Göinge kommun 3 538 390 907 T2828
Brokind Linköpings kommun 524 77 681 T1044
Bromölla Bromölla kommun 8 151 632 1 290 T2832
Brotorp Säffle kommun 281 22 1 277 T5868
Brottby Vallentuna kommun 277 39 710 T0116
Bruksvallarna Härjedalens kommun 220 161 137 T8046
Brunn Värmdö kommun 1 311 215 610 T0120
Brunna Upplands-Bro kommun 4 033 345 1 169 T0124
Brunnsberg Älvdalens kommun 206 121 170 T6448
Bruzaholm Eksjö kommun 246 75 328 T1444
Brålanda Vänersborgs kommun 1 541 183 842 T4760
Bräcke Bräcke kommun 1 512 203 745 T7816
Bräkne-Hoby Ronneby kommun 1 692 241 702 T2604
Brändön Luleå kommun 344 98 351 T8558
Brännland Umeå kommun 339 63 538 T8140
Brännäset och Boviken Umeå kommun 283 270 105 T8138
Brännö Göteborgs kommun 954 193 494 T4322
Brösarp Tomelilla kommun 732 97 755 T2836
Bua Varbergs kommun 2 131 239 892 T3912
Buerås Kungsbacka kommun 766 91 842 T3914
Bullmark Umeå kommun 310 44 705 T8142
Bunkeflostrand Malmö kommun 14 437 495 2 917 T3372
Bureå Skellefteå kommun 2 559 382 670 T8144
Burgsvik Region Gotland 334 127 263 T2500
Burlövs egnahem Burlövs kommun 741 29 2 555 T3374
Burseryd Gislaveds kommun 1 027 194 529 T1452
Burträsk Skellefteå kommun 1 606 192 837 T8148
Buskhyttan Nyköpings kommun 206 58 355 T0728
Butbro Finspångs kommun 279 40 698 T1206
Bygdeå Robertsfors kommun 502 79 635 T8152
Bygdsiljum Skellefteå kommun 312 93 336 T8156
Byske Skellefteå kommun 1 752 328 534 T8160
Bålsta Håbo kommun 15 318 1 148 1 334 T0520
Båstad Båstads kommun 5 531 870 636 T2840
Båtbyggartorp Upplands Väsby kommun 212 47 451 T0450
Båtskärsnäs Kalix kommun 213 66 323 T8560
Bäckaskog Kristianstads kommun 314 43 730 T2844
Bäckebo Nybro kommun 220 83 265 T2144
Bäckefors Bengtsfors kommun 679 140 485 T4768
Bäckhammar Kristinehamns kommun 291 83 351 T5624
Bälgviken Eskilstuna kommun 221 42 526 T0730
Bälinge Uppsala kommun 2 583 189 1 367 T0524
Bälinge Luleå kommun 302 62 487 T8564
Bärby Uppsala kommun 382 56 682 T0526
Bäsna Gagnefs kommun 665 150 443 T6456
Bökenäs, Korsanäs och Kuggeboda Ronneby kommun 470 249 189 T2682
Böle Piteå kommun 341 65 525 T8568
Bönan Gävle kommun 943 302 312 T7038
Charlottenberg Eda kommun 2 536 285 890 T5628
Dala-Floda Gagnefs kommun 680 228 298 T6460
Dalarö Haninge kommun 1 899 604 314 T0132
Dalby Lunds kommun 6 732 414 1 626 T3380
Dals Långed Bengtsfors kommun 1 400 211 664 T4772
Dals Rostock Melleruds kommun 801 143 560 T4776
Dalsjöfors Borås kommun 3 769 366 1 030 T4780
Dalstorp Tranemo kommun 710 144 493 T4784
Dalum Ulricehamns kommun 674 78 864 T4788
Danholn Falu kommun 472 80 590 T6472
Danmark Uppsala kommun 439 55 798 T0530
Dannemora Östhammars kommun 234 68 344 T0528
Dannike Borås kommun 452 77 587 T4792
Degeberga Kristianstads kommun 1 349 215 627 T2848
Degerfors Degerfors kommun 7 354 735 1 001 T5916
Degerhamn Mörbylånga kommun 314 107 294 T2152
Deje Forshaga kommun 2 721 318 856 T5632
Delary Älmhults kommun 217 46 472 T1828
Delsbo Hudiksvalls kommun 2 262 317 714 T7040
Dingle Munkedals kommun 924 117 790 T4324
Dingtuna Västerås kommun 1 023 105 974 T6208
Diseröd Kungälvs kommun 1 383 122 1 134 T4328
Diö Älmhults kommun 913 140 652 T1832
Djupekås Sölvesborgs kommun 192 32 600 T2610
Djura Leksands kommun 382 126 303 T6476
Djurås Gagnefs kommun 2 182 390 560 T6484
Djurö Värmdö kommun 1 513 643 235 T0136
Djurön Norrköpings kommun 295 56 527 T1058
Docksta Kramfors kommun 397 106 375 T7448
Domsten Helsingborgs kommun 603 50 1 206 T3384
Donsö Göteborgs kommun 1 507 105 1 435 T4332
Dorotea Dorotea kommun 1 359 204 666 T8168
Drag Kalmar kommun 550 154 357 T2422
Drottningholm Ekerö kommun 312 52 600 T0140
Drottningskär Karlskrona kommun 509 237 215 T2612
Drängsmark Skellefteå kommun 334 63 530 T8340
Dunö Kalmar kommun 430 60 717 T2154
Duvesjön Kungälvs kommun 317 47 675 T4562
Dvärsätt Krokoms kommun 768 131 586 T7824
Dyvelsten Forshaga kommun 254 46 552 T5634
Dösjebro Kävlinge kommun 955 70 1 364 T3388
Ed Dals-Eds kommun 3 078 354 870 T4796
Eda glasbruk Eda kommun 216 91 237 T5636
Edane Arvika kommun 678 176 385 T5640
Edeby Knivsta kommun 251 57 440 T0658
Edsbro Norrtälje kommun 619 152 407 T0144
Edsbruk Västerviks kommun 349 72 485 T2156
Edsbyn Ovanåkers kommun 4 341 523 830 T7044
Edsgatan och Långenäs Karlstads kommun 656 130 505 T5648
Edsvalla Karlstads kommun 717 81 885 T5652
Edsvalla Övre bruket Karlstads kommun 261 33 791 T5654
Eggby Skara kommun 229 48 477 T5216
Ekeby Ekerö kommun 212 123 172 T0452
Ekeby Södertälje kommun 996 64 1 556 T0148
Ekeby Bjuvs kommun 3 337 385 867 T3392
Ekeby Kumla kommun 596 138 432 T5920
Ekeby-Almby Örebro kommun 2 168 202 1 073 T5924
Ekedalen Tidaholms kommun 487 73 667 T5220
Ekenhaga Värnamo kommun 223 20 1 115 T1754
Ekenässjön Vetlanda kommun 1 538 199 773 T1456
Ekerö Ekerö kommun 12 341 617 2 000 T0150
Ekerö sommarstad Ekerö kommun 603 94 642 T0151
Eket Örkelljunga kommun 406 101 402 T2856
Ekshärad Hagfors kommun 991 157 631 T5724
Eksjö Eksjö kommun 10 756 822 1 309 T1460
Ekskogen Vallentuna kommun 301 62 486 T0146
Ekskogen Älgeby och Långsjötorp Vallentuna kommun 357 215 166 T0142
Eksund Norrköpings kommun 495 72 688 T1046
Ekängen Linköpings kommun 2 751 177 1 554 T1050
Eldsberga Halmstads kommun 770 105 733 T3916
Ellös Orusts kommun 1 091 229 476 T4336
Emmaboda Emmaboda kommun 5 074 588 863 T2160
Emmaljunga Hässleholms kommun 279 92 303 T2860
Emsfors Oskarshamns kommun 323 70 461 T2164
Emtunga Vara kommun 303 40 758 T5224
Enbacka Säters kommun 1 580 207 763 T6492
Eneryda Älmhults kommun 336 67 502 T1840
Enhagen-Ekbacken Västerås kommun 1 095 75 1 460 T6210
Enköping Enköpings kommun 24 493 1 126 2 175 T0532
Enstaberga Nyköpings kommun 445 59 754 T0736
Enviken Falu kommun 884 329 269 T6496
Enånger Hudiksvalls kommun 624 160 390 T7048
Eriksmåla Emmaboda kommun 209 93 225 T2168
Eringsboda Ronneby kommun 291 77 378 T2616
Ersmark Umeå kommun 1 627 147 1 107 T8368
Ersmark Skellefteå kommun 839 123 682 T8172
Ersnäs Luleå kommun 491 152 323 T8576
Eskilsby och Snugga Härryda kommun 258 87 297 T4334
Eskilstuna Eskilstuna kommun 70 729 2 992 2 364 T0740
Eslöv Eslövs kommun 19 698 946 2 082 T3396
Evertsberg Älvdalens kommun 230 137 168 T6500
Everöd Kristianstads kommun 916 153 599 T2864
Fagerfjäll Tjörns kommun 210 119 177 T4326
Fagerhult Habo kommun 327 65 503 T5228
Fagerhult Högsby kommun 202 86 235 T2172
Fagerhult Uddevalla kommun 467 108 432 T4338
Fagersanna Tibro kommun 684 200 342 T5232
Fagersta Fagersta kommun 11 909 727 1 638 T6212
Fagerås Kils kommun 450 72 625 T5656
Falerum Åtvidabergs kommun 223 78 286 T1048
Falkenberg Falkenbergs kommun 27 813 2 201 1 264 T3920
Falköping Falköpings kommun 17 914 916 1 956 T5236
Falla Finspångs kommun 459 65 706 T1052
Falun Falu kommun 38 748 2 526 1 534 T6504
Farhult Höganäs kommun 343 103 333 T2866
Fegen Falkenbergs kommun 246 70 351 T3924
Fellingsbro Lindesbergs kommun 1 425 214 666 T5928
Fengersfors Åmåls kommun 308 78 395 T4800
Figeholm Oskarshamns kommun 836 107 781 T2176
Filipstad Filipstads kommun 6 329 599 1 057 T5660
Filsbäck Lidköpings kommun 684 107 639 T5240
Finja Hässleholms kommun 573 129 444 T2868
Finkarby Nykvarns kommun 203 59 344 T0158
Finnerödja Laxå kommun 550 112 491 T5932
Finspång Finspångs kommun 13 402 788 1 701 T1056
Finsta Norrtälje kommun 250 44 568 T0164
Fiskebäckskil Lysekils kommun 257 72 357 T4340
Fisksätra Nacka kommun 8 185 101 8 104 T0156
Fjugesta Lekebergs kommun 2 365 229 1 033 T5936
Fjälkinge Kristianstads kommun 1 869 187 1 000 T2872
Fjällastorp Bollebygds kommun 245 77 318 T5538
Fjällbacka Tanums kommun 862 168 513 T4344
Fjärdhundra Enköpings kommun 954 112 852 T0536
Fjärås kyrkby Kungsbacka kommun 2 506 206 1 217 T3928
Fjärås station Kungsbacka kommun 219 70 313 T3930
Flen Flens kommun 6 659 439 1 517 T0744
Fleninge Helsingborgs kommun 214 53 404 T2870
Flerohopp Nybro kommun 202 51 396 T2184
Flisby Nässjö kommun 217 65 334 T1464
Fliseryd Mönsterås kommun 729 138 528 T2188
Floby Falköpings kommun 1 610 223 722 T5244
Flurkmark Umeå kommun 220 45 489 T8174
Flygsfors Nybro kommun 233 61 382 T2192
Flyinge Eslövs kommun 999 94 1 063 T3400
Flyksnäs Marks kommun 206 57 361 T5540
Flädie Lomma kommun 278 39 713 T3402
Folkärna Avesta kommun 278 138 201 T6462
Fornåsa Motala kommun 429 59 727 T1060
Fors Avesta kommun 763 142 537 T6508
Forsbacka Gävle kommun 1 755 186 944 T7052
Forserum Nässjö kommun 2 094 194 1 079 T1468
Forshaga Forshaga kommun 6 439 548 1 175 T5664
Forsheda Värnamo kommun 1 502 171 878 T1472
Forssjö Katrineholms kommun 580 53 1 094 T0748
Forsvik Karlsborgs kommun 318 83 383 T5248
Fotö Öckerö kommun 622 43 1 447 T4348
Fredriksberg Ludvika kommun 332 75 443 T6512
Fredriksberg östra Ludvika kommun 266 66 403 T6514
Fredriksdal Nässjö kommun 299 62 482 T1476
Fredriksfors Hudiksvalls kommun 200 91 220 T7054
Freluga Bollnäs kommun 211 62 340 T7058
Fridlevstad Karlskrona kommun 681 110 619 T2620
Friggesund Hudiksvalls kommun 536 76 705 T7056
Frillesås Kungsbacka kommun 3 243 481 674 T3932
Frinnaryd Aneby kommun 215 56 384 T1480
Fristad Borås kommun 5 802 762 761 T4808
Fritsla Marks kommun 2 420 319 759 T4812
Frostkåge Skellefteå kommun 221 74 299 T8414
Frufällan Borås kommun 1 258 191 659 T4816
Främmestad Essunga kommun 385 70 550 T5250
Frändefors Vänersborgs kommun 647 100 647 T4820
Fränsta Ånge kommun 2 084 609 342 T7472
Frödinge Vimmerby kommun 296 69 429 T2196
Frösakull Halmstads kommun 2 693 402 670 T3934
Frövi Lindesbergs kommun 2 527 252 1 003 T5940
Funbo Uppsala kommun 311 96 324 T0538
Funäsdalen Härjedalens kommun 1 022 263 389 T7828
Furuby Växjö kommun 390 62 629 T1852
Furudal Rättviks kommun 436 131 333 T6516
Furulund Kävlinge kommun 4 653 277 1 680 T3408
Furusjö Habo kommun 351 63 557 T5252
Fågelfors Högsby kommun 436 138 316 T2200
Fågelmara Karlskrona kommun 376 85 442 T2624
Fågelsta Motala kommun 299 56 534 T1064
Fågelvikshöjden Värmdö kommun 2 238 579 387 T0166
Fåker Östersunds kommun 250 59 424 T7830
Fårbo Oskarshamns kommun 525 87 603 T2204
Fårösund Region Gotland 864 246 351 T2504
Färgelanda Färgelanda kommun 1 925 249 773 T4828
Färgens östra strand Alingsås kommun 286 137 209 T4634
Färila Ljusdals kommun 1 342 291 461 T7064
Färjestaden Mörbylånga kommun 5 966 672 888 T2208
Färlöv Kristianstads kommun 1 559 199 783 T2876
Föllinge Krokoms kommun 481 174 276 T7836
Förslöv Båstads kommun 2 404 283 850 T2880
Gagnef Gagnefs kommun 1 223 365 335 T6528
Gamleby Västerviks kommun 2 825 361 783 T2212
Gammelgården Kalix kommun 285 66 432 T8578
Gammelstaden Luleå kommun 4 860 552 880 T8580
Gantofta Helsingborgs kommun 1 489 105 1 418 T3412
Garpenberg Hedemora kommun 506 120 422 T6532
Garphyttan Örebro kommun 1 557 150 1 038 T5944
Geijersholm Hagfors kommun 201 31 648 T5668
Gemla Växjö kommun 1 131 190 595 T1856
Genarp Lunds kommun 3 000 196 1 531 T3416
Genevad Laholms kommun 697 83 840 T3936
Gessie villastad Vellinge kommun 557 54 1 032 T3438
Gesunda Mora kommun 279 195 143 T6540
Getinge Halmstads kommun 2 061 239 862 T3940
Getterön Varbergs kommun 358 131 273 T3942
Gideå Örnsköldsviks kommun 283 67 422 T7476
Gimo Östhammars kommun 2 804 329 852 T0540
Gislaved Gislaveds kommun 10 404 693 1 501 T1484
Gissebo Jönköpings kommun 231 66 350 T1486
Gistad Linköpings kommun 302 55 549 T1068
Gladö kvarn Huddinge kommun 710 141 504 T0178
Glanshammar Örebro kommun 800 120 667 T5948
Glemmingebro Ystads kommun 435 55 791 T3424
Glimåkra Östra Göinge kommun 1 568 208 754 T2884
Glommen Falkenbergs kommun 1 102 180 612 T3944
Glommersträsk Arvidsjaurs kommun 204 87 235 T8584
Glumslöv Landskrona kommun 2 270 131 1 733 T3428
Glömminge Mörbylånga kommun 341 139 245 T2214
Gnarp Nordanstigs kommun 1 160 289 401 T7068
Gnesta Gnesta kommun 6 385 393 1 625 T0752
Gnosjö Gnosjö kommun 4 522 534 847 T1488
Gonäs Ludvika kommun 325 120 271 T6544
Granby Sigtuna kommun 312 52 600 T0188
Graversfors Norrköpings kommun 595 148 402 T1074
Grebbestad Tanums kommun 1 874 502 373 T4356
Grebo Åtvidabergs kommun 1 074 115 934 T1072
Grevie Båstads kommun 978 192 509 T2888
Grillby Enköpings kommun 1 092 118 925 T0544
Grimslöv Alvesta kommun 610 85 718 T1860
Grimstorp Nässjö kommun 329 50 658 T1492
Grimsås Tranemo kommun 729 112 651 T4832
Gripenberg Tranås kommun 286 56 511 T1496
Grisslehamn Norrtälje kommun 415 454 91 T0168
Gropen Lekebergs kommun 219 80 274 T6026
Grums Grums kommun 5 076 512 991 T5676
Grundsund Lysekils kommun 648 142 456 T4360
Grycksbo Falu kommun 1 931 327 591 T6552
Gryt Valdemarsviks kommun 336 286 118 T1076
Grytgöl Finspångs kommun 320 86 372 T1080
Grythyttan Hällefors kommun 828 138 600 T5952
Gråbo Lerums kommun 6 608 557 1 186 T4836
Gräddö Norrtälje kommun 585 588 100 T0206
Gräfsnäs Alingsås kommun 392 93 422 T4840
Grängesberg Ludvika kommun 2 217 249 890 T6556
Grängesberg västra Ludvika kommun 1 009 154 655 T6554
Gränna Jönköpings kommun 2 684 177 1 516 T1500
Grännäs Valdemarsviks kommun 196 16 1 225 T1350
Gränum Olofströms kommun 257 59 436 T2628
Grästorp Grästorps kommun 3 086 262 1 178 T5260
Grödby Nynäshamns kommun 589 106 556 T0364
Grönalid Vansbro kommun 397 82 484 T6830
Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs Värmdö kommun 288 191 151 T0118
Gualöv Bromölla kommun 497 86 578 T2892
Gudhem Falköpings kommun 446 41 1 088 T5264
Gullbrandstorp Halmstads kommun 1 770 144 1 229 T3948
Gullbranna Halmstads kommun 669 61 1 097 T3952
Gulleråsen Rättviks kommun 363 265 137 T6560
Gullringen Vimmerby kommun 528 124 426 T2232
Gullspång Gullspångs kommun 1 594 300 531 T5268
Gunnarskog Arvika kommun 258 76 340 T5680
Gunnarstorp Bjuvs kommun 423 42 1 007 T3432
Gunnebo Västerviks kommun 1 023 144 710 T2236
Gunsta Uppsala kommun 632 93 680 T0548
Gusselby Lindesbergs kommun 274 81 338 T5956
Gustavsberg Värmdö kommun 23 972 1 417 1 692 T0172
Gusum Valdemarsviks kommun 1 184 127 932 T1084
Gyttorp Nora kommun 706 134 527 T5960
Gånghester Borås kommun 2 514 284 885 T4848
Gårdby Mörbylånga kommun 263 75 351 T2240
Gårdskär Älvkarleby kommun 359 122 294 T0552
Gårdstånga Eslövs kommun 371 47 789 T3436
Gåvsta Uppsala kommun 552 55 1 004 T0556
Gäddede Strömsunds kommun 301 78 386 T7840
Gällivare Gällivare kommun 10 638 861 1 236 T8596
Gällstad Ulricehamns kommun 573 96 597 T4852
Gällö Bräcke kommun 708 120 590 T7844
Gängletorp Karlskrona kommun 546 107 510 T2630
Gärds Köpinge Kristianstads kommun 924 114 811 T2896
Gärsnäs Simrishamns kommun 1 080 110 982 T2900
Gävle Gävle kommun 77 699 4 059 1 914 T7076
Göta Lilla Edets kommun 1 099 143 769 T4856
Göteborg Göteborgs kommun 600 473 23 386 2 568 T4368
Götene Götene kommun 5 077 468 1 085 T5280
Götlunda Arboga kommun 263 46 572 T6220
Habo Habo kommun 8 455 596 1 419 T5284
Hackås Bergs kommun 525 142 370 T7848
Haga Enköpings kommun 280 37 757 T0558
Hagby Kalmar kommun 831 269 309 T2244
Hagfors Hagfors kommun 4 767 635 751 T5688
Hagge Smedjebackens kommun 292 46 635 T6566
Hakkas Gällivare kommun 360 128 281 T8600
Halla Heberg Kungsbacka kommun 1 732 398 435 T3956
Hallabro Ronneby kommun 251 61 412 T2632
Hallen Åre kommun 227 90 252 T7852
Hallsberg Hallsbergs kommun 8 491 976 870 T5964
Hallstahammar Hallstahammars kommun 9 886 582 1 699 T6224
Hallstavik Norrtälje kommun 4 749 511 929 T0176
Halltorp Kalmar kommun 286 69 415 T2248
Halmstad Halmstads kommun 70 480 3 668 1 922 T3960
Halvarsgårdarna Borlänge kommun 302 70 431 T6568
Hamburgsund Tanums kommun 714 139 514 T4372
Hammar Kristianstads kommun 3 228 246 1 312 T2904
Hammar Askersunds kommun 268 66 406 T5968
Hammarby Sandvikens kommun 518 103 503 T7084
Hammarstrand Ragunda kommun 1 171 280 418 T7856
Hammenhög Simrishamns kommun 921 133 693 T2908
Hammerdal Strömsunds kommun 1 086 406 268 T7860
Hampetorp Örebro kommun 306 134 228 T5974
Hanaskog Östra Göinge kommun 1 455 144 1 010 T2912
Haparanda Haparanda kommun 6 642 596 1 114 T8604
Hara Östersunds kommun 232 103 225 T7864
Harads Bodens kommun 442 83 533 T8608
Harbo Heby kommun 806 125 645 T6228
Hargshamn Östhammars kommun 300 106 283 T0560
Harkie Västerås kommun 292 114 256 T6260
Harkskär och Utvalnäs Gävle kommun 453 150 302 T7346
Harlösa Eslövs kommun 805 95 847 T3440
Harmånger Nordanstigs kommun 593 108 549 T7096
Harplinge Halmstads kommun 1 574 147 1 071 T3964
Hartungviken och Spikarna Sundsvalls kommun 488 250 195 T7486
Hassela Nordanstigs kommun 333 91 366 T7172
Hasselfors Laxå kommun 408 95 430 T5980
Hasslarp Helsingborgs kommun 577 60 962 T3444
Hasslö Karlskrona kommun 1 671 363 460 T2640
Hasslöv Laholms kommun 271 53 511 T3968
Havdhem Region Gotland 263 95 277 T2508
Haverdal Halmstads kommun 1 791 359 499 T3972
Havsbaden Ängelholms kommun 646 95 680 T3198
Heberg Falkenbergs kommun 464 72 644 T3976
Heby Heby kommun 2 788 386 722 T6232
Hedared Borås kommun 338 74 457 T4860
Hede Härjedalens kommun 796 268 297 T7868
Hedekas Munkedals kommun 409 95 431 T4380
Hedemora Hedemora kommun 7 593 586 1 296 T6572
Heden och Skansbacken Vansbro kommun 348 205 170 T6682
Hedenäset Övertorneå kommun 224 138 162 T8612
Hedeskoga Ystads kommun 257 20 1 285 T3448
Hedesunda Gävle kommun 1 044 143 730 T7104
Hedkärra Fagersta kommun 200 55 364 T6234
Hedlunda Lycksele kommun 228 55 415 T8194
Helgö Ekerö kommun 293 99 296 T0454
Helsingborg Helsingborgs kommun 112 496 4 103 2 742 T3452
Hemavan Storumans kommun 281 198 142 T8198
Hemmestorp Sjöbo kommun 387 114 340 T3838
Hemmingsmark Piteå kommun 361 85 425 T8616
Hemse Region Gotland 1 727 229 754 T2512
Henån Orusts kommun 2 300 490 469 T4384
Herrljunga Herrljunga kommun 4 126 386 1 069 T4864
Herrskog Kramfors kommun 209 66 317 T7488
Herräng Norrtälje kommun 377 189 200 T0184
Herstadberg Norrköpings kommun 229 28 818 T1088
Hestra Ydre kommun 471 79 596 T1092
Hestra Gislaveds kommun 1 387 210 661 T1504
Hillared Svenljunga kommun 640 109 587 T4868
Hillerstorp Gnosjö kommun 1 771 244 726 T1508
Hilleshögby Ekerö kommun 284 82 346 T0210
Hillsta och Se Sandvikens kommun 270 70 386 T7110
Himle Varbergs kommun 292 50 584 T3982
Hindås Härryda kommun 3 033 489 620 T4392
Hishult Laholms kommun 345 96 359 T3984
Hissjö Umeå kommun 449 109 412 T8196
Hissmofors Krokoms kommun 321 110 292 T7872
Hittarp Helsingborgs kommun 4 637 234 1 982 T3456
Hjo Hjo kommun 6 351 501 1 268 T5296
Hjorted Västerviks kommun 337 65 519 T2256
Hjortkvarn Hallsbergs kommun 234 85 275 T5984
Hjortnäs Leksands kommun 280 203 138 T6574
Hjortsberga Alvesta kommun 246 63 391 T1872
Hjälm Kungsbacka kommun 270 33 818 T3986
Hjälmared Alingsås kommun 320 50 640 T4870
Hjälteby Tjörns kommun 216 58 372 T5542
Hjältevad Eksjö kommun 412 110 375 T1512
Hjärnarp Ängelholms kommun 1 197 213 562 T2916
Hjärsås Östra Göinge kommun 217 28 775 T2920
Hjärtum Lilla Edets kommun 383 57 672 T4872
Hjärup Staffanstorps kommun 5 607 220 2 549 T3460
Hofors Hofors kommun 6 201 632 981 T7112
Hofterup Kävlinge kommun 4 003 494 810 T3464
Hogstad Mjölby kommun 218 45 484 T1096
Hogstorp Uddevalla kommun 401 62 647 T4398
Hok Vaggeryds kommun 671 90 746 T1516
Holm Halmstads kommun 810 116 698 T3988
Holmeja Svedala kommun 229 24 954 T3466
Holmsjö Karlskrona kommun 379 120 316 T2644
Holmsund Umeå kommun 5 982 775 772 T8200
Holsbybrunn Vetlanda kommun 837 120 698 T1520
Holsljunga Svenljunga kommun 225 39 577 T4876
Horda Värnamo kommun 368 72 511 T1524
Horla Vårgårda kommun 231 67 345 T4402
Horn Kinda kommun 506 93 544 T1100
Horndal Avesta kommun 1 121 273 411 T6576
Horred Marks kommun 1 254 165 760 T4880
Horsta och Laggarberg Timrå kommun 201 54 372 T7544
Hortlax Piteå kommun 1 098 114 963 T8620
Hoting Strömsunds kommun 636 115 553 T7876
Hova Gullspångs kommun 1 309 183 715 T5300
Hoverberg Bergs kommun 206 141 146 T7878
Hovid Sundsvalls kommun 214 54 396 T7492
Hovmantorp Lessebo kommun 3 171 281 1 129 T1876
Hovsta Örebro kommun 2 771 157 1 765 T5988
Huaröd Kristianstads kommun 280 83 337 T2924
Hudiksvall Hudiksvalls kommun 16 569 1 326 1 250 T7120
Hult Eksjö kommun 431 60 718 T1528
Hultafors Bollebygds kommun 321 71 452 T4884
Hultsfred Hultsfreds kommun 5 764 566 1 018 T2260
Hulu Ulricehamns kommun 254 63 403 T4888
Hulukvarn, Ulfstorp och Västersjön Jönköpings kommun 335 227 148 T1756
Hummelsta Enköpings kommun 972 76 1 279 T0564
Hunnebostrand Sotenäs kommun 1 987 352 565 T4404
Hunnestad Varbergs kommun 272 97 280 T3994
Hurva Eslövs kommun 394 64 616 T3472
Husby och Tuna Strängnäs kommun 271 160 169 T0890
Hustahöjden Västerås kommun 213 24 888 T6386
Husum Örnsköldsviks kommun 1 553 396 392 T7496
Hybo Ljusdals kommun 208 50 416 T7124
Hyllinge Åstorps kommun 2 387 169 1 412 T2928
Hyltebruk Hylte kommun 4 152 467 889 T3992
Hysingsvik Norrtälje kommun 211 183 115 T0456
Hyssna Marks kommun 728 167 436 T4892
Håbo-Tibble kyrkby Upplands-Bro kommun 663 158 420 T0190
Håga Uppsala kommun 291 32 909 T0566
Håksberg Ludvika kommun 439 67 655 T6580
Hållsta Gnesta kommun 200 63 318 T0930
Hållsta Eskilstuna kommun 910 102 892 T0756
Hånger Värnamo kommun 324 72 450 T1532
Häggeby och Vreta Håbo kommun 253 67 378 T0570
Häggenås Östersunds kommun 346 107 323 T7880
Häljarp Landskrona kommun 3 553 221 1 608 T3476
Hällaryd Karlshamns kommun 630 116 543 T2648
Hällberga Eskilstuna kommun 605 65 931 T0760
Hällbybrunn Eskilstuna kommun 3 320 309 1 074 T0764
Hällbäcken och Sinksundet Luleå kommun 947 105 902 T8874
Hällefors Hällefors kommun 4 549 524 868 T5996
Hälleforsnäs Flens kommun 1 666 216 771 T0768
Hällekis Götene kommun 661 127 521 T5304
Hällestad Finspångs kommun 322 93 346 T1104
Hällesåker Mölndals kommun 708 232 305 T4410
Hällevadsholm Munkedals kommun 775 101 767 T4412
Hällevik Sölvesborgs kommun 1 505 343 439 T2652
Hällingsjö Härryda kommun 499 96 520 T4354
Hällnäs Vindelns kommun 235 81 290 T8204
Hälsö Öckerö kommun 596 62 961 T4420
Härad Strängnäs kommun 551 83 664 T0772
Häradsbygden Leksands kommun 698 200 349 T6584
Härnösand Härnösands kommun 18 624 1 142 1 631 T7500
Härryda Härryda kommun 1 183 356 332 T4424
Härslöv Landskrona kommun 426 39 1 092 T3484
Hässleholm Hässleholms kommun 19 540 1 323 1 477 T2936
Hästhagen Nacka kommun 492 37 1 330 T0192
Hästholmen Ödeshögs kommun 320 48 667 T1108
Hästveda Hässleholms kommun 1 754 292 601 T2940
Hästängen Norrtälje kommun 729 243 300 T0442
Hätte, Seglarvik och Sandvik Tranås kommun 250 74 338 T1536
Höganäs Höganäs kommun 15 795 1 036 1 525 T3488
Högboda Kils kommun 310 120 258 T5730
Höggeröd Orusts kommun 258 189 137 T4426
Högsby Högsby kommun 1 964 262 750 T2264
Högsjö Vingåkers kommun 674 98 688 T0776
Högsäter Färgelanda kommun 758 112 677 T4900
Hökerum Ulricehamns kommun 654 86 761 T4904
Hököpinge Vellinge kommun 1 308 87 1 503 T3492
Höllviken Vellinge kommun 15 618 1 312 1 190 T3496
Hölö Södertälje kommun 1 554 168 925 T0196
Hönö Öckerö kommun 9 137 612 1 493 T4428
Hörby Hörby kommun 7 642 560 1 365 T3500
Hörnefors Umeå kommun 2 509 237 1 059 T8208
Hörvik Sölvesborgs kommun 813 124 656 T2656
Höviksnäs Tjörns kommun 3 455 674 513 T4514
Höör Höörs kommun 12 680 1 619 783 T3504
Idkerberget Borlänge kommun 260 77 338 T6588
Idre Älvdalens kommun 680 140 486 T6592
Igelfors Finspångs kommun 219 39 562 T1116
Igelstorp Skövde kommun 668 73 915 T5308
Iggesund Hudiksvalls kommun 3 444 436 790 T7132
Ilsbo Nordanstigs kommun 461 68 678 T7136
Immeln Östra Göinge kommun 302 116 260 T2948
Indal Sundsvalls kommun 970 251 387 T7504
Ingared Alingsås kommun 2 312 330 701 T4908
Ingatorp Eksjö kommun 479 110 436 T1540
Ingelstad Växjö kommun 1 848 207 893 T1884
Ingelsträde Höganäs kommun 251 44 571 T3508
Innertavle Umeå kommun 584 72 811 T8210
Insjön Leksands kommun 2 181 369 591 T6596
Inskogen Oxelösunds kommun 222 21 1 057 T0778
Irsta Västerås kommun 2 745 160 1 716 T6356
Johannesudd Vallentuna kommun 292 16 1 825 T0202
Johannishus Ronneby kommun 737 100 737 T2660
Johansfors Emmaboda kommun 431 139 310 T2272
Jokkmokk Jokkmokks kommun 2 759 275 1 003 T8628
Jonsered Partille kommun 902 110 820 T4432
Jonslund Essunga kommun 308 75 411 T5312
Jonstorp Höganäs kommun 2 088 194 1 076 T3512
Jordbro Haninge kommun 11 723 488 2 402 T0200
Jukkasjärvi Kiruna kommun 663 137 484 T8632
Jung Vara kommun 397 96 414 T5316
Jungfrusund Ekerö kommun 300 14 2 143 T0183
Junosuando Pajala kommun 288 142 203 T8636
Junsele Sollefteå kommun 780 226 345 T7512
Juoksengi Övertorneå kommun 291 151 193 T8640
Jäderfors Sandvikens kommun 314 61 515 T7140
Jälla Uppsala kommun 2 017 122 1 653 T0514
Jämjö Karlskrona kommun 2 691 317 849 T2664
Jämshög Olofströms kommun 1 629 255 639 T2668
Jämtön Luleå kommun 209 78 268 T8644
Järavallen Kävlinge kommun 258 30 860 T2950
Järbo Sandvikens kommun 1 760 244 721 T7148
Järlåsa Uppsala kommun 554 76 729 T0568
Järna Södertälje kommun 6 181 390 1 585 T0204
Järna Vansbro kommun 1 645 588 280 T6468
Järnforsen Hultsfreds kommun 459 140 328 T2276
Järpen Åre kommun 1 567 234 670 T7884
Järpås Lidköpings kommun 820 106 774 T5320
Järvsö Ljusdals kommun 1 519 345 440 T7152
Jättendal Nordanstigs kommun 259 110 236 T7154
Jävre Piteå kommun 593 167 355 T8648
Jönköping Jönköpings kommun 99 373 4 783 2 078 T1544
Jönåker Nyköpings kommun 648 85 762 T0780
Jörlanda Stenungsunds kommun 1 535 343 448 T4436
Jörn Skellefteå kommun 653 177 369 T8212
Jössefors Arvika kommun 726 127 572 T5700
Kagghamra Botkyrka kommun 295 86 343 T0458
Kalix Kalix kommun 8 395 895 938 T8656
Kalkudden Strängnäs kommun 278 181 154 T0782
Kallax Luleå kommun 488 170 287 T8658
Kallfors Södertälje kommun 1 444 142 1 017 T0444
Kallinge Ronneby kommun 4 911 523 939 T2672
Kalmar Kalmar kommun 41 110 1 998 2 058 T2280
Kalvsund Öckerö kommun 231 25 924 T4434
Kangos Pajala kommun 235 145 162 T8660
Karby Vallentuna kommun 839 55 1 526 T0208
Kareby och Ringby Kungälvs kommun 231 56 413 T4458
Karesuando Kiruna kommun 283 74 382 T8664
Karlholmsbruk Tierps kommun 1 258 284 443 T0572
Karlsborg Karlsborgs kommun 3 761 505 745 T5324
Karlshamn Karlshamns kommun 20 388 1 597 1 277 T2676
Karlskoga Karlskoga kommun 27 518 2 037 1 351 T6008
Karlskrona Karlskrona kommun 37 166 2 121 1 752 T2680
Karlstad Karlstads kommun 65 273 2 833 2 304 T5704
Karlsvik Luleå kommun 238 33 721 T8670
Kartlandet och Hagsätter Norrköpings kommun 208 72 289 T1352
Karups sommarby Sjöbo kommun 410 90 456 T2952
Kastlösa Mörbylånga kommun 206 103 200 T2284
Katrinedal Vänersborgs kommun 404 44 918 T4330
Katrineholm Katrineholms kommun 24 467 1 181 2 072 T0784
Kattarp Helsingborgs kommun 748 73 1 025 T3516
Kaxholmen Jönköpings kommun 1 751 163 1 074 T1548
Kebal Strömstads kommun 384 207 186 T4439
Kil Nacka kommun 1 024 91 1 125 T0212
Kil Kils kommun 7 773 795 978 T5708
Kilafors Bollnäs kommun 1 190 153 778 T7156
Killeberg Osby kommun 630 117 539 T2956
Kilsmo Örebro kommun 229 32 716 T6012
Kimstad Norrköpings kommun 1 627 176 924 T1128
Kinna Marks kommun 15 373 1 971 780 T4912
Kinnared Hylte kommun 337 91 370 T3996
Kinnarp Falköpings kommun 960 148 649 T5328
Kinnarumma Borås kommun 372 73 510 T4916
Kiruna Kiruna kommun 16 661 898 1 855 T8676
Kisa Kinda kommun 3 813 438 871 T1132
Kivik Simrishamns kommun 875 192 456 T2960
Kivinge Håbo kommun 202 55 367 T0690
Kjulaås Eskilstuna kommun 932 102 914 T0788
Klagstorp Trelleborgs kommun 596 106 562 T3528
Klapparvik och Källby Söderhamns kommun 209 71 294 T7390
Klevshult Vaggeryds kommun 293 65 451 T1552
Klingsta och Allsta Sundsvalls kommun 579 167 347 T7402
Klintehamn Region Gotland 1 560 291 536 T2520
Klippan Klippans kommun 8 886 547 1 625 T2964
Klippans bruk Klippans kommun 364 60 607 T2968
Klockestrand Kramfors kommun 301 85 354 T7516
Klockrike Motala kommun 253 41 617 T1136
Klutmark Skellefteå kommun 203 72 282 T8218
Klågerup Svedala kommun 2 241 117 1 915 T3532
Klädesholmen Tjörns kommun 322 30 1 073 T4440
Kläppa Kungsbacka kommun 737 147 501 T3998
Klässbol Arvika kommun 307 97 317 T5712
Klövedal Tjörns kommun 599 272 220 T4442
Klöverträsk Luleå kommun 246 64 384 T8680
Klövsjö Bergs kommun 343 337 102 T7886
Knislinge Östra Göinge kommun 3 303 294 1 124 T2972
Knivsta Knivsta kommun 8 280 423 1 957 T0576
Knutby Uppsala kommun 726 132 550 T0580
Knäred Laholms kommun 1 214 292 416 T4000
Kode Kungälvs kommun 1 660 164 1 012 T4444
Kolbäck Hallstahammars kommun 2 055 209 983 T6244
Kolsva Köpings kommun 2 430 223 1 090 T6248
Konga Tingsryds kommun 466 100 466 T1892
Kopparberg Ljusnarsbergs kommun 2 979 512 582 T6016
Kopparmora Värmdö kommun 2 265 737 307 T0214
Koppom Eda kommun 653 228 286 T5716
Korpilombolo Pajala kommun 518 111 467 T8688
Korsberga Vetlanda kommun 719 115 625 T1752
Korsberga Hjo kommun 214 54 396 T5332
Korsgården Falu kommun 922 176 524 T6458
Korsträsk Älvsbyns kommun 329 56 588 T8692
Kortebo Jönköpings kommun 926 112 827 T1554
Koskullskulle Gällivare kommun 1 203 134 898 T8694
Kosta Lessebo kommun 1 000 174 575 T1896
Kovikshamn Kungälvs kommun 502 210 239 T4446
Koviksudde och Skeviksstrand Värmdö kommun 322 92 350 T0370
Kovland Sundsvalls kommun 481 58 829 T7520
Kramfors Kramfors kommun 6 917 861 803 T7524
Kristdala Oskarshamns kommun 1 004 180 558 T2288
Kristevik och Sundsandvik Uddevalla kommun 404 145 279 T4632
Kristianstad Kristianstads kommun 41 300 2 159 1 913 T2980
Kristinehamn Kristinehamns kommun 18 730 1 456 1 286 T5720
Kristvallabrunn Nybro kommun 234 62 377 T2292
Krokek Norrköpings kommun 5 186 579 896 T1140
Krokom Krokoms kommun 1 891 161 1 175 T7888
Krägga Håbo kommun 622 126 494 T0584
Kränge Linköpings kommun 267 52 514 T1142
Kullaberg och Tvååker Varbergs kommun 215 63 341 T4230
Kullersta Eskilstuna kommun 453 258 176 T0786
Kulltorp Gnosjö kommun 368 70 526 T1556
Kullö Vaxholms kommun 1 016 46 2 209 T0222
Kumla Kumla kommun 17 161 1 128 1 521 T6020
Kummelnäs Nacka kommun 4 775 611 782 T0216
Kungsbacka Kungsbacka kommun 23 747 1 168 2 033 T4008
Kungsberga Ekerö kommun 901 253 356 T0218
Kungsgården Sandvikens kommun 788 168 469 T7168
Kungshamn Sotenäs kommun 3 489 363 961 T4448
Kungshult Eslövs kommun 397 47 845 T3540
Kungsängen Upplands-Bro kommun 12 057 475 2 538 T0220
Kungsäter Varbergs kommun 410 98 418 T4012
Kungsör Kungsörs kommun 5 898 436 1 353 T6256
Kungälv Kungälvs kommun 19 824 1 097 1 807 T4452
Kurland Trelleborgs kommun 608 40 1 520 T3538
Kurveröd Uddevalla kommun 1 405 67 2 097 T4454
Kusmark Skellefteå kommun 462 128 361 T8224
Kuttainen Kiruna kommun 219 56 391 T8704
Kvegerö Nyköpings kommun 221 210 105 T0794
Kvibille Halmstads kommun 955 100 955 T4016
Kvicksund Västerås kommun 2 182 462 472 T0792
Kvidinge Åstorps kommun 1 920 184 1 044 T2984
Kvillsfors Vetlanda kommun 496 95 522 T1560
Kvissleby Sundsvalls kommun 5 133 608 844 T7532
Kvista Upplands-Bro kommun 378 8 4 725 T0460
Kvänum Vara kommun 1 396 176 793 T5336
Kvärlöv Landskrona kommun 245 46 533 T3542
Kyrkeby och Nereby Kungälvs kommun 365 128 285 T4376
Kyrkesund Tjörns kommun 519 556 93 T4460
Kyrkheddinge Staffanstorps kommun 259 51 508 T3543
Kyrkhult Olofströms kommun 954 166 575 T2684
Kyrksten Storfors kommun 260 32 813 T5722
Kåge Skellefteå kommun 2 236 272 822 T8228
Kågeröd Svalövs kommun 1 570 180 872 T3544
Kåhög Partille kommun 890 54 1 648 T4464
Kållekärr Tjörns kommun 737 77 957 T4468
Kånna Ljungby kommun 327 47 696 T1900
Kårsta Vallentuna kommun 516 80 645 T0224
Kälarne Bräcke kommun 399 137 291 T7896
Källby Götene kommun 1 784 223 800 T5340
Källhagen Gävle kommun 491 179 274 T7170
Källö-Knippla Öckerö kommun 290 34 853 T4476
Kärda Värnamo kommun 333 45 740 T1564
Kärna Kungälvs kommun 1 145 118 970 T4480
Kärsta Västerås kommun 261 29 900 T6266
Kättilsmåla Karlskrona kommun 238 62 384 T2686
Kättilstorp Falköpings kommun 230 53 434 T5344
Kävlinge Kävlinge kommun 9 796 486 2 016 T3552
Köinge Falkenbergs kommun 232 49 474 T4020
Köping Köpings kommun 18 804 1 007 1 867 T6268
Köpingebro Ystads kommun 1 247 115 1 084 T3556
Köpmanholmen Örnsköldsviks kommun 1 174 250 470 T7540
Lagan Ljungby kommun 1 662 242 687 T1904
Laggarsvik och Linanäs Österåkers kommun 308 388 79 T0270
Laholm Laholms kommun 6 982 543 1 286 T4028
Lammhult Växjö kommun 1 824 190 960 T1908
Landeryd Hylte kommun 375 85 441 T4032
Landfjärden Nynäshamns kommun 284 129 220 T0226
Landsbro Vetlanda kommun 1 530 211 725 T1568
Landskrona Landskrona kommun 33 308 1 295 2 572 T3560
Landvetter Härryda kommun 9 187 887 1 036 T4484
Lanesund och Överby Uddevalla kommun 549 95 578 T4482
Lanna Värnamo kommun 368 101 364 T1572
Larv Vara kommun 244 82 298 T5346
Latorpsbruk Örebro kommun 757 125 606 T6032
Laxvik Halmstads kommun 487 65 749 T4034
Laxå Laxå kommun 3 167 424 747 T6036
Lekeryd Jönköpings kommun 788 78 1 010 T1576
Leksand Leksands kommun 6 418 942 681 T6608
Lenhovda Uppvidinge kommun 1 795 238 754 T1912
Lerbäckshult Ängelholms kommun 620 154 403 T2986
Lerdala Skövde kommun 550 141 390 T5348
Lerum Lerums kommun 28 282 2 495 1 134 T4920
Lesjöfors Filipstads kommun 774 176 440 T5732
Lessebo Lessebo kommun 3 034 340 892 T1916
Liatorp Älmhults kommun 556 88 632 T1920
Lidatorp och Klövsta Nynäshamns kommun 392 41 956 T0254
Liden Sundsvalls kommun 301 86 350 T7548
Lidhult Ljungby kommun 704 132 533 T1924
Lidingö Lidingö kommun 44 232 1 680 2 633 T0228
Lidköping Lidköpings kommun 23 467 1 286 1 825 T5352
Lidköping norra Lidköpings kommun 4 208 409 1 029 T4486
Lilla Edet Lilla Edets kommun 3 894 311 1 252 T4924
Lilla Edet västra Lilla Edets kommun 1 614 140 1 153 T4490
Lilla Harrie Kävlinge kommun 378 48 788 T3568
Lilla Stenby Ekerö kommun 263 84 313 T0230
Lilla Tjärby Laholms kommun 963 95 1 014 T4036
Lillhaga Ljusdals kommun 402 75 536 T7178
Lillhärdal Härjedalens kommun 357 228 157 T7904
Lillkyrka Enköpings kommun 298 43 693 T0588
Lillpite Piteå kommun 391 133 294 T8720
Lima Malung-Sälens kommun 212 72 294 T6612
Limedsforsen Malung-Sälens kommun 368 258 143 T6616
Limmared Tranemo kommun 1 512 146 1 036 T4928
Linderöd Kristianstads kommun 495 107 463 T2988
Lindesberg Lindesbergs kommun 9 756 820 1 190 T6040
Lindholmen Vallentuna kommun 1 227 128 959 T0232
Lindsdal Kalmar kommun 5 958 406 1 468 T2300
Lindö Norrköpings kommun 5 154 314 1 641 T1144
Lingbo Ockelbo kommun 438 268 163 T7180
Linghed Falu kommun 563 189 298 T6620
Linghem Linköpings kommun 3 161 192 1 646 T1148
Linköping Linköpings kommun 114 582 3 841 2 983 T1152
Linneryd Tingsryds kommun 463 127 365 T1932
Listerby Ronneby kommun 1 042 213 489 T2688
Lit Östersunds kommun 1 168 130 899 T7908
Ljung och Annelund Herrljunga kommun 1 205 180 669 T4712
Ljunga Norrköpings kommun 745 95 784 T1156
Ljungaviken Sölvesborgs kommun 339 17 1 994 T2778
Ljungby Ljungby kommun 16 094 1 238 1 300 T1936
Ljungbyhed Klippans kommun 2 177 357 610 T2992
Ljungbyholm Kalmar kommun 1 809 210 861 T2304
Ljungsarp Tranemo kommun 211 47 449 T4936
Ljungsbro Linköpings kommun 6 782 450 1 507 T1160
Ljungskile Uddevalla kommun 4 024 401 1 004 T4492
Ljusdal Ljusdals kommun 7 295 729 1 001 T7184
Ljusfallshammar Finspångs kommun 326 72 453 T1164
Ljusne Söderhamns kommun 2 008 326 616 T7188
Loftahammar Västerviks kommun 419 134 313 T2308
Lomma Lomma kommun 13 654 593 2 303 T3576
Los Ljusdals kommun 335 158 212 T7192
Lotorp Finspångs kommun 661 98 675 T1168
Lottefors Bollnäs kommun 350 98 357 T7196
Lucksta Sundsvalls kommun 590 156 378 T7560
Luddingsbo Söderköpings kommun 235 59 398 T1162
Ludvika Ludvika kommun 15 753 1 117 1 410 T6624
Lugnet och Skälsmara Värmdö kommun 709 292 243 T0314
Lugnvik Kramfors kommun 289 116 249 T7564
Lugnås Mariestads kommun 612 110 556 T5356
Luleå Luleå kommun 48 749 2 856 1 707 T8724
Lund Lunds kommun 93 577 2 652 3 529 T3584
Lund Gävle kommun 467 120 389 T7198
Lundby Kungälvs kommun 268 63 425 T4494
Lundby och Malm Norrköpings kommun 224 40 560 T1354
Lunde Kramfors kommun 348 129 270 T7568
Lundsbrunn Götene kommun 887 129 688 T5360
Lunnarp Tomelilla kommun 336 57 590 T2996
Lunne Östersunds kommun 275 128 215 T7906
Lurudden Ekerö kommun 228 57 400 T0246
Lustigkulla och Gröndal Hallstahammars kommun 480 63 762 T6226
Lycksele Lycksele kommun 8 605 772 1 115 T8232
Lycksta Västerås kommun 257 35 734 T6262
Lyrestad Mariestads kommun 502 70 717 T5364
Lysekil Lysekils kommun 7 869 479 1 643 T4496
Lysvik Sunne kommun 337 88 383 T5744
Långared Alingsås kommun 282 121 233 T4502
Långasand och Ugglarp Falkenbergs kommun 401 267 150 T4048
Långasjö Emmaboda kommun 363 82 443 T2312
Långsele Sollefteå kommun 1 601 244 656 T7572
Långshyttan Hedemora kommun 1 470 278 529 T6632
Långvik Värmdö kommun 1 237 301 411 T0234
Långviksmon Örnsköldsviks kommun 210 58 362 T7576
Långås Falkenbergs kommun 600 75 800 T4040
Läby Uppsala kommun 224 35 640 T0590
Läckeby Kalmar kommun 943 124 761 T2316
Länghem Tranemo kommun 1 129 143 790 T4940
Länna Uppsala kommun 680 104 654 T0592
Läppe Vingåkers kommun 249 139 179 T0808
Lärbro Region Gotland 439 76 578 T2528
Löberöd Eslövs kommun 1 246 140 890 T3588
Löddeköpinge Kävlinge kommun 6 728 409 1 645 T3592
Löderup Ystads kommun 654 86 761 T3596
Lödöse Lilla Edets kommun 1 882 189 996 T4944
Lögdeå Nordmalings kommun 557 180 309 T8236
Lönsboda Osby kommun 1 983 267 743 T3000
Lörby Sölvesborgs kommun 269 88 306 T2692
Löttorp Borgholms kommun 577 433 133 T2324
Lövestad Sjöbo kommun 668 107 624 T3600
Lövstalöt Uppsala kommun 1 458 94 1 551 T0596
Lövånger Skellefteå kommun 801 139 576 T8240
Löwenströmska lasarettet Upplands Väsby kommun 610 68 897 T0236
Madängsholm Tidaholms kommun 417 65 642 T5368
Magra Alingsås kommun 210 62 339 T4530
Mala Hässleholms kommun 225 81 278 T3008
Malmberget Gällivare kommun 1 065 164 649 T8732
Malmberget östra Gällivare kommun 471 91 518 T8730
Malmbäck Nässjö kommun 1 131 188 602 T1584
Malmen Västerås kommun 898 82 1 095 T6270
Malmköping Flens kommun 2 202 142 1 551 T0796
Malmslätt Linköpings kommun 4 970 273 1 821 T1172
Malmö Malmö kommun 321 845 7 705 4 177 T3604
Malmön Sotenäs kommun 255 105 243 T4500
Malsta Norrtälje kommun 199 56 355 T0462
Malung Malung-Sälens kommun 4 994 1 045 478 T6636
Malungsfors Malung-Sälens kommun 573 276 208 T6640
Malå Malå kommun 2 023 251 806 T8244
Mantorp Mjölby kommun 3 948 349 1 131 T1176
Marbystrand Norrköpings kommun 272 64 425 T1178
Marbäck Ulricehamns kommun 514 70 734 T4948
Margretetorp Ängelholms kommun 248 70 354 T3010
Mariannelund Eksjö kommun 1 598 225 710 T1588
Marieby Östersunds kommun 463 203 228 T7910
Mariefred Strängnäs kommun 4 269 300 1 423 T0800
Marieholm Eslövs kommun 1 689 142 1 189 T3608
Marielund Uppsala kommun 301 129 233 T0598
Marielund Strängnäs kommun 841 41 2 051 T0798
Mariestad Mariestads kommun 16 611 1 176 1 413 T5372
Markaryd Markaryds kommun 5 059 697 726 T1940
Marma Älvkarleby kommun 327 51 641 T0600
Marmaskogen Söderhamns kommun 1 242 192 647 T7212
Marmaverken Söderhamns kommun 344 75 459 T7208
Marmorbyn Vingåkers kommun 378 55 687 T0802
Marstrand Kungälvs kommun 361 33 1 094 T4504
Matfors Sundsvalls kommun 3 400 471 722 T7580
Medle Skellefteå kommun 548 157 349 T8248
Medåker Arboga kommun 198 51 388 T6272
Mehedeby Tierps kommun 423 64 661 T0604
Mellansel Örnsköldsviks kommun 755 191 395 T7584
Mellbystrand Laholms kommun 4 133 847 488 T4044
Mellerud Melleruds kommun 4 028 321 1 255 T4952
Mellösa Flens kommun 548 100 548 T0804
Merlänna Strängnäs kommun 406 52 781 T0806
Mjällby Sölvesborgs kommun 1 345 227 593 T2696
Mjällom Kramfors kommun 213 109 195 T7588
Mjöbäck Svenljunga kommun 306 77 397 T4956
Mjöhult Höganäs kommun 329 43 765 T3612
Mjölby Mjölby kommun 13 914 885 1 572 T1180
Mjönäs Hagfors kommun 242 121 200 T5752
Mockfjärd Gagnefs kommun 2 011 388 518 T6644
Mogata Söderköpings kommun 303 45 673 T1184
Mohed Söderhamns kommun 499 185 270 T7214
Moheda Alvesta kommun 1 899 255 745 T1944
Moholm Töreboda kommun 633 102 621 T5376
Moliden Örnsköldsviks kommun 290 66 439 T7592
Molkom Karlstads kommun 1 856 252 737 T5756
Mollösund Orusts kommun 212 122 174 T4508
Mora Mora kommun 12 858 1 719 748 T6648
Morgongåva Heby kommun 1 491 149 1 001 T6276
Morup Falkenbergs kommun 335 87 385 T4052
Motala Motala kommun 31 400 2 028 1 548 T1188
Mullhyttan Lekebergs kommun 518 141 367 T6056
Mullsjö Mullsjö kommun 5 710 540 1 057 T5380
Munga Västerås kommun 288 100 288 T6278
Munka-Ljungby Ängelholms kommun 3 414 302 1 131 T3012
Munkedal Munkedals kommun 4 157 565 736 T4512
Munkfors Munkfors kommun 2 919 609 479 T5760
Munktorp Köpings kommun 429 52 825 T6280
Muskö Haninge kommun 258 68 379 T0238
Myckle Skellefteå kommun 435 109 399 T8252
Myresjö Vetlanda kommun 708 115 616 T1600
Myrviken Bergs kommun 296 92 322 T7912
Målerås Nybro kommun 197 78 253 T2332
Målilla Hultsfreds kommun 1 402 323 434 T2336
Målsta Östersunds kommun 346 122 284 T7914
Månkarbo Tierps kommun 663 102 650 T0608
Måttsund Luleå kommun 671 155 433 T8752
Märsta Sigtuna kommun 29 433 670 4 393 T0240
Märsön Enköpings kommun 217 180 121 T0692
Möklinta Sala kommun 312 87 359 T6284
Mölle Höganäs kommun 605 86 704 T3616
Mölltorp Karlsborgs kommun 1 084 148 732 T5384
Mölnbo Södertälje kommun 1 046 150 697 T0244
Mölnlycke Härryda kommun 18 339 1 159 1 582 T4520
Mönsterås Mönsterås kommun 5 252 500 1 050 T2340
Mörarp Helsingborgs kommun 1 940 127 1 528 T3620
Mörbylånga Mörbylånga kommun 1 855 232 800 T2344
Mörlunda Hultsfreds kommun 836 233 359 T2348
Mörrum Karlshamns kommun 4 008 464 864 T2700
Mörsil Åre kommun 817 133 614 T7916
Naglarby Säters kommun 359 81 443 T6494
Nedansjö Sundsvalls kommun 275 87 316 T7596
Nedre Gärdsjö Rättviks kommun 383 192 200 T6660
Nibble Södertälje kommun 235 48 490 T0344
Nikkala Haparanda kommun 415 116 358 T8768
Nissafors Gnosjö kommun 304 50 608 T1604
Nitta Ulricehamns kommun 375 51 735 T4968
Nittorp Tranemo kommun 201 35 574 T4970
Njurundabommen Sundsvalls kommun 2 830 335 845 T7600
Njutånger Hudiksvalls kommun 833 167 499 T7216
Nolsjö Österåkers kommun 582 279 209 T0334
Nolvik Göteborgs kommun 1 447 187 774 T4522
Nora Nora kommun 6 720 605 1 111 T6060
Norberg Norbergs kommun 4 439 677 656 T6292
Nordanå Staffanstorps kommun 274 40 685 T3840
Nordanö Avesta kommun 440 47 936 T6664
Nordingrå Kramfors kommun 257 64 402 T7604
Nordkroken Vänersborgs kommun 447 72 621 T4974
Nordmaling Nordmalings kommun 2 712 298 910 T8256
Nordvära och Källstorp Varbergs kommun 259 120 216 T4024
Nordöstra Göteborg Göteborgs kommun 47 503 1 085 4 378 T4364
Norje Sölvesborgs kommun 813 291 279 T2708
Norr Amsberg Borlänge kommun 244 69 354 T6666
Norra Bro Örebro kommun 891 148 602 T6064
Norra Ingaröstrand Värmdö kommun 850 456 186 T0198
Norra Lagnö Värmdö kommun 349 94 371 T0250
Norra Muskö Haninge kommun 219 466 47 T0258
Norra Riksten Botkyrka kommun 2 862 60 4 770 T0282
Norra Rörum Höörs kommun 225 47 479 T3622
Norra Vindö Värmdö kommun 248 496 50 T0440
Norra Visby Region Gotland 653 151 433 T2506
Norraby Tranås kommun 248 34 729 T1758
Norrbo och Västansjö Ludvika kommun 257 185 139 T6842
Norrfjärden Piteå kommun 1 570 250 628 T8776
Norr-Hede Härjedalens kommun 221 82 270 T7920
Norrhult-Klavreström Uppvidinge kommun 1 258 279 451 T1948
Norrköping Norrköpings kommun 97 979 3 689 2 656 T1192
Norrmjöle Umeå kommun 212 152 140 T8260
Norrsundet Gävle kommun 948 256 370 T7228
Norrtälje Norrtälje kommun 21 615 1 036 2 086 T0252
Norsholm Norrköpings kommun 563 56 1 005 T1196
Norsjö Norsjö kommun 2 012 252 798 T8268
Nossebro Essunga kommun 1 966 187 1 051 T5388
Nusnäs Mora kommun 783 305 257 T6672
Nya Långenäs Härryda kommun 344 33 1 042 T4526
Nyborg Kalix kommun 807 189 427 T8928
Nybro Nybro kommun 13 532 1 089 1 243 T2352
Nybrostrand Ystads kommun 1 210 141 858 T3632
Nye Vetlanda kommun 196 57 344 T1606
Nyehusen Kristianstads kommun 295 265 111 T3018
Nygård Lilla Edets kommun 488 100 488 T4978
Nygårds hagar Nykvarns kommun 218 23 948 T0262
Nyhagen och Översättra Österåkers kommun 656 76 863 T0306
Nyhammar Ludvika kommun 1 030 245 420 T6676
Nykil Linköpings kommun 392 50 784 T1200
Nykroppa Filipstads kommun 772 188 411 T5772
Nykvarn Nykvarns kommun 7 727 572 1 351 T0260
Nykyrka Motala kommun 392 56 700 T1204
Nyköping Nyköpings kommun 33 546 1 514 2 216 T0812
Nyland Kramfors kommun 839 183 459 T7616
Nymölla Bromölla kommun 267 137 195 T3020
Nynäshamn Nynäshamns kommun 15 066 723 2 084 T0264
Nysättra Norrtälje kommun 281 139 202 T0346
Nälden Krokoms kommun 996 130 766 T7932
Näs Hallstahammars kommun 1 017 127 801 T6225
Näsbyn Hudiksvalls kommun 212 97 219 T7392
Nässjö Nässjö kommun 18 417 1 150 1 602 T1608
Näsum Bromölla kommun 1 348 266 507 T3024
Näsviken Hudiksvalls kommun 976 183 533 T7232
Näsviken Strömsunds kommun 219 82 267 T7934
Näsåker Sollefteå kommun 515 138 373 T7620
Nättraby Karlskrona kommun 3 270 343 953 T2712
Nävekvarn Nyköpings kommun 758 114 665 T0816
Nävragöl Karlskrona kommun 218 43 507 T2716
Nöbbele Växjö kommun 256 53 483 T1952
Nödinge-Nol Ale kommun 11 467 863 1 329 T4976
Obbola Umeå kommun 2 180 230 948 T8280
Ockelbo Ockelbo kommun 2 953 461 641 T7236
Odensbacken Örebro kommun 1 335 158 845 T6076
Odensberg Falköpings kommun 278 44 632 T5392
Oknö Mönsterås kommun 383 143 268 T2354
Oleby Torsby kommun 345 125 276 T5780
Olofsbo Falkenbergs kommun 229 144 159 T4232
Olofstorp Göteborgs kommun 4 108 332 1 237 T4528
Olofström Olofströms kommun 7 795 675 1 155 T2720
Olsfors Bollebygds kommun 624 71 879 T4984
Olshammar Askersunds kommun 246 85 289 T6080
Onsala Kungsbacka kommun 12 446 1 345 925 T4054
Onslunda Tomelilla kommun 494 58 852 T3028
Ormaryd Nässjö kommun 210 63 333 T1614
Ornäs Borlänge kommun 1 090 123 886 T6692
Orrefors Nybro kommun 808 129 626 T2356
Orrhammar Flens kommun 246 110 224 T0822
Orrviken Östersunds kommun 313 66 474 T7938
Orsa Orsa kommun 5 837 1 655 353 T6696
Osby Osby kommun 7 743 939 825 T3032
Osbyholm Hörby kommun 316 44 718 T3636
Oskar-Fredriksborg Vaxholms kommun 1 375 182 756 T0268
Oskarshamn Oskarshamns kommun 18 785 1 485 1 265 T2360
Oskarström Halmstads kommun 4 222 343 1 231 T4056
Ostvik Skellefteå kommun 528 140 377 T8284
Otterbäcken Gullspångs kommun 651 118 552 T5396
Oxelösund Oxelösunds kommun 11 405 1 128 1 011 T0820
Oxhalsö Norrtälje kommun 222 350 63 T0464
Oxie Malmö kommun 13 302 560 2 375 T3640
Oxnö och Svärdsö Nynäshamns kommun 325 385 84 T0386
Pajala Pajala kommun 2 047 309 663 T8780
Parksidan Ekerö kommun 952 57 1 670 T0182
Pauliström Vetlanda kommun 226 60 377 T1620
Persberg Filipstads kommun 217 45 482 T5784
Pershagen Södertälje kommun 2 223 106 2 097 T0272
Perstorp Perstorps kommun 6 107 576 1 060 T3036
Persön Luleå kommun 221 63 351 T8788
Pilgrimstad Bräcke kommun 385 80 481 T7944
Piperskärr Västerviks kommun 651 102 638 T2364
Piteå Piteå kommun 23 417 2 298 1 019 T8792
Porjus Jokkmokks kommun 261 46 567 T8796
Prästängen Arvika kommun 489 28 1 746 T5786
Pukavik Sölvesborgs kommun 332 117 284 T2724
Påarp Helsingborgs kommun 5 840 397 1 471 T3644
Pålsboda Hallsbergs kommun 1 663 157 1 059 T6088
Påläng Kalix kommun 220 74 297 T8804
Påryd Kalmar kommun 685 125 548 T2368
Påskallavik Oskarshamns kommun 1 052 117 899 T2372
Rabbalshede Tanums kommun 283 73 388 T4532
Ramdala Karlskrona kommun 281 76 370 T2728
Ramnäs Surahammars kommun 1 245 117 1 064 T6296
Ramsberg Lindesbergs kommun 207 112 185 T6092
Ramsele Sollefteå kommun 820 216 380 T7628
Ramstalund Uppsala kommun 356 31 1 148 T0606
Ramvik Härnösands kommun 426 71 600 T7632
Ransta Sala kommun 869 110 790 T6300
Rappestad Linköpings kommun 252 42 600 T1212
Reftele Gislaveds kommun 1 345 186 723 T1624
Rejmyre Finspångs kommun 888 126 705 T1216
Rengsjö Bollnäs kommun 245 57 430 T7252
Repbäcken Borlänge kommun 238 87 274 T6704
Resarö Vaxholms kommun 3 260 349 934 T0276
Revingeby Lunds kommun 529 66 802 T3648
Riala Norrtälje kommun 373 130 287 T0278
Riddarhyttan Skinnskattebergs kommun 303 75 404 T6304
Rimbo Norrtälje kommun 5 221 348 1 500 T0280
Rimforsa Kinda kommun 2 311 278 831 T1220
Ringarum Valdemarsviks kommun 621 122 509 T1224
Rinkaby Kristianstads kommun 759 126 602 T3040
Rinkabyholm Kalmar kommun 1 659 132 1 257 T2376
Risby Kungälvs kommun 243 78 312 T4536
Risögrund Kalix kommun 591 85 695 T8812
Robertsfors Robertsfors kommun 2 014 214 941 T8292
Robertsholm Hofors kommun 398 51 780 T7254
Rockhammar Lindesbergs kommun 271 74 366 T6096
Rockneby Kalmar kommun 960 176 546 T2380
Roknäs Piteå kommun 1 259 320 393 T8816
Rolfstorp Varbergs kommun 582 86 677 T4060
Roma Region Gotland 1 179 231 510 T2532
Romme Borlänge kommun 1 706 446 383 T6706
Ronneby Ronneby kommun 13 000 820 1 585 T2732
Ronnebyhamn Ronneby kommun 727 195 373 T2734
Rosenfors Hultsfreds kommun 294 72 408 T2384
Rosenlund Tranemo kommun 305 38 803 T4988
Rosersberg Sigtuna kommun 1 857 312 595 T0284
Rossö Strömstads kommun 220 153 144 T5544
Rossön Strömsunds kommun 329 186 177 T7948
Rosvik Piteå kommun 1 892 307 616 T8824
Rot Älvdalens kommun 714 270 264 T6708
Roteberg Ovanåkers kommun 384 86 447 T7256
Rottne Växjö kommun 2 417 198 1 221 T1956
Rottneros Sunne kommun 412 120 343 T5788
Rud Hammarö kommun 469 158 297 T5790
Ruda Högsby kommun 683 128 534 T2388
Rundvik Nordmalings kommun 800 171 468 T8296
Runemo Ovanåkers kommun 258 79 327 T7258
Runtuna Nyköpings kommun 189 35 540 T0828
Rusksele Lycksele kommun 214 69 310 T8300
Rutvik Luleå kommun 881 96 918 T8828
Rya Härryda kommun 390 93 419 T4542
Ryd Jönköpings kommun 214 59 363 T1628
Ryd Tingsryds kommun 1 445 227 637 T1960
Rydaholm Värnamo kommun 1 627 168 969 T1632
Rydal Marks kommun 432 69 626 T4992
Rydbo Österåkers kommun 597 42 1 421 T0292
Rydboholm Borås kommun 1 006 116 867 T4996
Rydebäck Helsingborgs kommun 6 428 310 2 074 T3652
Rydsgård Skurups kommun 1 401 155 904 T3656
Rydsnäs Ydre kommun 280 86 326 T1228
Rydöbruk Hylte kommun 387 83 466 T4068
Rynge och Vallösa Ystads kommun 222 117 190 T3138
Ryssby Ljungby kommun 783 158 496 T1964
Råby Håbo kommun 975 136 717 T0618
Råda Hagfors kommun 449 105 428 T5792
Råneå Luleå kommun 2 018 242 834 T8832
Rångedala Borås kommun 418 111 377 T5000
Rånnaväg Ulricehamns kommun 329 51 645 T5004
Rånäs Norrtälje kommun 421 48 877 T0294
Rälla Borgholms kommun 429 101 425 T2266
Ränneslöv Laholms kommun 441 87 507 T4072
Rätan Bergs kommun 198 85 233 T7924
Rättarboda Upplands-Bro kommun 351 47 747 T0286
Rättvik Rättviks kommun 5 280 1 234 428 T6716
Rävemåla Tingsryds kommun 301 80 376 T1968
Rävlanda Härryda kommun 1 554 164 948 T4544
Röbäck Umeå kommun 2 513 200 1 257 T8304
Röda holme Kungsbacka kommun 674 201 335 T3898
Rödeby Karlskrona kommun 3 526 375 940 T2736
Rödån Habo kommun 270 121 223 T1534
Röke Hässleholms kommun 196 79 248 T3044
Rönneshytta Askersunds kommun 201 50 402 T6104
Rönnäng Tjörns kommun 1 609 252 639 T4548
Rörtången och Ödsmåls mosse Kungälvs kommun 447 129 347 T4652
Rörvik Sävsjö kommun 574 119 482 T1636
Rörö Öckerö kommun 240 58 414 T4552
Röstånga Svalövs kommun 946 137 691 T3660
Sala Sala kommun 13 605 1 038 1 311 T6312
Salbohed Sala kommun 239 72 332 T6316
Saleby Lidköpings kommun 216 50 432 T5404
Saltsjöbaden Nacka kommun 9 501 523 1 817 T0296
Sandared Borås kommun 3 392 285 1 190 T5010
Sandarne Söderhamns kommun 1 654 301 550 T7268
Sandhem Mullsjö kommun 664 109 609 T5408
Sandhult Borås kommun 585 63 929 T5012
Sandskogen Kävlinge kommun 725 73 993 T3662
Sandslån Kramfors kommun 333 150 222 T7636
Sandviken Södertälje kommun 425 151 282 T0310
Sandviken Sandvikens kommun 25 344 1 714 1 479 T7272
Sangis Kalix kommun 528 185 285 T8836
Sankt Olof Simrishamns kommun 684 115 595 T3048
Saxdalen Ludvika kommun 670 217 309 T6720
Saxnäs Mörbylånga kommun 475 133 357 T2396
Saxtorpsskogen Landskrona kommun 1 241 202 614 T3718
Segersta Bollnäs kommun 248 98 253 T7276
Segersäng Nynäshamns kommun 762 83 918 T0330
Segmon Grums kommun 417 87 479 T5796
Selja Mora kommun 548 144 381 T6724
Selånger Sundsvalls kommun 337 114 296 T7642
Sennan Halmstads kommun 381 69 552 T4076
Seskarö Haparanda kommun 378 108 350 T8840
Sexdrega Svenljunga kommun 814 123 662 T5016
Sibbhult Östra Göinge kommun 1 492 158 944 T3052
Sibble Botkyrka kommun 341 95 359 T0298
Sibo Bollnäs kommun 266 129 206 T7280
Sidensjö Örnsköldsviks kommun 374 128 292 T7644
Sifferbo Gagnefs kommun 411 79 520 T6728
Signehög och Norrmannebo Kungälvs kommun 245 96 255 T4558
Sigtuna Sigtuna kommun 9 508 547 1 738 T0300
Siljansnäs Leksands kommun 1 284 467 275 T6732
Silverdalen Hultsfreds kommun 690 125 552 T2400
Simlångsdalen Halmstads kommun 658 108 609 T4080
Simonstorp Norrköpings kommun 255 45 567 T1232
Simrishamn Simrishamns kommun 6 883 481 1 431 T3060
Sjuhalla Karlskrona kommun 235 66 356 T2742
Sjulsmark Piteå kommun 333 73 456 T8846
Sjunnen Vetlanda kommun 401 52 771 T1644
Sjunnerup Höörs kommun 302 147 205 T3064
Sjuntorp Trollhättans kommun 2 148 280 767 T5020
Själsö Region Gotland 412 222 186 T2538
Sjöbo Sjöbo kommun 8 364 765 1 093 T3664
Sjögestad Linköpings kommun 273 32 853 T1236
Sjömarken och Viared Borås kommun 3 860 692 558 T5008
Sjörröd Hässleholms kommun 1 376 183 752 T3062
Sjösa Nyköpings kommun 475 63 754 T0832
Sjöskogen och Strand Uddevalla kommun 469 164 286 T4626
Sjötorp Mariestads kommun 429 92 466 T5412
Sjövik Lerums kommun 1 086 97 1 120 T5032
Skanör med Falsterbo Vellinge kommun 7 502 586 1 280 T3672
Skara Skara kommun 11 664 834 1 399 T5420
Skarpö Vaxholms kommun 266 104 256 T0446
Skattkärr Karlstads kommun 1 954 169 1 156 T5800
Skattungbyn Orsa kommun 336 226 149 T6736
Skavkulla och Skillingenäs Karlskrona kommun 887 176 504 T2738
Skebobruk Norrtälje kommun 217 92 236 T0308
Skebokvarn Flens kommun 200 66 303 T0836
Skeda udde Linköpings kommun 394 37 1 065 T1238
Skedala Halmstads kommun 370 50 740 T4084
Skede Vetlanda kommun 285 87 328 T1648
Skedvi kyrkby Säters kommun 423 79 535 T6764
Skee Strömstads kommun 784 88 891 T4556
Skegrie Trelleborgs kommun 1 323 101 1 310 T3676
Skelleftehamn Skellefteå kommun 3 270 298 1 097 T8308
Skellefteå Skellefteå kommun 36 142 2 460 1 469 T8312
Skepplanda Ale kommun 1 808 153 1 182 T5036
Skeppshult Gislaveds kommun 380 93 409 T1652
Skeppsvik Nyköpings kommun 224 143 157 T0838
Skiftinge Eskilstuna kommun 5 173 199 2 600 T0842
Skillingaryd Vaggeryds kommun 4 251 394 1 079 T1656
Skillinge Simrishamns kommun 944 231 409 T3072
Skinnskatteberg Skinnskattebergs kommun 2 283 270 846 T6320
Skivarp Skurups kommun 1 333 153 871 T3680
Skoby Östhammars kommun 239 60 398 T0614
Skoghall Hammarö kommun 14 447 1 199 1 205 T5804
Skogsby Mörbylånga kommun 955 264 362 T2404
Skottorp Laholms kommun 561 90 623 T4092
Skruv Lessebo kommun 560 120 467 T1976
Skultorp Skövde kommun 3 847 306 1 257 T5424
Skultuna Västerås kommun 3 381 196 1 725 T6324
Skumparp Malmö kommun 250 23 1 087 T3682
Skurup Skurups kommun 8 525 587 1 452 T3684
Skutskär Älvkarleby kommun 7 167 971 738 T0616
Skyttorp Uppsala kommun 620 88 705 T0620
Skålö Vansbro kommun 293 230 127 T6738
Skånes-Fagerhult Örkelljunga kommun 948 226 420 T3080
Skåne-Tranås Tomelilla kommun 235 67 351 T3074
Skåpafors Bengtsfors kommun 316 101 313 T5040
Skåre Karlstads kommun 5 483 419 1 309 T5808
Skällinge Varbergs kommun 646 75 861 T4100
Skällåkra och Lingome Varbergs kommun 239 190 126 T4234
Skänninge Mjölby kommun 3 372 306 1 102 T1244
Skärblacka Norrköpings kommun 4 001 418 957 T1248
Skärhamn Tjörns kommun 3 620 513 706 T4560
Skärplinge Tierps kommun 750 110 682 T0624
Skärstad Jönköpings kommun 468 48 975 T1660
Sköldinge Katrineholms kommun 588 93 632 T0844
Sköllersta Hallsbergs kommun 1 096 171 641 T6112
Skölsta Uppsala kommun 535 55 973 T0622
Skövde Skövde kommun 39 210 2 312 1 696 T5428
Slaka Linköpings kommun 562 114 493 T1252
Slite Region Gotland 992 149 666 T2536
Slite norra Region Gotland 527 72 732 T2564
Slottsbron Grums kommun 1 080 142 761 T5810
Slottsskogen Håbo kommun 1 609 166 969 T0626
Slädaviken och Åssjön Sundsvalls kommun 216 110 196 T7758
Slätthult Lerums kommun 233 64 364 T4582
Slöinge Falkenbergs kommun 1 074 131 820 T4104
Smedby Kalmar kommun 3 658 242 1 512 T2408
Smedjebacken Smedjebackens kommun 5 331 826 645 T6744
Smedseröd Uddevalla kommun 315 31 1 016 T4586
Smedstorp Tomelilla kommun 375 87 431 T3084
Smygehamn Trelleborgs kommun 1 277 131 975 T3688
Smålandsstenar Gislaveds kommun 4 637 527 880 T1664
Smögen Sotenäs kommun 1 307 115 1 137 T4564
Snogeröd Höörs kommun 226 35 646 T3690
Snöveltorp Söderköpings kommun 469 80 586 T1170
Solberga Österåkers kommun 540 143 378 T0302
Solberga Nässjö kommun 384 76 505 T1668
Solberga och Ålem Mönsterås kommun 190 63 302 T2490
Sollebrunn Alingsås kommun 1 526 192 795 T5044
Sollefteå Sollefteå kommun 8 643 985 878 T7660
Sollerön Mora kommun 903 272 332 T6748
Solvarbo Säters kommun 313 71 441 T6752
Sommen Tranås kommun 774 112 691 T1672
Sonstorp Finspångs kommun 451 74 610 T1256
Sorsele Sorsele kommun 1 134 191 594 T8316
Sorunda Nynäshamns kommun 1 328 139 955 T0320
Sparreholm Flens kommun 725 114 636 T0848
Spekeröd Stenungsunds kommun 215 96 224 T4618
Spillersboda Norrtälje kommun 489 407 120 T0322
Spjutsbygd Karlskrona kommun 396 63 629 T2744
Spjutstorp Tomelilla kommun 201 40 503 T3088
Spjälkö och Saxemara Ronneby kommun 473 210 225 T2746
Spångsholm Mjölby kommun 232 23 1 009 T1260
Spånlöt Österåkers kommun 478 23 2 078 T0448
Staffanstorp Staffanstorps kommun 16 124 864 1 866 T3696
Stallarholmen Strängnäs kommun 1 788 208 860 T0852
Stare Strömstads kommun 198 40 495 T4620
Stava Österåkers kommun 370 112 330 T0326
Stavreviken Timrå kommun 219 21 1 043 T7668
Stavsjö Nyköpings kommun 224 30 747 T0854
Stavsnäs Värmdö kommun 1 883 970 194 T0324
Stehag Eslövs kommun 1 283 102 1 258 T3700
Stenared Göteborgs kommun 434 99 438 T4574
Stenbron Uppsala kommun 762 22 3 464 T0694
Stenhamra Ekerö kommun 3 591 344 1 044 T0328
Steninge Halmstads kommun 1 135 339 335 T4106
Steningehöjden Sigtuna kommun 1 314 35 3 754 T0380
Stenis Mora kommun 361 141 256 T6844
Stennäset Falu kommun 711 73 974 T6766
Stensele Storumans kommun 497 103 483 T8320
Stensjön Nässjö kommun 243 69 352 T1676
Stenstorp Falköpings kommun 1 785 172 1 038 T5436
Stensättra tomtområde Nykvarns kommun 421 116 363 T0382
Stenungsund Stenungsunds kommun 13 840 1 226 1 129 T4568
Stenungsön Stenungsunds kommun 244 69 354 T4578
Sticklinge udde Lidingö kommun 3 073 130 2 364 T0332
Stigen Färgelanda kommun 485 78 622 T5048
Stigtomta Nyköpings kommun 1 913 176 1 087 T0856
Stilleryd Karlshamns kommun 334 179 187 T2750
Stjärnhov Gnesta kommun 571 111 514 T0860
Stoby Hässleholms kommun 738 88 839 T3096
Stocka Nordanstigs kommun 363 88 413 T7292
Stockamöllan Eslövs kommun 294 47 626 T3704
Stockaryd Sävsjö kommun 1 039 159 654 T1680
Stockholm Stockholms kommun 1 605 030 41 621 3 856 T0336
Stockvik Sundsvalls kommun 2 474 141 1 755 T7670
Stora Bugärde Härryda kommun 436 117 373 T4570
Stora Frö och Haga Park Mörbylånga kommun 227 122 186 T2492
Stora Herrestad Ystads kommun 314 56 561 T3708
Stora Höga Stenungsunds kommun 2 907 284 1 024 T4576
Stora Levene Vara kommun 794 140 567 T5440
Stora Mellby Alingsås kommun 368 73 504 T5052
Stora Mellösa Örebro kommun 813 103 789 T6116
Stora Vika Nynäshamns kommun 734 51 1 439 T0340
Storebro Vimmerby kommun 1 024 146 701 T2412
Storfors Storfors kommun 2 116 291 727 T5812
Storholmen Lidingö kommun 208 36 578 T0466
Storuman Storumans kommun 2 135 259 824 T8324
Storvik Sandvikens kommun 2 263 267 848 T7296
Storvreta Uppsala kommun 6 343 313 2 027 T0628
Storå Lindesbergs kommun 1 909 462 413 T6120
Strandskogen, Restenäs och Ulvesund Uddevalla kommun 460 226 204 T4534
Striberg Nora kommun 303 66 459 T6124
Strålsnäs Boxholms kommun 425 73 582 T1264
Strångsjö Katrineholms kommun 360 53 679 T0864
Stråssa Lindesbergs kommun 243 54 450 T6128
Strängnäs Strängnäs kommun 14 372 716 2 007 T0868
Strömma Värmdö kommun 2 624 707 371 T0342
Strömsbruk Nordanstigs kommun 365 91 401 T7304
Strömsholm Hallstahammars kommun 705 126 560 T6328
Strömsnäsbruk Markaryds kommun 2 352 332 708 T1980
Strömstad Strömstads kommun 7 355 456 1 613 T4584
Strömsund Strömsunds kommun 3 697 396 934 T7960
Strövelstorp Ängelholms kommun 1 402 190 738 T3100
Stugun Ragunda kommun 598 107 559 T7964
Sturefors Linköpings kommun 3 040 170 1 788 T1272
Sturkö Karlskrona kommun 1 360 678 201 T2740
Styrsö Göteborgs kommun 1 337 179 747 T4588
Stånga Region Gotland 337 113 298 T2540
Stångby Lunds kommun 2 007 105 1 911 T3712
Stångehamn Oskarshamns kommun 205 85 241 T2494
Stångenäs och Rixö Lysekils kommun 242 117 207 T4318
Ställdalen Ljusnarsbergs kommun 474 179 265 T6136
Stöcke Umeå kommun 514 71 724 T8332
Stöcksjö Umeå kommun 479 115 417 T8334
Stöde Sundsvalls kommun 1 304 398 328 T7676
Stöllet Torsby kommun 230 76 303 T5816
Stöpen Skövde kommun 1 437 114 1 261 T5444
Sulvik Arvika kommun 378 126 300 T5820
Sund Trosa kommun 381 140 272 T0898
Sundborn Falu kommun 950 196 485 T6768
Sundby Ekerö kommun 460 75 613 T0266
Sundbyholm Eskilstuna kommun 1 138 336 339 T0870
Sundhultsbrunn Aneby kommun 316 46 687 T1684
Sundom Luleå kommun 215 95 226 T8856
Sundsstrand Uddevalla kommun 316 19 1 663 T5546
Sundsvall Sundsvalls kommun 58 955 4 095 1 440 T7688
Sunnansjö Ludvika kommun 621 174 357 T6772
Sunne Sunne kommun 5 089 523 973 T5824
Sunnemo Hagfors kommun 295 107 276 T5828
Surahammar Surahammars kommun 6 420 489 1 313 T6332
Surte Ale kommun 6 454 373 1 730 T5056
Svalsta Nyköpings kommun 1 103 81 1 362 T0876
Svalöv Svalövs kommun 4 093 268 1 527 T3716
Svanberga Norrtälje kommun 567 93 610 T0348
Svaneholm Säffle kommun 485 137 354 T5832
Svanesund Orusts kommun 2 031 364 558 T4592
Svappavaara Kiruna kommun 398 101 394 T8864
Svartbyn Överkalix kommun 259 130 199 T8868
Svarte Ystads kommun 908 88 1 032 T3720
Svartehallen Stenungsunds kommun 250 59 424 T4595
Svartudden Piteå kommun 468 31 1 510 T8870
Svartvik Sundsvalls kommun 981 112 876 T7696
Svartå Degerfors kommun 470 89 528 T6140
Svedala Svedala kommun 12 618 760 1 660 T3724
Sveg Härjedalens kommun 2 542 326 780 T7968
Svenljunga Svenljunga kommun 3 730 449 831 T5060
Svensbyn Piteå kommun 318 61 521 T8876
Svenshögen Stenungsunds kommun 400 56 714 T4598
Svenstavik Bergs kommun 992 161 616 T7976
Svenstorp Ängelholms kommun 267 37 722 T3102
Svinninge Österåkers kommun 2 669 571 467 T0350
Svängsta Karlshamns kommun 2 023 244 829 T2748
Svärdsjö Falu kommun 1 349 227 594 T6776
Svärtinge Norrköpings kommun 3 547 484 733 T1276
Sya Mjölby kommun 297 36 825 T1280
Sysslebäck Torsby kommun 439 181 243 T5836
Sågmyra Falu kommun 643 158 407 T6780
Säffle Säffle kommun 9 324 817 1 141 T5840
Sälen Malung-Sälens kommun 823 241 342 T6784
Sälgsjön Gävle kommun 217 33 658 T7308
Sänna Askersunds kommun 202 54 374 T6144
Särna Älvdalens kommun 695 303 229 T6788
Säter Säters kommun 4 646 479 970 T6792
Sätila Marks kommun 1 186 141 841 T5064
Sätinge Kungsbacka kommun 361 119 303 T4110
Sätra brunn Sala kommun 336 80 420 T6336
Sävar Umeå kommun 3 015 328 919 T8336
Sävast Bodens kommun 3 457 422 819 T8878
Säve Göteborgs kommun 709 69 1 028 T4596
Sävja Uppsala kommun 9 914 389 2 549 T0632
Sävsjö Sävsjö kommun 5 644 473 1 193 T1688
Söderby Ekerö kommun 285 73 390 T0362
Söderby Haninge kommun 424 190 223 T0430
Söderby-Karl Norrtälje kommun 278 84 331 T0352
Söderbärke Smedjebackens kommun 1 007 307 328 T6796
Söderfors Tierps kommun 1 739 224 776 T0636
Söderhamn Söderhamns kommun 12 326 946 1 303 T7316
Söderköping Söderköpings kommun 7 610 507 1 501 T1284
Söderskogen Håbo kommun 373 54 691 T0638
Södersvik Norrtälje kommun 432 299 145 T0354
Södertälje Södertälje kommun 75 068 2 851 2 633 T0356
Söderåkra Torsås kommun 953 160 596 T2416
Södra Bergsbyn och Stackgrönnan Skellefteå kommun 380 77 494 T8342
Södra Sandby Lunds kommun 6 552 446 1 469 T3732
Södra Sunderbyn Luleå kommun 3 122 231 1 352 T8880
Södra Vi Vimmerby kommun 1 150 156 737 T2420
Sölvesborg Sölvesborgs kommun 8 870 724 1 225 T2752
Sörfors Umeå kommun 481 114 422 T8344
Sörforsa Hudiksvalls kommun 1 535 223 688 T7320
Sörmjöle Umeå kommun 308 68 453 T8348
Sörstafors Hallstahammars kommun 278 39 713 T6340
Sörvik Ludvika kommun 679 132 514 T6804
Söråker Timrå kommun 2 407 532 452 T7700
Sösdala Hässleholms kommun 1 935 220 880 T3104
Sövde Sjöbo kommun 364 75 485 T3738
Sövestad Ystads kommun 362 52 696 T3740
Taberg Jönköpings kommun 4 487 390 1 151 T1692
Tallboda Linköpings kommun 3 316 349 950 T1288
Tallvik Överkalix kommun 497 103 483 T8884
Tallåsen Ljusdals kommun 586 160 366 T7324
Tandsbyn Östersunds kommun 457 137 334 T7984
Tanumshede Tanums kommun 1 993 210 949 T4600
Tavelsjö Umeå kommun 458 76 603 T8352
Teckomatorp Svalövs kommun 1 888 129 1 464 T3744
Tenhult Jönköpings kommun 3 160 252 1 254 T1696
Tibro Tibro kommun 8 572 791 1 084 T5456
Tidaholm Tidaholms kommun 8 233 617 1 334 T5460
Tidan Skövde kommun 998 144 693 T5464
Tidö-Lindö Västerås kommun 721 106 680 T6342
Tierp Tierps kommun 6 185 444 1 393 T0640
Tillberga Västerås kommun 2 079 157 1 324 T6344
Timmele Ulricehamns kommun 776 119 652 T5068
Timmernabben Mönsterås kommun 1 399 195 717 T2424
Timmersdala Skövde kommun 905 118 767 T5468
Timrå Timrå kommun 10 486 991 1 058 T7704
Tingsryd Tingsryds kommun 3 224 418 771 T1992
Tingstäde Region Gotland 229 76 301 T2542
Tjautjas Gällivare kommun 254 68 374 T8886
Tjuvkil Kungälvs kommun 1 168 331 353 T4604
Tjällmo Motala kommun 514 77 668 T1292
Tjörnarp Höörs kommun 923 277 333 T3748
Toarp och Tåstarp Ängelholms kommun 221 63 351 T3132
Tobo Tierps kommun 585 103 568 T0648
Tofta Region Gotland 788 554 142 T2544
Tofta Varbergs kommun 501 153 328 T4112
Toftbyn Falu kommun 294 153 192 T6814
Tollarp Kristianstads kommun 3 462 436 794 T3108
Tollered Lerums kommun 883 75 1 177 T5072
Tomelilla Tomelilla kommun 7 178 644 1 115 T3112
Tomtebo Umeå kommun 1 205 51 2 363 T8354
Torbjörntorp Falköpings kommun 445 89 500 T5472
Torekov Båstads kommun 1 110 438 253 T3116
Torestorp Marks kommun 409 75 545 T5076
Torhamn Karlskrona kommun 562 238 236 T2760
Tormestorp Hässleholms kommun 1 029 125 823 T3120
Torna Hällestad Lunds kommun 743 80 929 T3480
Torpsbruk Alvesta kommun 377 65 580 T1996
Torpshammar Ånge kommun 447 216 207 T7708
Torreby Munkedals kommun 254 56 454 T4554
Torsby Torsby kommun 4 495 719 625 T5844
Torshälla Eskilstuna kommun 9 375 933 1 005 T0880
Torskog och Svenseröd Lilla Edets kommun 233 148 157 T5548
Torslanda Göteborgs kommun 22 923 1 723 1 330 T4524
Torsåker Hofors kommun 892 133 671 T7332
Torsång Borlänge kommun 817 127 643 T6806
Torsås Torsås kommun 2 034 313 650 T2428
Tortuna Västerås kommun 410 58 707 T6348
Torup Hylte kommun 1 322 154 858 T4116
Totebo Västerviks kommun 228 48 475 T2432
Tranemo Tranemo kommun 3 375 342 987 T5080
Tranholmen Danderyds kommun 398 38 1 047 T0368
Transtrand Malung-Sälens kommun 367 239 154 T6808
Tranås Tranås kommun 14 839 1 019 1 456 T1700
Traryd Markaryds kommun 773 164 471 T2000
Trekanten Kalmar kommun 1 608 271 593 T2436
Trelleborg Trelleborgs kommun 30 668 1 577 1 945 T3752
Trollhättan Trollhättans kommun 50 300 2 601 1 934 T5084
Trosa Trosa kommun 6 821 660 1 034 T0884
Trummenäs Karlskrona kommun 375 74 507 T2780
Trångfors Bodens kommun 1 831 272 673 T8888
Trångsviken Krokoms kommun 251 56 448 T7988
Tråvad Vara kommun 476 91 523 T5476
Trädet Ulricehamns kommun 296 67 442 T5088
Trödje Gävle kommun 356 93 383 T7340
Trönninge Halmstads kommun 1 657 144 1 151 T4124
Tumba Botkyrka kommun 42 628 1 951 2 185 T0372
Tumbo Eskilstuna kommun 330 66 500 T0886
Tumlehed Göteborgs kommun 838 141 594 T4510
Tuna Södertälje kommun 396 89 445 T0374
Tuna Vimmerby kommun 214 41 522 T2440
Tuna Landskrona kommun 353 161 219 T3126
Tunnerstad Jönköpings kommun 304 110 276 T1708
Tuolluvaara Kiruna kommun 981 68 1 443 T8890
Tureholm Ekerö kommun 1 067 329 324 T0378
Turinge och Vidbynäs Nykvarns kommun 253 61 415 T0468
Tving Karlskrona kommun 550 169 325 T2764
Tvååker Varbergs kommun 2 917 286 1 020 T4132
Tvärskog Kalmar kommun 394 79 499 T2444
Tvärålund Vindelns kommun 339 109 311 T8356
Tye Hammarö kommun 292 84 348 T5850
Tygelsjö Malmö kommun 3 492 183 1 908 T3756
Tynningö Vaxholms kommun 354 459 77 T0432
Tyringe Hässleholms kommun 4 885 434 1 126 T3128
Tystberga Nyköpings kommun 879 107 822 T0888
Tågarp Svalövs kommun 463 54 857 T3760
Tånga och Rögle Helsingborgs kommun 236 69 342 T3764
Tångaberg Varbergs kommun 1 052 217 485 T4136
Täfteå Umeå kommun 1 363 157 868 T8360
Täljö Österåkers kommun 469 109 430 T0290
Tällberg Leksands kommun 864 550 157 T6816
Tärnaby Storumans kommun 466 159 293 T8364
Tärnsjö Heby kommun 1 201 174 690 T6352
Tävelsås Växjö kommun 366 62 590 T2002
Töcksfors Årjängs kommun 1 260 219 575 T5848
Töllsjö Bollebygds kommun 423 71 596 T5092
Töre Kalix kommun 1 029 218 472 T8896
Töreboda Töreboda kommun 4 691 409 1 147 T5484
Törestorp Gnosjö kommun 277 84 330 T1714
Tösse Åmåls kommun 329 60 548 T5096
Ubbhult norra Marks kommun 209 61 343 T4450
Ucklum Stenungsunds kommun 619 122 507 T4606
Uddebo Tranemo kommun 257 64 402 T5100
Uddeholm Hagfors kommun 613 145 423 T5852
Udden Eskilstuna kommun 355 129 275 T0892
Uddevalla Uddevalla kommun 36 121 1 964 1 839 T4608
Uddheden Sunne kommun 279 75 372 T5856
Ullared Falkenbergs kommun 701 115 610 T4140
Ullervad Mariestads kommun 862 124 695 T5488
Ullånger Kramfors kommun 762 194 393 T7680
Ulricehamn Ulricehamns kommun 11 443 747 1 532 T5104
Ultuna Uppsala kommun 1 514 124 1 221 T0654
Ulvkälla Härjedalens kommun 398 75 531 T7996
Ulvåker Skövde kommun 263 43 612 T5492
Umeå Umeå kommun 89 607 3 180 2 818 T8372
Unbyn Bodens kommun 446 94 475 T8902
Undenäs Karlsborgs kommun 222 76 292 T5496
Undersåker Åre kommun 661 152 435 T8000
Unnaryd Hylte kommun 841 153 550 T4144
Upphärad Trollhättans kommun 549 77 713 T5108
Upplanda Tierps kommun 236 77 307 T0652
Upplands Väsby och Sollentuna Sollentuna kommun 149 088 4 687 3 181 T0384
Uppsala Uppsala kommun 164 535 4 301 3 826 T0656
Urshult Tingsryds kommun 970 220 441 T2004
Ursviken Skellefteå kommun 3 854 333 1 157 T8310
Utby Uddevalla kommun 472 94 502 T5106
Utvälinge Helsingborgs kommun 228 33 691 T3766
Vad Smedjebackens kommun 288 86 335 T6820
Vad, Åsbacka och Långrör Söderhamns kommun 263 91 289 T7378
Vadstena Vadstena kommun 5 736 368 1 559 T1300
Vaggeryd Vaggeryds kommun 5 448 515 1 058 T1720
Vagnhärad Trosa kommun 3 767 310 1 215 T0896
Valbo Gävle kommun 6 778 666 1 018 T7344
Valdemarsvik Valdemarsviks kommun 2 779 264 1 053 T1304
Valinge Varbergs kommun 287 108 266 T4154
Valje Bromölla kommun 1 085 166 654 T3136
Valla Katrineholms kommun 1 470 131 1 122 T0900
Vallargärdet Karlstads kommun 588 126 467 T5860
Vallberga Laholms kommun 732 82 893 T4148
Vallda Kungsbacka kommun 3 978 564 705 T4152
Vallentuna Vallentuna kommun 33 331 1 756 1 898 T0388
Vallkärra Lunds kommun 429 43 998 T3768
Vallsta Bollnäs kommun 256 65 394 T7348
Vallvik Söderhamns kommun 213 96 222 T7352
Vallåkra Helsingborgs kommun 832 135 616 T3772
Valskog Kungsörs kommun 689 78 883 T6360
Valåsen och Labbsand Karlskoga kommun 363 145 250 T6146
Vankiva Hässleholms kommun 382 86 444 T3140
Vannsätter Söderhamns kommun 368 99 372 T7356
Vansbro Vansbro kommun 1 723 273 631 T6828
Vaplan Krokoms kommun 270 57 474 T8002
Vara Vara kommun 4 235 339 1 249 T5500
Varberg Varbergs kommun 35 782 2 461 1 454 T4156
Varekil Orusts kommun 931 157 593 T4610
Vargön Vänersborgs kommun 4 999 401 1 247 T5112
Varnhem Skara kommun 665 70 950 T5504
Vartofta Falköpings kommun 532 74 719 T5508
Vassmolösa Kalmar kommun 534 124 431 T2452
Vattholma Uppsala kommun 1 404 113 1 243 T0660
Vattjom Sundsvalls kommun 534 134 399 T7726
Vattubrinken Södertälje kommun 390 94 415 T0390
Vaxholm Vaxholms kommun 5 188 179 2 898 T0392
Veberöd Lunds kommun 5 550 409 1 357 T3776
Veddige Varbergs kommun 2 373 200 1 187 T4160
Vedevåg Lindesbergs kommun 688 142 485 T6148
Vedum Vara kommun 1 005 138 728 T5512
Vegby Ulricehamns kommun 565 97 583 T5116
Veinge Laholms kommun 1 522 205 742 T4164
Velanda Trollhättans kommun 776 102 761 T5038
Vellinge Vellinge kommun 6 807 353 1 928 T3780
Vemdalen Härjedalens kommun 611 380 161 T8008
Vena Hultsfreds kommun 383 88 435 T2456
Venjan Mora kommun 213 213 100 T6836
Venngarn Sigtuna kommun 414 29 1 428 T0470
Vessigebro Falkenbergs kommun 853 128 666 T4168
Vetlanda Vetlanda kommun 13 743 1 103 1 246 T1724
Vi Sundsvalls kommun 5 876 636 924 T7404
Vibble Region Gotland 1 801 360 500 T2548
Viby Kristianstads kommun 1 182 177 668 T3148
Vibyäng Håbo kommun 479 20 2 395 T0522
Vickleby Mörbylånga kommun 452 148 305 T2458
Vidja Huddinge kommun 838 191 439 T0394
Vidsel Älvsbyns kommun 515 100 515 T8904
Vidöåsen Hammarö kommun 285 26 1 096 T5862
Viforsen och Tunbyn Sundsvalls kommun 210 78 269 T7714
Vik Simrishamns kommun 344 87 395 T3152
Vika Falu kommun 569 106 537 T6840
Vikarbodarna och Skatan Sundsvalls kommun 255 121 211 T7646
Vikarbyn Rättviks kommun 1 201 341 352 T6848
Viken Höganäs kommun 4 614 302 1 528 T3784
Vikingstad Linköpings kommun 2 434 174 1 399 T1308
Vikmanshyttan Hedemora kommun 914 145 630 T6852
Viksjöfors Ovanåkers kommun 252 88 286 T7360
Viksäter Södertälje kommun 912 155 588 T0398
Vilhelmina Vilhelmina kommun 3 445 327 1 054 T8376
Villshärad Halmstads kommun 742 129 575 T4176
Vilshult Olofströms kommun 331 104 318 T2772
Vimmerby Vimmerby kommun 8 241 738 1 117 T2460
Vinberg Falkenbergs kommun 651 59 1 103 T4180
Vinbergs kyrkby Falkenbergs kommun 281 149 189 T4182
Vindeln Vindelns kommun 2 485 272 914 T8380
Vindön Orusts kommun 210 170 124 T4644
Vingåker Vingåkers kommun 4 739 413 1 148 T0904
Vinninga Lidköpings kommun 1 075 110 977 T5516
Vinslöv Hässleholms kommun 4 107 483 850 T3160
Vintrie Malmö kommun 814 46 1 770 T3788
Vintrosa Lekebergs kommun 2 818 459 614 T6152
Vinäs Mora kommun 306 103 297 T6860
Virsbo Surahammars kommun 1 322 122 1 084 T6364
Virserum Hultsfreds kommun 1 841 297 620 T2464
Visby Region Gotland 24 693 1 380 1 789 T2552
Viskafors Borås kommun 3 728 397 939 T5120
Vislanda Alvesta kommun 1 876 249 753 T2012
Vissefjärda Emmaboda kommun 662 104 637 T2468
Vistträsk Älvsbyns kommun 221 49 451 T8908
Vitaby Simrishamns kommun 352 122 289 T3164
Vittangi Kiruna kommun 759 180 422 T8912
Vittaryd Ljungby kommun 310 78 397 T2016
Vittinge Heby kommun 601 126 477 T6368
Vittjärv Bodens kommun 531 130 409 T8916
Vittsjö Hässleholms kommun 1 841 326 565 T3168
Vittskövle Kristianstads kommun 240 59 407 T3170
Vollsjö Sjöbo kommun 833 148 563 T3792
Vrena Nyköpings kommun 652 112 582 T0908
Vretstorp Hallsbergs kommun 902 164 550 T6156
Vrigstad Sävsjö kommun 1 485 215 691 T1728
Vrångö Göteborgs kommun 366 48 763 T4612
Vuollerim Jokkmokks kommun 640 144 444 T8920
Vålberg Karlstads kommun 2 736 295 928 T5864
Våmhus Mora kommun 843 229 368 T6864
Vånga Norrköpings kommun 219 37 592 T1310
Vånga Kristianstads kommun 257 112 230 T3174
Vångelsta Uppsala kommun 277 18 1 539 T0696
Vårgårda Vårgårda kommun 5 735 514 1 116 T5124
Vårsta Botkyrka kommun 2 612 150 1 741 T0396
Våxtorp Laholms kommun 1 009 159 635 T4184
Väckelsång Tingsryds kommun 954 143 667 T2020
Väderstad Mjölby kommun 587 119 493 T1316
Väggarp Eslövs kommun 245 30 817 T3830
Väländan Haninge kommun 536 163 329 T0402
Vänersborg Vänersborgs kommun 24 095 1 166 2 067 T5132
Väne-Åsaka Trollhättans kommun 374 61 613 T5128
Vänge Uppsala kommun 1 297 90 1 441 T0516
Vännäs Vännäs kommun 4 520 410 1 102 T8384
Vännäsby Vännäs kommun 1 699 206 825 T8388
Väring Skövde kommun 657 126 521 T5520
Värnamo Värnamo kommun 19 741 1 194 1 653 T1732
Värsås Skövde kommun 583 74 788 T5524
Väröbacka Varbergs kommun 878 150 585 T4188
Väse Karlstads kommun 529 71 745 T5872
Väskinde Region Gotland 338 45 751 T2556
Västanvik Leksands kommun 497 237 210 T6872
Västerberg Sandvikens kommun 206 75 275 T7364
Västerby Hedemora kommun 374 71 527 T6880
Västerfärnebo Sala kommun 437 68 643 T6372
Västerhaninge Haninge kommun 18 975 1 080 1 757 T0404
Västerhejde Region Gotland 493 89 554 T2560
Västerljung Trosa kommun 377 43 877 T0910
Västerlösa Linköpings kommun 215 43 500 T1318
Västermyckeläng Älvdalens kommun 381 172 222 T6884
Västervik Västerviks kommun 21 441 1 313 1 633 T2472
Västerås Västerås kommun 127 799 4 993 2 560 T6376
Västra Bispgården Ragunda kommun 459 113 406 T7808
Västra Bodarna Alingsås kommun 1 353 297 456 T5136
Västra Hagen Kungsbacka kommun 1 349 286 472 T4224
Västra Husby Söderköpings kommun 533 54 987 T1320
Västra Ingelstad Vellinge kommun 1 051 98 1 072 T3800
Västra Karaby Kävlinge kommun 262 62 423 T3802
Västra Karup Båstads kommun 589 146 403 T3172
Västra Tommarp Trelleborgs kommun 408 34 1 200 T3806
Västra Torup Hässleholms kommun 216 63 343 T3176
Västra Ämtervik Sunne kommun 386 117 330 T5876
Växjö Växjö kommun 70 489 3 618 1 948 T2024
Yngsjö Kristianstads kommun 690 327 211 T3180
Ysane Sölvesborgs kommun 213 56 380 T2774
Ysby Laholms kommun 253 48 527 T4190
Ystad Ystads kommun 19 904 1 093 1 821 T3808
Ytterby Kungälvs kommun 6 369 387 1 646 T4453
Ytterhogdal Härjedalens kommun 496 229 217 T8012
Ytternäs och Vreta Uppsala kommun 785 152 516 T0662
Yttersjö Umeå kommun 506 108 469 T8394
Ytterstad Lerums kommun 233 66 353 T5550
Zinkgruvan Askersunds kommun 333 172 194 T6160
Åby Norrköpings kommun 7 136 528 1 352 T1324
Åby Växjö kommun 425 60 708 T2028
Åbyggeby Gävle kommun 1 019 235 434 T7368
Åbytorp Kumla kommun 824 143 576 T6164
Åhus Kristianstads kommun 10 341 1 162 890 T3184
Åkarp Burlövs kommun 6 303 264 2 388 T3812
Åkers styckebruk Strängnäs kommun 2 990 281 1 064 T0912
Åkersberga Österåkers kommun 35 141 2 531 1 388 T0408
Ålberga Nyköpings kommun 224 41 546 T0916
Åled Halmstads kommun 1 807 202 895 T4192
Åminne Värnamo kommun 211 38 555 T1736
Åmmeberg Askersunds kommun 436 204 214 T6168
Åmot Ockelbo kommun 214 98 218 T7372
Åmotfors Eda kommun 1 377 210 656 T5880
Åmunnen Kalmar kommun 343 38 903 T2482
Åmynnet Örnsköldsviks kommun 326 40 815 T7732
Åmål Åmåls kommun 9 439 744 1 269 T5140
Ånge Ånge kommun 2 833 380 746 T7736
Ånäset Robertsfors kommun 596 138 432 T8396
Åre Åre kommun 3 282 649 506 T8024
Årjäng Årjängs kommun 3 458 460 752 T5884
Årnäs Varbergs kommun 735 354 208 T4194
Årsta havsbad Haninge kommun 508 151 336 T0434
Årstad Falkenbergs kommun 278 35 794 T4196
Årsunda Sandvikens kommun 1 060 159 667 T7376
Åryd Växjö kommun 681 81 841 T2032
Åryd Karlshamns kommun 318 76 418 T2776
Ås Nora kommun 505 72 701 T6176
Ås Krokoms kommun 1 490 279 534 T8028
Åsa Kungsbacka kommun 6 408 906 707 T4200
Åsarna Bergs kommun 243 61 398 T8032
Åsarp Falköpings kommun 622 105 592 T5532
Åsbro Askersunds kommun 1 468 348 422 T6172
Åsby Varbergs kommun 487 103 473 T4204
Åseda Uppvidinge kommun 2 700 302 894 T2036
Åsele Åsele kommun 1 665 227 734 T8400
Åsen Älvdalens kommun 205 73 281 T6892
Åsensbruk Melleruds kommun 711 167 426 T5144
Åshammar Sandvikens kommun 689 161 428 T7380
Åsljunga Örkelljunga kommun 791 177 447 T3188
Åssjöns norra strand Krokoms kommun 348 97 359 T7814
Åstorp Åstorps kommun 10 538 777 1 356 T3192
Åtvidaberg Åtvidabergs kommun 6 981 568 1 229 T1328
Älandsbro Härnösands kommun 901 199 453 T7740
Älgarås Töreboda kommun 377 90 419 T5536
Älghult Uppvidinge kommun 460 98 469 T2040
Älgö Nacka kommun 1 026 201 510 T0436
Älmhult Älmhults kommun 10 714 1 000 1 071 T2048
Älmsta Norrtälje kommun 1 437 246 584 T0412
Älvdalen Älvdalens kommun 1 921 335 573 T6896
Älvkarleby Älvkarleby kommun 1 515 255 594 T0664
Älvkarleö Älvkarleby kommun 252 70 360 T0670
Älvnäs Ekerö kommun 785 58 1 353 T0414
Älvsala Värmdö kommun 603 456 132 T0438
Älvsbyn Älvsbyns kommun 4 990 663 753 T8932
Älvsered Falkenbergs kommun 438 110 398 T4212
Älvåker och Råtorp Karlstads kommun 3 285 126 2 607 T5794
Älvängen Ale kommun 6 036 488 1 237 T5152
Äng Nässjö kommun 279 50 558 T1740
Änge Krokoms kommun 338 62 545 T8040
Ängelholm Ängelholms kommun 28 381 1 971 1 440 T3196
Ängesbyn Luleå kommun 205 79 260 T8934
Ängsmon Östersunds kommun 1 380 55 2 509 T8042
Ängsvik Värmdö kommun 440 78 564 T0418
Äppelbo Vansbro kommun 494 282 175 T6900
Ärla Eskilstuna kommun 1 285 146 880 T0920
Äsköping Katrineholms kommun 336 51 659 T0924
Äspered Borås kommun 303 61 497 T5156
Äsperöd Sjöbo kommun 267 36 742 T3816
Ätran Falkenbergs kommun 420 65 646 T4216
Öbolandet Trosa kommun 379 177 214 T0928
Öbonäs Norrköpings kommun 662 193 343 T1330
Ödeborg Färgelanda kommun 574 88 652 T5160
Ödeshög Ödeshögs kommun 2 680 264 1 015 T1332
Ödsmål Stenungsunds kommun 1 450 347 418 T4630
Ödsmål och Åsebyberg Kungälvs kommun 299 80 374 T4648
Ödåkra Helsingborgs kommun 5 646 334 1 690 T3820
Öggestorp Jönköpings kommun 242 39 621 T1742
Öja Växjö kommun 389 58 671 T1858
Öjersjö Partille kommun 4 715 267 1 766 T4631
Ölmbrotorp Örebro kommun 515 63 818 T6184
Ölme Kristinehamns kommun 226 37 611 T5888
Ölmstad Jönköpings kommun 427 79 541 T1448
Ölsta Ekerö kommun 741 245 302 T0424
Önneköp Hörby kommun 226 56 404 T3834
Önnestad Kristianstads kommun 1 437 218 659 T3200
Örbyhus Tierps kommun 2 190 202 1 084 T0672
Örebro Örebro kommun 125 817 5 139 2 448 T6188
Öregrund Östhammars kommun 1 620 419 387 T0676
Örkelljunga Örkelljunga kommun 5 442 785 693 T3208
Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 33 436 3 920 853 T7744
Örserum Jönköpings kommun 360 72 500 T1748
Örsjö Nybro kommun 363 82 443 T2484
Örslösa Lidköpings kommun 339 60 565 T5890
Örstig Nyköpings kommun 258 34 759 T0932
Örsundsbro Enköpings kommun 1 386 138 1 004 T0680
Örsundsbro norra Enköpings kommun 567 36 1 575 T0682
Örtagården Västerås kommun 475 42 1 131 T6382
Örtofta Eslövs kommun 294 73 403 T3828
Örviken Skellefteå kommun 416 116 359 T8408
Ösmo Nynäshamns kommun 3 959 211 1 876 T0420
Össjö Ängelholms kommun 217 35 620 T3210
Östad Tanums kommun 218 34 641 T5552
Östadkulle Vårgårda kommun 412 65 634 T5162
Östansjö Hallsbergs kommun 832 150 555 T6192
Östanå Sandvikens kommun 216 20 1 080 T7274
Österbybruk Östhammars kommun 2 377 272 874 T0684
Österbymo Ydre kommun 924 140 660 T1336
Österfärnebo Sandvikens kommun 461 132 349 T7384
Österslöv Kristianstads kommun 467 68 687 T3216
Österstad Motala kommun 317 43 737 T1340
Östersund Östersunds kommun 52 616 3 559 1 478 T8044
Östervåla Heby kommun 1 801 217 830 T6384
Österå och Hökviken Falu kommun 282 113 250 T6506
Östhammar Östhammars kommun 4 968 488 1 018 T0688
Östorp och Ådran Huddinge kommun 240 112 214 T0406
Östra Balltorp Mölndals kommun 2 708 86 3 149 T4367
Östra Bispgården Ragunda kommun 247 122 203 T7806
Östra Frölunda Svenljunga kommun 319 63 506 T5164
Östra Grevie Vellinge kommun 793 101 785 T3832
Östra Husby Norrköpings kommun 887 126 704 T1344
Östra Karup Båstads kommun 787 168 469 T3220
Östra Ljungby Klippans kommun 1 909 225 848 T3224
Östra Ryd Söderköpings kommun 460 97 474 T1348
Östra Stenåsen Kils kommun 489 27 1 811 T5814
Östra Sönnarslöv Kristianstads kommun 278 69 403 T3228
Östra Tommarp Simrishamns kommun 293 71 413 T3232
Östra Vemmerlöv Simrishamns kommun 234 75 312 T3236
Östraby Hörby kommun 202 36 561 T3836
Överboda Umeå kommun 264 66 400 T8412
Överhärde Gävle kommun 557 131 425 T7388
Överkalix Överkalix kommun 1 039 124 838 T8940
Överlida Svenljunga kommun 508 85 598 T5168
Övermarken och Maran Piteå kommun 385 90 428 T8950
Övertorneå Övertorneå kommun 1 781 259 688 T8944
Övertänger Falu kommun 238 118 202 T6916
Överum Västerviks kommun 1 175 166 708 T2488
Öxabäck Marks kommun 333 66 505 T5172
Öxeryd Lerums kommun 624 111 562 T5176

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Statistiska tätorter 2018 – befolkning, landareal, befolkningstäthet”. Statistiska centralbyrån. 24 mars 2020. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/pong/tabell-och-diagram/statistiska-tatorter-2018-befolkning-landareal-befolkningstathet-per-tatort/. Läst 20 augusti 2020. 
  2. ^ ”8,9 miljoner bor i tätorter”. Statistiska centralbyrån. 24 oktober 2019. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/pong/statistiknyhet/tatorter-2018-arealer-och-befolkning/. Läst 9 december 2019.