Lista över UN-nummer 0101 till 0200

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en lista över UN-nummer 0101 till 0200

UN 0101 till 0197[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 0101 1 Fyrverkarstubin, ej detonerande
UN 0102 1 Detonerande stubin, rörstubin
UN 0103 1 Antändningsrör
UN 0104 1 Detonerande stubin med svag verkan, rörstubin
UN 0105 1 Svartkrutsstubin, normalbrinnande
UN 0106 + UN 0107 1 Tändrör
UN 0110 1 Övningsgranater, hand eller gevär
UN 0113 1 Guanylnitrosaminoguanylidehydrazin, fuktad, med minst 30 vikt-% vatten.
UN 0114 1 Guanylnitrosaminoguanyltetrazen (Tetracen), fuktad, med minst 30 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.
UN 0118 1 Hexolit (Hexotol), torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten.
UN 0121 1 Överföringständare
UN 0124 1 Perforeringsanordningar, med RSV-laddning, för oljeborrhål, utan sprängkapsel
UN 0129 1 Blyazid, fuktad, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.
UN 0130 1 Blystyfnat (Blytrinitroresorcinat), fuktat, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.
UN 0131 1 Stubintändare
UN 0132 1 Defladrerande metallsalter av aromatiska nitroföreningar, N.O.S.
UN 0133 1 Mannitolhexanitrat (Nitromannitol), fuktat, med minst 40 vikt-% vatten eller en blandning av alkohol och vatten.
UN 0135 1 Kvicksilverfulminat, fuktat, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol
UN 0136 - UN 0138 1 Minor, med sprängladdning
UN 0143 1 Nitroglycerin, okänsliggjort, med minst 40 vikt-% icke-flyktigt, vattenlösligt flegmatiseringsmedel.
UN 0144 1 Nitroglycerin, lösning i alkohol, med mer än 1 % men högst 10 % nitroglycerin.
UN 0146 1 Nitrostärkelse, torr eller fuktad med mindre än 20 vikt-% vatten.
UN 0147 1 Nitrourinämne (Nitrourea)
UN 0150 1 Pentaerytrittetranitrat (Pentaerytritoltetranitra, PETN), fuktat, med minst 25 vikt-% vatten, eller okänsliggjort med minst 15 vikt-% desensibiliseringsmedel.
UN 0151 1 Pentytol, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten.
UN 0153 1 Trinitroanilin (Pikramid)
UN 0154 1 Trinitrofenol (Pikrinsyra), torr eller fuktad medmindre än 30 vikt-% vatten.
UN 0155 1 Trinitroklorbensen (Pikrylklorid)
UN 0159 1 Krutmassa (Krutpasta), fuktad, med minst 25vikt-% vatten.
UN 0160 + UN 0161 1 Krut, röksvagt
UN 0167 - UN 0169 1 Projektiler, med sprängladdning
UN 0171 1 Lysammunition, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.
UN 0173 1 Utlösningsanordningar, explosiva
UN 0174 1 Explosiva nitar
UN 0180 - UN 0182 1 Raketer, med sprängladdning
UN 0183 1 Raketer, med inert stridsdel
UN 0186 1 Raketmotorer
UN 0190 1 Prov, explosivämne, andra än initialsprängämne
UN 0191 1 Signalbloss, hand
UN 0192 + UN 0193 1 Knallsignaler för järnväg
UN 0194 + UN 0195 1 Nödsignaler
UN 0196 + UN 0197 1 Röksignaler

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.